Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Tip document: Comunicat de presă
Cod:
Tuesday, 17 April 2018
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției: Automobile de serviciu
Documentația Standard:
Vezi detalii Tuesday, 17 April 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: anunt-de-participare-la-procedura-de-achizitie-publica-de-tip
Wednesday, 11 April 2018
Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip CERERE DE OFERTE A PRETURILOR
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip Cerere de oferte a preturilor în scopul achiziționării ”Servicii de radio și televiziune pentru anul 2018” DAREA DE SEAMĂ privind ...
Vezi detalii Wednesday, 11 April 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2018
Friday, 30 March 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 Plan modificat
Vezi detalii Friday, 30 March 2018
achizitii-publice
Friday, 30 March 2018
Documentația standard la procedura de achiziție publică repetată la obiectul:Construcţia reţelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) obiectul „Hala industrială” pentru producere (dipozitare) cu bloc administrativ din str. Alba Iulia, or.Causeni, Zona Economică Lib...
DOCUMENTAȚIA STANDARD la procedura de achiziție publică repetată la obiectul: Construcţia reţelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) obiectul „Hala industrială” pentru producere (dipozitare) cu bloc ad...
Vezi detalii Friday, 30 March 2018
În atenţia conducătorului întreprinderii!!!
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova are deosebită plăcere de a Vă invita să participaţi la programul internaţional „Misiunea Cumpărătorului”, coordonat de către Ministerul Economiei din Turcia. Evenimentul va fi organizat la Ista...
Vezi detalii Friday, 23 March 2018
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției: Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2018 din raionul Căușeni
DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției: Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2018 din raionul Căușeni ANUNȚ DE PARTICIPARE D A R E A ...
Vezi detalii Wednesday, 14 March 2018
achizitii-publice
Saturday, 03 March 2018
ANUNȚ
Prin prezenta, aducem la cunoştinţă autorităţilor cotractante că Agenţia Achiziţii Publice în conformitate cu art. 8 şi 9 din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, Hotărîrii Guvernului nr. 134/2017 privind aprobarea Regulamentulu...
Vezi detalii Saturday, 03 March 2018
achizitii-publice
Monday, 12 February 2018
LIcitație publică - Construcția rețelelor exterioare la obiectul Hala Industrială
DOCUMENTAȚIA STANDARD DARE DE SEAMĂ privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică Nr. 18/00554/001 din 29.03.2018, aprobată la 29.03.2018
Vezi detalii Monday, 12 February 2018
Eficientizarea achiziţiilor publice prin utilizarea platformei electronice MTender
În contextul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 şi Planului de acţiuni privind implimentarea acesteia, Ministerul Finanţelor promovează punerea în aplicare a unui nou sistem electroni...
Vezi detalii Tuesday, 06 February 2018
DARE DE SEAMĂ privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică Nr. 17/04944/001 din 24.01.2018 , aprobată la 24.01.2018
DARE DE SEAMĂ privind achiziţionarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor în cadrul procedurii de achiziţie publică Nr. 17/04944/001 din 24.01.2018 , aprobată la 24.01.2018
Vezi detalii Tuesday, 30 January 2018
achizitii-publice
Friday, 26 January 2018
PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ
COMUNICAT DESPRE MODALITATEA DE PREZENTARE A ANUNȚURILOR DE INTENȚIE PENTRU PUBLICARE ÎN BAP ȘI DĂRILE DE SEAMĂ PRIVIND REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE VALOARE MICĂ Autorități contractante În atenția autorităților co...
Vezi detalii Friday, 26 January 2018
COMUNICAT PRIVIND MODIFICĂRILE ADUSE LEGII NR. 131/2015 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE
COMUNICAT PRIVIND MODIFICĂRILE ADUSE LEGII NR. 131/2015 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE Modificări legislative Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările aduse Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiz...
Vezi detalii Friday, 19 January 2018
achizitii-publice
Thursday, 04 January 2018
În atenția operatorilor economici!
La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04944 din 10.01.2018 cu privire la achiziţia de Produse petroliere, au fost operate următoarele modificări:
Vezi detalii Thursday, 04 January 2018
Anunț de participare la procedura de achiziție publică, achiziționarea produselor petroliere
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI nr.1/04944 din 02.01.2018
Vezi detalii Tuesday, 02 January 2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică, Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă în raionul Căușeni pentru anul 2018
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI nr.17/04904 din 29.12.2017 CAIET DE SARCINI
Vezi detalii Friday, 29 December 2017
achizitii-publice
Thursday, 14 December 2017
Licitație publică
Anunţ de participare, întocmit în scopul achiziţionării „Construcţia reţelelor exterioare (gaze naturale, apeduct, canalizare, energie electrică) la obiectul „Hala industrială” pentru producere (dipozitare) cu bloc administrativ din str.Alba I...
Vezi detalii Thursday, 14 December 2017
Planul de achiziții - modificat
Vezi detalii Tuesday, 21 November 2017
Economie
Friday, 29 September 2017
Anunț de participare - repetat la procedura de achiziție publică de tip: LICITAȚIE PUBLICĂ
ANUNȚ DE PARTICIPARE (repetat) la procedura de achiziție publică de tip: LICITAȚIE PUBLICĂ Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaziului ”Mihai Viteazu” din strada Păcii, nr.16, s.Chircăiești, rai...
Vezi detalii Friday, 29 September 2017
Tip document: Comunicat de presă
Cod: reparatia-capitala-a-cladirii-cu-un-etaj-si-a-galeriei-gimnaiziului-mihai-viteazu-din-str-pacii-16-s-chircaiesti-r-l-causeni-etapa-ii-fatada
Friday, 18 August 2017
Reparația capitală a clădirii cu un etaj și a galeriei gimnaiziului ”Mihai Viteazu” din str.Păcii, 16, s.Chircăiești, r-l Căușeni, Etapa II, Fațada”
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ DOCUMENTAȚIA STANDARD pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Vezi detalii Friday, 18 August 2017
Economie
Monday, 14 August 2017
Anunţ
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, în cooperare cu TALSAD (Asociaţia Lucrătorilor Turci din Industria Aluminiului) şi TMMOB (Camera de Metalurgie şi Ingineria Materialelor) are deosebită plăcere de a invita agenţi economici ...
Vezi detalii Monday, 14 August 2017
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting