Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Asistență socială
Friday, 24 November 2017
Instruiri ale specialiștilor în domeniul social
La data de 22 noiembrie 2017 specialiștii din cadrul serviciului social ”Echipă mobilă” al Direcției asistență social și protecție a familiei au participat la o ședință de supervizare profesională, tematica ședinței fiind “Elaborarea și implem...
Vezi detalii Friday, 24 November 2017
Asistență socială
Wednesday, 22 November 2017
În vizor – protecția copiilor aflați în dificultate
Recent membrii Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate s-au întrunit într-o ședință, în cadrul căreea au fost puse în discuție un șir de demersuri ale Direcției asistență socială și protecție a familiei în vederea instit...
Vezi detalii Wednesday, 22 November 2017
Echipa Mobilă – în acțiune
Recent Serviciul social Echipă Mobilă din Căușeni a organizat o masă rotundă în satul Copanca, subiectul abordat fiind ”Serviciul de prevenire a instituționalizării și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”.La ședință au paricipat ...
Vezi detalii Wednesday, 22 November 2017
Lucrătorii sociali din raion – instruiți și îndrumați
În zilelede 06 - 07 noiembrie 2017 în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința de instruire a lucrătorilor sociali din cadrul serviciului primar, Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. Tema ședinței a fost: Prevenirea ...
Vezi detalii Thursday, 09 November 2017
Asistență socială
Wednesday, 01 November 2017
ANUNȚ REPETAT
ANUNȚ REPETAT Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Căuşeni anunţă concurs la funcţiile vacante de asistent social comunitar în următoarele localități: 1. or. Căușeni - 2.0 unități, 2. or. Căinar...
Vezi detalii Wednesday, 01 November 2017
O ședință de totalizare intermediară a activității
Recent specialiștii Servicului social “Echipă Mobilă” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Căușeni au prezentat raportul narativ intermediar de activitate pentru perioada 01 aprilie - 30 septembrie 2017. Specialiștii au ...
Vezi detalii Monday, 30 October 2017
ANUNŢ DE ANGAJARE
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Căuşeni în colaborare cu Asociaţia Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între amb...
Vezi detalii Thursday, 28 September 2017
Asistență socială
Thursday, 28 September 2017
Echipa mobilă la Cîrnățenii Noi
La data de 27 septembrie 2017 a avut loc o masă rotundă organizată de serviciul social ”Echipă Mobilă” din raionul Căușeni în scopul sensibilizării populației din comuna Cîrnățenii Noi. Tematica întrunirii a fost ”Serviciul de prevenire a insti...
Vezi detalii Thursday, 28 September 2017
Asistență socială
Wednesday, 20 September 2017
Activitate de prevenire a cauzelor penale cu implicarea copiilor
Recent în incinta Consiliului raional s-a desfășurat o ședință a grupului de lucru, constituit în baza Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 6/2 din 15 decembrie 2016 ”Cu privire la colaborarea dintre Consiliul raional Căușeni și AO ”Ins...
Vezi detalii Wednesday, 20 September 2017
Asistență socială
Wednesday, 20 September 2017
Anunț - repetat
ANUNȚ REPETAT de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţiile vacante de asistent social comunitar ...
Vezi detalii Wednesday, 20 September 2017
A fost sărbătoarea profesională a lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei
La data de 15 septembrie 2017, în sala de ședințe a Consiliului raional, cu prilejul ”Zilei lucrătorului dinsfera protecţiei sociale a populaţiei”, care se sărbătorește anual în a treia duminică a lunii septembrie (HG nr. 867 din 20.08.2001) D...
Vezi detalii Monday, 18 September 2017
„Pregătire pentru trai independent în comunitate”
Aceasta a fost tematica școlii de toamnă, desfășurate în perioada 5 – 7 septembrie 2017 la Holercani, la care au participat 3 tineri din grupul de auto-reprezentanți din Căușeni . În cadrul școlii au participat 50 persoane (persoane cu ...
Vezi detalii Friday, 08 September 2017
În vizor – protecția persoanelor cu dizabilități
În ziua de sâmbătă, 2 septembrie 2017 beneficiarii Serviciului social "Echipa Mobilă " din cadrul Direcției asistență social și protecție a familiei au vizitat cel mai performant Complex sportiv din ț...
Vezi detalii Tuesday, 05 September 2017
Prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități
La data de 24 august 2017 Serviciul social ”Echipă Mobilă” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Căușeni a organizat o masă rotundă în cadrul Primăriei satului Opaci, subiectul abordat fiind ”Serviciul de prevenire a insti...
Vezi detalii Friday, 25 August 2017
Anunț repetat la funcțiile vacante de asistent social comunitar
ANUNȚ REPETAT de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţiile vacante de as...
Vezi detalii Thursday, 24 August 2017
Asistență socială
Thursday, 17 August 2017
Acțiuni de prevenire a instituționalizării persoanelor cu dizabilități
La data de 16 august 2017 specialiștii Serviciului social ”Echipă mobilă” din cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Căușeni au organizat o masă rotundă pentru sensibilizarea populației din satul Ucrainca. Tematica întrunirii a...
Vezi detalii Thursday, 17 August 2017
Asistență socială
Monday, 14 August 2017
Ajutoare umanitare - copiilor
La data de 02 august 2017 Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Căușeni a încheiat un Acord de colaborare cu Filiala Fundației „Childrens Emergency Relief International”. În baza acestui acord Filiala va oferi copiilor rămași fără ocr...
Vezi detalii Monday, 14 August 2017
Asistență socială
Thursday, 03 August 2017
Instruire pentru asistenții sociali comunitari
La data de 03 august 2017 în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei a avut loc un seminar instructiv-metodic, realizat de specialiștii „Echipei Mobile”, cu asistenții sociali comunitari din localitățile: Ucrainca, Opaci, Toc...
Vezi detalii Thursday, 03 August 2017
Asistență socială
Thursday, 03 August 2017
Întrunire a specialiștilor serviciului social ”Echipa mobile”
La data de 02.08.2017 în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei Căușeni a avut loc ședința de lucru a specialiștilor serviciului social „Echipă Mobilă” cu tematica ”Rolul asistentului social comunitar în identificarea be...
Vezi detalii Thursday, 03 August 2017
ANUNȚ REPETAT de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs
Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Căuşeni, anunţă prelungirea termenului concursului la funcţiile vacante de asistent social comunitar în următoarele localități: 1. s. Ciuflești - 1.0...
Vezi detalii Tuesday, 01 August 2017
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting