Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Economie
Friday, 22 June 2018
În atenţia conducătorilor întreprinderilor
Vezi detalii Friday, 22 June 2018
Proiect de cooperare pentru promovarea economiei Republicii Moldova
Vezi detalii Thursday, 21 June 2018
ANUNȚ- concurs la funcția de asistent social comunitar
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social comunitar în localitățile: 1.or. Căușeni, sector Centru - 1.0 unități, perioadă ...
Vezi detalii Monday, 18 June 2018
Economie
Monday, 18 June 2018
În atenţia conducătorilor întreprinderilor
Vezi detalii Monday, 18 June 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: raport-cu-privire-la-contractele-incheiate-de-catre-consiliul-raional-causeni-pentru-anul-2017
Friday, 15 June 2018
Raport cu privire la contractele încheiate pe parcursul anului 2017
Raport cu privire la contractele încheiate pe parcursul anului 2017
Vezi detalii Friday, 15 June 2018
ANUNȚ
Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Regulamentului cu pr...
Vezi detalii Thursday, 14 June 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: sedinta-extraordinara-a-consiliului-raional-causeni-la-data-de-15-iunie-2018
Tuesday, 12 June 2018
Ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni, la data de 15 iunie 2018
Vă informăm, că la data de 15 iunie 2018, ora 10.00, Sala de şedinţe a Consiliului raional, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului raional Căuşeni cu următoarea ordine de zi: 1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuș...
Vezi detalii Tuesday, 12 June 2018
Primăria comunei Ucrainca, raionul Căuşeni Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de ​specialist în reglementarea regimului funciar
Primăria comunei Ucrainca, raionul Căuşeni Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în reglementarea regimului funciar. Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare ...
Vezi detalii Thursday, 07 June 2018
Sărbătorit Sportul
Consacrat Zilei Naționale a Sportului, respectiv Zilei Internaționale a Mișcării Olimpice, pe parcursul a două zile arenele sportive ale raionului Căușeni au găzduit un șir de competiții pline de vervă, elan tine...
Vezi detalii Wednesday, 06 June 2018
În atenția agenților economici!
Vezi detalii Wednesday, 06 June 2018
Finanțe
Wednesday, 06 June 2018
Aspecte noi în evidenţa contabilă a sectorului real al economiei naţionale
Aspecte noi în evidenţa contabilă a sectorului real al economiei naţionale. Noua Lege a contabilităţii şI raportarii finaciare nr.287 din 15.12.2017 publicată înMonitorul Oficial nr.1-6/22 din 05.01.2018în primul rind , prevede că u...
Vezi detalii Wednesday, 06 June 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: documentatia-standard-pentru-realizarea-achizitiilor-publice-la-obiectul-rampa-de-acces-destinata-persoanelor-cu-disabilitatii-la-cladirea-administrativa-a-consiliului-raional-str-a-mateevici-nr-9-or-causeni
Tuesday, 05 June 2018
Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice la obiectul: ”Rampa de acces destinată persoanelor cu disabilității la clădirea administrativă a Consiliului raional, str. A.Mateevici, nr.9, or.Căușeni
MODEL DE DEVIZ DAREA DE SEAMĂ
Vezi detalii Tuesday, 05 June 2018
achizitii-publice
Monday, 04 June 2018
În atenţia Autorităţilor Contractante!
Agenția Achiziții Publice în urma realizarii atribuțiilor de monitorizare și evaluare a modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziție publică constată că un număr mare de proceduri de achiziții publice se desfășoar...
Vezi detalii Monday, 04 June 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: directia-educatie-cultura-tineret-sport-si-turism-anunta-prelungirea-termenului-de-depunereconcurs-pentru-ocuparea-functiilor-vacante-de-directori-al-institutiilor-de-invatamint-preuniversitar
Tuesday, 29 May 2018
Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori al instituțiilor de învățămînt general
Direcția educație, cultură, tineret, sport și turism anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de directori al instituțiilor de învățămînt preuniversitar
Vezi detalii Tuesday, 29 May 2018
Asistență socială
Tuesday, 29 May 2018
Direcția asistență socială și protecție a familiei anunță concurs repetat
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social comunitar înor. Căușeni, sector Centru (1.0 unități). Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social co...
Vezi detalii Tuesday, 29 May 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2018
Friday, 25 May 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 (modificat)
Vezi detalii Friday, 25 May 2018
achizitii-publice
Thursday, 24 May 2018
Un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice
În rezultatul controlului ex-post desfășurat pe parcursul anului 2017 la toate procedurile de achiziții publice verificate au fost depistate un șir de încălcări/abateri de la legislația din domeniul achizițiilor publice admise de către autorită...
Vezi detalii Thursday, 24 May 2018
Biroului Comun de Informații și Servicii din raionul Căușeni - la Săiți
La data de 23 mai 2018, Biroului Comun de Informații și Servicii din raionul Căușeni s-a deplasat în s. Săiți. Scopul Biroului este de a îmbunătăți accesul la informații și servicii de calitate a populației, prin întrunirea diverșil...
Vezi detalii Wednesday, 23 May 2018
Economie
Wednesday, 23 May 2018
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită agenții economici din sectorul agro-alimentar la Conferința „Posibilități de cooperare moldo-cehă în domeniul agricol”
CONDUCĂTORULUI ÎNTREPRINDERII Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită agenții economici din sectorul agro-alimentar la Conferința „Posibilități de cooperare moldo-cehă în domeniul agricol”,care se va desfășura pe d...
Vezi detalii Wednesday, 23 May 2018
Seminar de instruire
Vezi detalii Wednesday, 23 May 2018
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting