Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 18 August 2020

Notă informativă privind situația din sectorul agricol din raionul Căușeni

Notă informativă

privind situația din sectorul agricol din raionul Căușeni

Actualmente, avem o situaţie regretabilă în legătură cu seceta ce sa abătut asupra sectorului agrar. Cu referire la aceasta, Secția agricultura relaţii funciare şi cadastru din cadrul Direcţiei Economie, Construcţii şi Infrastructură, s-a ocupat de monitorizarea activităţii agenţilor economici implicaţi în producerea producţiei agricole din raionul Căuşeni.

În deosebi, în perioada lunii martie - august 2020, Secția agricultura relaţii funciare şi cadastru s-a ocupat de elaborarea Actelor de constatare a stării culturilor de toamnă ce au avut de suferit în urma secetei. Astfel, în perioada trimestrului IV- 2019 cît şi perioada anului 2020 pînă la momentul dat din suprafaţa de culturi de I grupă au fost însămînţate 22,0 mii ha, inclusiv:

  -1946 ha – rapiţă;

  -1956 ha – orz;

  -17813 ha - grîu.

Prin dispoziţia Preşedintelui a fost emisă Dispoziţia nr. 34-a din 21 aprilie 2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei de avaluare a stării culturilor de toamna, din raionul Căuşeni” (se anexează).

În urma evaluarii stării culturilor, membrii comisiei au constatat:

-afecţiunea constituie 80 - 85 %, ce considerabil a afectat culturile căt şi rodnicia la hectar.

Avînd în vedere seceta hidrologică din acest an și efectele acesteia asupra agriculturii din raionul Căușeni, în conformitate cu Dispoziția președintelui raionului Căușeni nr.34-a din 21 aprilie 2020 ”Cu privire la instituirea comisiei de evaluare a stării culturilor de toamnă din raionul Căușeni”, în conformitate cu ”Ghidului privind modul acordării mijloacelor din fondurile de urgență ale Guvernului Republicii Moldova”, în baza Dispoziției nr.10 din 15 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Căușeni (se anexează), s-a luat act de constatarea pagubelor pricinuite de seceta hidrologică a culturilor de toamnă 2019 în localitățile raionului Căușeni.

În legătură cu insuficiența mijloacelor financiare proprii, s-a intervenit cu un demers către Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova privind alocarea mijloacelor financiare din fondul de urgență a Guvernului pentru restituirea pagubelor estimate:

-în sumă de 113 553 024,00 lei, cauzate de seceta hidrologică, a culturilor de toamnă, cu anexarea actelor justificative și calculelor întemeiate.

Totodată, de către specialiștii Secției agricultura, relaţii funciare şi cadastru, actele de constatare au fost generalizate cu procesarea a 100 %, conținînd lista agenţilor economici, calculele întemeiate şi întocmirea ”Totalizatorului”, care, ulterior au fost remis Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru efectuarea despăgubirilor.

Conform actelor de constatare, suprafaţa totală afectata constituie – 19 27 1,36 ha, astfel,valoarea pierderilor constituie – 100 691 059 lei.

Precipitaţiile din perioada 01 - 04 mai 2020 puţin cu ce au ajutat la înbunătăţirea situaţiei în sectorul agrar. Situaţia similară este în toate primăriile al raionului Căuşeni cu mici excepţii.

Situaţie precară se constată şi cu culturile de gr. II. Astfel, prin Dispoziția Președintelui raionului Căușeni a fost emisă Dispoziția nr. 66-a din 04.08.2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare a stării culturilor de grupa a II-a din raionul Căușeni” (se anexează). La fel, la solicitarea nr.24-08/88/3504 din 10.08.2020 a Ministerului de resort, de către comisia instituită, toate suprafeţele sunt actate şi vor fi remise în termeni optimi.

În data de 07.07.2020ploile cu grindină au afectat culturile agricole din extravilanul primăriilor s.Grădiniţa, s.Tocuz, s.Săiți, s.Cîrnățenii-Noi și or.Căinari. În conformitate cu Hotărîrea nr.11 din 31 iulie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale (se anexează), s-a hotărît de a interveni cu un demers către Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova privind alocarea mijloacelor financiare din fondul de urgență a Guvernului pentru restituirea pagubelor estimate în sumă de 32 838 207,00 lei pentru localitățile sus nominalizate, cu anexarea actelor justificative și calculelor întemeiate.

Calcularea obiectivă a prejudiciului adus de seceta hidrologică din anii 2019 – 2020 pentru culturile de I grupă constituie pentru:

  -grîu – 86 118 720,00 lei;

  -orz – 7 250 687,0 lei;

  -rapiță – 7 321 652,00 lei.

Suma pentru toate culturile constituie 100 691 059,0 lei.

În baza actelor emise de către organele de resort și în special a Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova și a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului deja sunt întreprinse măsuri de susținere a producătorilor agricoli pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei.Pentru a susține agricultorii în condițiile dificile din perioada curentă, Guvernul a alocat 300 de milioane de lei. Din suma totală: 100 de milioane sunt alocate din Fondul de subvenționare a agriculturii. AIPA recepționează cererile și dosarul de solicitare a subvențiilor. Alte 100 mln sunt din Fondul de Intervenții a Guvernului, iar în toamnă vor fi alocate alte 100 milioane.

Sperăm, că în urma discuției cu prim-ministru al Republicii Moldova vor fi alocate și sumele pentru despăgubire a culturilor de grupa a II.

Anexă:

  -Dispoziţia nr. 34-a din 21 aprilie 2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei de avaluare a stării culturilor de toamna, din raionul Căuşeni” – 1 filă;

  -Dispoziția nr. 66-a din 04.08.2020 ”Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare a stării culturilor de grupa a II-a din raionul Căușeni” – 1 filă;

  -Demersul Consiliului raional Căușeni cu nr.495/13 din 12 august 2020 cu informația (Totalizatorul) referitor la consecințele calamităților naturale în sectorul agricol – 16 file.

  -Dispoziția nr.10 din 15 mai 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Căușeni – 2 file;

  -Hotărîrea nr.11 din 31 iulie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale – 3 file.


MADRM a simplificat procedura de depunere a dosarelor la accesarea compensațiilor pentru secetă

16 aug. 2020 | 09:53

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, s-a întâlnit cu grupul de inițiativă al agricultorilor protestatari. La ședință au participat reprezentanți ai MADRM și ai AIPA.

Discuțiile părților au vizat procedura de depunere a dosarelor pentru accesarea ajutorului pentru prejudiciile cauzate de secetă și grindină, conform prevederilor HG 582/2020.

În urma dialogului și consultațiilor comune, părțile au ajuns la un consens. Astfel, MADRM va simplifica procedura de depunere a dosarelor pentru agenții economici care au înregistrat pierderi mai mari de 60 la sută și sunt eligibili de a beneficia de compensația pentru diminuarea pagubelor cauzate de seceta din anul curent.

În context, va fi exclusă necesitatea prezentării extrasului din Registrul bunurilor imobile sau din Registrul contractelor de arendă. În schimb, agricultorii vor trebui să prezinte un certificat ce confirmă suprafața de teren agricol deținută sau lucrată și cultura cultivată pe aceasta, document eliberat de autoritatea publică locală/primăria unde producătorul agricol își desfășoară activitatea.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting