Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
La data de 20 februarie 2019, în incinta Consiliului raional , Direcția economie, construcții și infrastructură a desfășurat consultări publice
La data de 20 februarie 2019, în incinta Consiliului raional , Direcția economie, construcții și infrastructură a desfășurat consultări publice pe marginea proiectelor de decizie: -”Cu privire la aprobarea ”Planului de dezvoltar...
Vezi detalii Thursday, 21 February 2019
PROIECTUL DE RESTRUCTURARE A SECTORULUI HORTICOL
Astăzi, 19 februarie 2019, în incinta Consiliului raional Căușeni, în cadrul seminarul regional de informare domnul Gheorghe Golub, coordonator regional al Serviciuui de Extensiune Rurală a prezentat Proiectul de restructurare a Sectorului Hortic...
Vezi detalii Tuesday, 19 February 2019
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Șef serviciu îngrijire socială la domiciliu (perioadă determinată)
ANUNŢ Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Șef serviciu îngrijire socială la domiciliu (perioadă determinată). Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor prezenta...
Vezi detalii Tuesday, 19 February 2019
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile:
ANUNŢ Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile: 1.or. Căușeni, sector Centru -1.0 unități, perioadă nedeterminată, 2.o...
Vezi detalii Tuesday, 19 February 2019
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cooperare cu Oficiul Consilierului Comercial al Ambasadei Turciei în Republica Moldova, sub egida Ministerului Economiei al Republicii Turcia, invită să participați la programul internațional „Misiunea Cumparatorului”, care va avea loc la I...
CONDUCĂTORULUI ÎNTREPRINDERII Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în cooperare cu Oficiul Consilierului Comercial al Ambasadei Turciei în Republica Moldova, sub egida Ministerului Economiei al Republicii Turcia, Vă invit...
Vezi detalii Tuesday, 19 February 2019
Seminar de instruire a Pomicultorilor , Viticultorilor și Protecției Plantelor
Astăzi 15.02.2019, în sala de ședinţe a Consiliului raional Căuşeni a fost desfăşurat seminarul teoretico- practic cu genericul “Particularităţile de tăiere a plantațiilor viţicole, pomicole protecției plantelorîn condiţiile anului 2019”, orga...
Vezi detalii Friday, 15 February 2019
Consiliul raional Căuşeni anunţă desfăşurarea licitaţiei cu strigare şi reducere de comercializare a unităţilor de transport şi darea în locaţiune abunurilor imobile
Comunicat informativ Consiliul raional Căuşeni anunţă pentru data de 04 martie 2019, ora 14.00 adresa or.Căuşeni, bd. Eminescu 31, sala de şedinţă a Consiliului raional, desfăşurarea licitaţiei cu strigare şi reducere d...
Vezi detalii Wednesday, 13 February 2019
Raionul Căuşeni
Tuesday, 12 February 2019
Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni, invită la un seminar informativ
Secția Agricultură, Relații Funciare și Cadastru a Consiliului raional Căușeni, invită producătorii agricoli din sectorul agrar: agenții economici, gospodăriile țărănești, persoane individuale și alți doritori din localitatea Dumneavoastră, pen...
Vezi detalii Tuesday, 12 February 2019
La mulți ani!!!
Stimate domn Nicolae SANDU, consilier raional Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naştere conducerea raionului Căușeni și întreg Aparatul președintelui, Vă adresează cele mai sincere urări de sănă...
Vezi detalii Tuesday, 12 February 2019
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie
Direcția economie, construcții, infrastructură și agricultură iniţiază, începînd cu data de 20 februarie 2019, consultarea publică a proiectelor de decizie: ”Cu privire la aprobarea planului de dezvoltare economică a raionului Căușe...
Vezi detalii Monday, 11 February 2019
Primăria satului Opaci raionul Căuşeni anunţă prelungirea termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef al primăriei Opaci
A N U N Ţ de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil șef al primăriei s. Opaci r-nul Căușeni. Primăria satului Opaci raionul Căuşeni ...
Vezi detalii Friday, 08 February 2019
achizitii-publice
Friday, 08 February 2019
INIȚIATIVĂ FINANȚATĂ DE UE PENTRU A SPRIJINI PÎNĂ LA 75 COMPANII MOLDOVENEȘTI ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE EXPORT PE PIEȚELE UE
GHID DE APLICARE DESPRE CE ESTE VORBA? În ultimii 3 ani, UE și-a deschis aproape complet piața pentru importurile fără taxe vamale din Republica Moldova. Acest lucru a oferit o mare oportunitate companiilor moldovenești, de...
Vezi detalii Friday, 08 February 2019
Economie
Thursday, 07 February 2019
COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE DESFĂȘURARE A PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE PREALABILĂ A UNUI ANUNȚ DE PARTICIPARE PRIN SIA “RSAP” (MTENDER)
În atenția autorităților contractante! Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27.11.2018 “cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale”a fost modificat prin Ordinul Ministerului Finanț...
Vezi detalii Thursday, 07 February 2019
Aparatul președintelui raionului Căușeni anunță concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul raional arhivă din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Căuşeni
A N U N Ţ Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şiRegulamentul cu pri...
Vezi detalii Thursday, 07 February 2019
AIPA a demarat Campania de informare privind subvenționarea producătorilor agricoli pentru anul 2019
La data de 1 februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a demarat depunerea privind prevederile Regulamentului, condițiile, ordinea și procedura de acordare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a A...
Vezi detalii Monday, 04 February 2019
achizitii-publice
Monday, 04 February 2019
COMUNICAT PRIVIND MODALITATEA DE ÎNREGISTRARE A ACORDURILOR ADIȚIONALE LA CONTRACTELE ÎNCHEIATE ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DESFĂȘURATE PRIN SIA RSAP (MTENDER)
În atenția autorităților contractante! Contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru pot fi modificate de către autoritățile contractante, pe perioada de valabilitate a acestora,fără organizarea unei noi proceduri de achiziție pub...
Vezi detalii Monday, 04 February 2019
Raionul Căuşeni
Friday, 01 February 2019
”Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală”
La data de 1 februarie 2019, Conducerea raionului împreună cu toți primarii din localitățile raionului împreună cu consilieri locali și raionali, s-au întrunit cu prilejul ”Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică loca...
Vezi detalii Friday, 01 February 2019
Asistență socială
Friday, 01 February 2019
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Șef serviciu îngrijire socială la domiciliu (perioadă determinată)
ANUNŢ Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Șef serviciu îngrijire socială la domiciliu (perioadă determinată). Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asiste...
Vezi detalii Friday, 01 February 2019
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Manager serviciu asistență parentală profesionistă (perioadă nedeterminată)
ANUNŢ Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Manager serviciu asistență parentală profesionistă (perioadă nedeterminată). Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de a...
Vezi detalii Friday, 01 February 2019
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile:
ANUNŢ Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile: 1.or. Căușeni, sector Centru - 1.0 unități, perioadă nedeterminată, 2.or....
Vezi detalii Friday, 01 February 2019
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting