Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente
Programul investițional „Livada Moldovei” va fi extins!
Proiectul de restructurare a sectorului horticol „Livada Moldovei” este o linie de creditare oferită de către banca Europeană de Investiții, și vainclude în domeniile eligibile pentru finanțare și în legumicultura. Legumicultura este un d...
Vezi detalii Wednesday, 12 December 2018
Primăria Grădinița anunță concurs pentru suplinirea funcţiei de specialist în problemele perceperii fiscale
ANUNȚ În baza Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr...
Vezi detalii Wednesday, 05 December 2018
MODALITATEA DE ÎNREGSITRARE A CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII PUBLICE DE CĂTRE TREZORĂRIILE TERITORIALE
AUTORITĂȚI CONTRACTANTE În perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2018 înregistrarea contractelor de achiziții publice (cu excepția achizițiilor de valoare mică) se va realiza conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 193 di...
Vezi detalii Friday, 30 November 2018
Economie
Tuesday, 27 November 2018
Seminar de instruire pentru agenții economici cu tematica ”Evidența contabilă a activității antreprenoriale”
Vezi detalii Tuesday, 27 November 2018
Economie
Monday, 26 November 2018
REGULAMENTUL PRIVIND AJUSTAREA PERIODICĂ A VALORII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢII PUBLICE CU EXECUTARE CONTINUĂ, ÎNCHEIATE PE UN TERMEN MAI MARE DE UN AN
Autorități contractante!!! În Monitorul Oficial nr. 430-439 din 23.11.2018 a fost publicată Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare cont...
Vezi detalii Monday, 26 November 2018
Economie
Monday, 26 November 2018
Consiliul raional Căușeni, Secția Economie, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova Vă invită să participați la prezentarea expoziției China Internațional Import Export
FORMULAR DE PARTICIPARE:
Vezi detalii Monday, 26 November 2018
Direcția finanțe anunță concurs la funcția publică vacantă
Direcția finanțe anunță concurs la funcția publică vacantă de specialist în Secția contabilitatea bugetară. Formular de participare:
Vezi detalii Thursday, 22 November 2018
Direcția finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante
Direcția finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția elaborarea și administrarea bugetului. Formular de participare:
Vezi detalii Thursday, 22 November 2018
Direcția finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal
Direcția finanțe anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția elaborarea și administrarea bugetului. Formular de participare:
Vezi detalii Thursday, 22 November 2018
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Bursa invită agenții economici să participe la Bursa Chemical Industry B2B Organisation 2018
FORMULAR DE PARTICIPARE:
Vezi detalii Thursday, 22 November 2018
Mesaj de felicitare cu ocazia Hramului Bisericii ”Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil”
Președintele raionului Căușeni, Nicolae GORBAN, Adresează sincere felicitări, urări de bine și prosperitate tuturor gospodarilor din localitățile Cîrnățeni, Chircăiești Căinari, Coșcalia, Taraclia ...
Vezi detalii Wednesday, 21 November 2018
În atenția operatorilor economici!
În atenția operatorilor economici! Agenția Achiziții Publice organizează la data de 19 decembrie 2018, ora 10-00, seminarul de instruire cu genericul ”Participarea operatorilor economici în cadrul proceduri...
Vezi detalii Wednesday, 21 November 2018
Guvernul susține inițiativa de a vinde drumurile, care servesc activităților agricole, la prețul normativ al terenului
Inițiativa legislativă care propune ca drumurile, care servesc activităților agricole, precum și fâșiile forestiere proiectate, dar netransformate, să fie vândute de către autoritățile publice locale proprietarilor de terenuri, este susținută ...
Vezi detalii Tuesday, 20 November 2018
Noi completări la Codul Funciar al Republicii Moldova
Codul Funciar, modificat. Proprietarii de terenuri, care nu le prelucrează vor fi amendați. Codul funciar al Republicii Moldova a fost completat cu un articol nou – 381, care se referă la folosirea terenurilor cu destinaţie agricolă în ...
Vezi detalii Tuesday, 20 November 2018
achizitii-publice
Tuesday, 20 November 2018
În atenția autorităților contractante!
Agenția Achiziții Publice informează că în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziții publice (republicată în Monitorul Oficial nr. 424-429 din 16.11.2018), autoritatea contractantă urmează ...
Vezi detalii Tuesday, 20 November 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: se-prezinta-proiectele-de-decizii-pentru-sedinta-ordinara-a-consiliului-raional-causeni-din
Monday, 19 November 2018
Se prezintă proiectele de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului raional Căușeni din 30 noiembrie 2018
Vezi detalii Monday, 19 November 2018
Semănăturile de toamnă necesită o atenție deosebită
Temelia recoltei la orice cultură de cîmp se pune din toamnă... Condițiile din toamna anului 2018 au fost nesatisfăcătoare pentru culturile cerealiere. Pentru aceste culturi, la momentul efectuării semănatului în sol, nu au fost acumulate c...
Vezi detalii Thursday, 15 November 2018
Tip document: Buget
Cod: se-prezinta-spre-consultare-publica-proiectul-bugetului-raional-causeni-pentru-anul-2019
Thursday, 15 November 2018
Se prezintă spre consultare publică proiectul Bugetului raional Căușeni pentru anul 2019
În scopul sporirii eficienței și transparenței în procesul decizional, întru asigurarea responsabilității și a caracterului participativ în elaborarea bugetului raional, precum și pentru facilitarea conlucrării între subdiviziunile, instituții...
Vezi detalii Thursday, 15 November 2018
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting