Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Tip document: Comunicat de presă
Cod: agenda-locala-a-antreprenorului-din-causeni-2016
Friday, 14 April 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017 I. Înregistrarea unei afaceri Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căușeni Adresa : or. Căușeni, bd. A. Matee...
Vezi detalii Friday, 14 April 2017
A N U N Ț-Catalogul Proiectelor investiționale al Republicii Moldova
Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează apel național de colectare a proiectelor investiționale din domeniul public și privat. În baza informației prezentate vor fi elaborate fișe de pr...
Vezi detalii Thursday, 30 March 2017
Vizite de monitorizare la proiectele de dezvoltare regională, care urmează a fi implementate la Căușeni
Astăzi, 16 februarie 2017, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, Maria Culeșov, însoțită de specialiștii secției managementul proiectelor din cadrul Agenției, au întreprins alte câteva vizite de lucru la un șir de proiecte regionale,...
Vezi detalii Thursday, 16 February 2017
Strategia de Dezvoltare Durabilă a raionului Căușeni 2012-2022
Strategia de dezvoltare durabilă a raionului (SDDR) reprezintă un instrument participativ, ce are drept scop asigurarea progresului economic, echitabil pe plan social, protejînd, în acelaşi timp, resursele şi mediul pentru generaţiile viitoare. ...
Vezi detalii Thursday, 12 January 2017
Economie
Wednesday, 28 September 2016
A N U N Ţ
de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de specialist principal în secția economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căușeni Data limită de ...
Vezi detalii Wednesday, 28 September 2016
Economie
Tuesday, 27 September 2016
ODIMM invită antreprenorii să participe la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a
IMM-urile din Republica Moldova se pot înscrie, începând de astăzi, la Concursul Naţional „IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VII-a. Concursul a fost inițiat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și ...
Vezi detalii Tuesday, 27 September 2016
Economie
Sunday, 28 August 2016
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în Secția Economie din cadrul Aparatului președintelui raionului Căuşeni
Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, în temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprob...
Vezi detalii Sunday, 28 August 2016
Modul de instruire pentru conducătorii Întreprinderilor Mici și Mijlocii
Pe parcursul a două zile (10-11 august 2016) 25 de reprezentanți ai Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM) din raionul Căușeni au fost instruiți în cadrul programului de Gestiune Eficientă a Afacerii (GEA) pe tematica: Proceduri de Parti...
Vezi detalii Tuesday, 16 August 2016
Economie
Tuesday, 16 August 2016
ÎN ATENȚIA PRIMARILOR DIN RAION
Ministerul Economiei informează, că la 19 iulie curent a întrat în vigoare Legea nr.153 din 01.07.2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, care reglementează procedura de lansare a unei activități comerciale prin n...
Vezi detalii Tuesday, 16 August 2016
Tip document: Comunicat de presă
Cod: in-atentia-primariilor
Monday, 01 August 2016
ÎN ATENȚIA PRIMĂRIILOR
Prin prezenta intervenim către D-stră cu rugămintea de a completa și prezenta, în termen de pînă la 15 august 2016, în adresa Secției administrație publică din cadrul Aparatului președintelui raionului, informația privind indicatorii social-econom...
Vezi detalii Monday, 01 August 2016
Economie
Thursday, 02 June 2016
Comunicat privind publicarea anunţurilor de participare la procedurile de achiziţii publice achiziţiile publice
Secţia Economie aduce la cunoştină că în Monitorul Oficial nr.140-149 din 27 mai 2016 şi Monitorul Oficial N150 din 31.05.2016 au fost publicate următoare acte normative ce reglementează domeniul achizițiilor publice: -Documentaţia sta...
Vezi detalii Thursday, 02 June 2016
Economie
Tuesday, 29 September 2015
Concursul Naţional IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VI-a.
Secţia economie aduce la cunoştinţa operatorilor economici din raion din sectorul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii despre posibilitatea participării la Concursul Naţional IMM – Model de Responsabilitate Socială” ediţia a VI-a. Concurs...
Vezi detalii Tuesday, 29 September 2015
Economie
Saturday, 22 August 2015
Anunț
Vezi detalii Saturday, 22 August 2015
Tip document: Comunicat de presă
Cod: functii-publice-vacante
Wednesday, 20 May 2015
FUNCȚII PUBLICE VACANTE
A N U N Ţ de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal și specialist în cadrul secției economie a Consiliului raional Căuşeni ...
Vezi detalii Wednesday, 20 May 2015
Tip document: Comunicat de presă
Cod: situa-ia-social-economica-a-raionului-causeni-in-anul-2014
Monday, 23 March 2015
SITUAŢIA SOCIAL –ECONOMICĂ A RAIONULUI CĂUŞENI în anul 2014
Vezi detalii Monday, 23 March 2015
Economie
Friday, 13 March 2015
Informaţie privind întocmirea Planului anual de efectuare a achiziţiilor publice
Autorităţile contractante trebuie să dispună de un plan anual de achiziţii. În acest plan se descrie succint obiectul contractelor de achiziţii publice, procedurilor de achiziţie publică care urmează a fi realizate pe parcursul anului...
Vezi detalii Friday, 13 March 2015
Consiliul raional
Monday, 09 March 2015
Noutăți în achiziții publice
La 20 februarie 2015 a avut loc procedura cererii ofertelor de preţ privind achiziționarea obiectului ”Reparația capitală a sălii de discotecă în incinta Casei raionale de cultură din or.Căușeni, str. Păcii, 18”. Pînă la data limită de...
Vezi detalii Monday, 09 March 2015
Economie
Thursday, 05 February 2015
Informaţie privind modificările în domeniul Achiziţiilor Publice pentru anul 2015
Secţia Economie aduce la cunoştinţa Autorităţilor Contractante şi Operatorilor Economici din raion următoarele: Comunicat privind abonarea la Buletinul Achizițiilor Publice În scopul asigurării implementării Proiectului „Guvern fă...
Vezi detalii Thursday, 05 February 2015
Tip document: Buget
Cod: EC11031401
Tuesday, 11 March 2014
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE secţiei economie Căuşeni
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  Petru Ţurcanu,           &nb...
Vezi detalii Tuesday, 11 March 2014
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting