Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Asistență socială
Friday, 05 August 2016
Acțiuni de protecție a drepturilor copiilor
Specific pentru Republica Moldova este migraţia părinţilor la muncă peste hotare, în acest caz copiii rămîn fără ocrotire părintească şi ar trebui aplicată tutela/curatela drept formă de protecţie asupra copilului. Deşi numărul copiilor rămaşi ...
Vezi detalii Friday, 05 August 2016
Asistență socială
Friday, 05 August 2016
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu reprezintă un serviciu public creat în subordinea Direcției Asistență socială și Protecție a Familiei Căușeni în conformitate cu Regulamentul – cadru privind serviciul de îngrijire socială la domicili...
Vezi detalii Friday, 05 August 2016
Asistență socială
Friday, 05 August 2016
Serviciul de asistență parentală profesionistă
Asistenţii parentali profesionişti oferă la domiciliul său îngrijire şi educaţie temporară copilului, susţin copiii din plasament în dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a unui comportament adecvat și a sentimentului de încredere în sine,...
Vezi detalii Friday, 05 August 2016
Asistență socială
Tuesday, 02 August 2016
ANUNȚ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social comunitar în or. Căușeni (1 unitate) sectorul Căușeni-Micro. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social co...
Vezi detalii Tuesday, 02 August 2016
Asistență socială
Tuesday, 26 July 2016
ANUNȚ
TERMENUL SE PRELUNGEȘTE PÎNĂ LA DATA DE 01.09.2016
Vezi detalii Tuesday, 26 July 2016
Asistență socială
Thursday, 21 April 2016
ANUNŢ
Direcția Asistență Socială și protecție Familiei Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 şi în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante p...
Vezi detalii Thursday, 21 April 2016
Asistență socială
Tuesday, 01 March 2016
ANUNŢ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni anunţă concurs la funcţiile vacante de asistent social comunitar în s. Fîrlădeni, (1 unitate), în s. Tănătarii Noi (0,5 unități), s. Săiți (1 unitate), or. Căușeni (1 unitate) și asist...
Vezi detalii Tuesday, 01 March 2016
Asistență socială
Monday, 21 December 2015
ANUNȚ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţiile vacante de asistent social comunitar în s. Fîrlădeni, (1 unitate), în s. Tănătarii Noi (0,5 unități), s. Săiți (1 unitate), or. Căușeni (1 unitate) și asistent...
Vezi detalii Monday, 21 December 2015
Asistență socială
Tuesday, 14 July 2015
ANUNŢ
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni anunţă concurs la funcţiile vacante de asistent social comunitar în satele Fîrlădeni și Tănătarii Noi. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar vo...
Vezi detalii Tuesday, 14 July 2015
Asistență socială
Wednesday, 08 April 2015
Asistenții personali din raion au fost instruiți
Recent în incinta Consiliului raional Căușeni, s-a desfășurat instruirea asistenților personali, din totalul de 57 de asistenți personali s-au prezentat 51, inclusiv noi angajați în Serviciul social Asistență personală. Angajații au fost ins...
Vezi detalii Wednesday, 08 April 2015
Asistență socială
Wednesday, 08 April 2015
SERVICIUL ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU
Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii de deservire/ îngrijire a bătrînilor singuratici, care au nevoie de ajutor permanent la domiciliu. La deservirea la domiciliu se primesc cetăţenii bătrîni, care locuiesc singur...
Vezi detalii Wednesday, 08 April 2015
Asistență socială
Wednesday, 08 April 2015
Serviciul social ADOPŢIE
Procedura de adopţie are mai multe etape. Primul pas este depunerea cererii la autoritatea teritorială în biroul nr. 6 etajul 1 / telefon : 0 243 21 33 Drept confir­mare a depunerii cererii de adopţie, se eliberează un certificat. ...
Vezi detalii Wednesday, 08 April 2015
Asistență socială
Wednesday, 01 April 2015
NOTĂ INFORMATIVĂ
La data de 31.03.2015 în cadrul Consiliului Raional s-a desfăşurat şedinţa de grup a lucrătorilor sociali din cadrul serviciului primar de îngrijire socială la domiciliu. Tema şedinţei de grup: Instruirea în domeniul sănătăţii şi securi...
Vezi detalii Wednesday, 01 April 2015
Asistență socială
Monday, 02 March 2015
SERVICII SOCIALE DESTINATE FAMILIEI SI COPILULUI ÎN RAIONUL CAUSENI
Direcția asistență socială și protecție a familiei Căușeni acordă sprijin populației raionului Căușeni prin prestații și servicii sociale. Serviciile sociale dezvoltate în cadrul Direcției sunt destinate atît adulților cît și familiilor cu copi...
Vezi detalii Monday, 02 March 2015
Tip document: Decizie
Cod: deciziile-consiliului-de-administratie
Monday, 02 February 2015
Deciziile Consiliului de Administrație al Fondului Local de Susținere Socială a Populației
Vezi detalii Monday, 02 February 2015
Asistență socială
Saturday, 31 January 2015
RAPORT cu privire la acţiunile întreprinse de către Direcția asistență socială și protecție a familiei în domeniul de prevenire şi combatere a delicvenței juvenile în raion
Fenomenul delicvenței juvenile este influențat de procese ce au loc în sociatate cum ar fi migrația, sărăcia, sfigarea și ignorarea problemelor reale, lipsa locurilor de muncă etc. Un factor esențial în dezvoltarea personalității unui copi...
Vezi detalii Saturday, 31 January 2015
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting