Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 09 March 2015

Noutăți în achiziții publice

La 20 februarie 2015 a avut loc procedura cererii ofertelor de preţ privind achiziționarea obiectului ”Reparația capitală a sălii de discotecă în incinta Casei raionale de cultură din or.Căușeni, str. Păcii, 18”.

Pînă la data limită de depunere a ofertelor au depus oferte următorii agenți economici:

·”Danilius Cons” SRL;

·”Apartament&Consulting”;

·”Lecocons” SRL;

·”Garant Orest” SRL;

·SC ”Eusevas Cons” SRL;

·”Consar-Prim” SRL

În urma analizei ofertelor grupul de lucru a constatat şi a hotărît prin unanimitate de voturi adjudecarea execuţiei investiţiei ofertantului ”Consar- Prim” SRL ce a oferit cel mai scăzut preţ, cu o ofertă corespunzătoare cerinţelor din caietul de sarcini, în valoarea de 211099.00 lei şi durata de execuţie de 75 zile.

X X X

La 02 martie 2015 a avut loc procedura de achiziție prin metoda cererii ofertei de preț pentru servicii a obiectului ”Servicii de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor publice locale din raionul Căușeni pe anul 2015”.

Au fost depuse 3 oferte calificate însoțite de documentele solicitate:

    ·SA ”Drumuri Căușeni”;

    ·SA ”Drumuri Cimișlia”;

    ·Sa ”Drumuri Ialoveni”.

În urma evaluării ofertelor cîștigător a fost declarat SA ”Drumuri Căușeni” cu cel mai scăzut preț - 118864,84 lei.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting