Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Lista întreprinderilor
 

Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căuşeni

Adresa : or.Căuşeni, bd. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax (0243) 2-39-58, 2-34-30

www www.cis.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identităţii solicitanţilor;

·Verificarea capacităţii juridice şi de exerciţiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;

Inspectoratul Fiscal de Stat Causeni

Adresa : str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243)22248/22088/23659/22295/23964

Email : fisc243@causeni.fisc.md

www http://www.fisc.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului fiscal;

·consultaţii privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.

Direcţia Pentru Statistică din raionul Causeni

Adresa : bl. M.Eminescu 31/308, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax : (0243)22010/23663

www : www.statistica.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului statistic;

·eliberarea condicilor de sugestii şi reclamaţii;

· primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

· consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.

II. Băncile comerciale

ØBC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Causeni

Adresa str. Păcii 22. or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 22590

Email aib@maib.md

www www.maib.md

Serviciile prestate :deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Victoriabank » SA , Căuşeni

Adresa str. Ştefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căuşeni, MD 4300,,

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

www www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Causeni

Adresastr. Ştefan cel Mare,4, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243)21850/21805

www www.eximbank.com

Serviciile prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Moldindcombank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici, 7/A, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

www www.micb.md

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, scimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 11, or.Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

wwwwww.fincombank.com

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Mobiasbancă-Grupe Sosiete Generale » SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 14, or.Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Email filiala.causeni@mobiasbanca.md

www www.mobiasbanca.md

Servicii prestate deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor,schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

III. Licenţierea activităţii

Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adresamun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (022)27-23-36/(022)542114

www www.licenţiere. gov.md

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

legislaţie.

IV. Eliberarea autorizaţiilor de activitate

Primăria or. Căuşeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mesterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54.

www www.primaria.causeni.com

Primăria or.Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Chircăieşti

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Cârnăţeni

Adresa : s. Cârnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Cârnăţenii - Noi

Adresa : s. Cârnăţenii Noi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Tănătarii – Noi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.

Centrul de Sănătate Publică Causeni

Adresa str. Ana şi Alexandru,16, or. Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-57-66,2-54-87,fax 2-57-42.

Email CMPCauseni@mednet.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitare, investigaţii.

Directia raionala pentru Siguranţa Alimentelor Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Mateevici, 31, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www www.asv.gov.md

e-mail: dsvcauseni@gmail.com

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitar - veterinare;

certificarea producţiei de origine animală.

Inspecţia Ecologică Căuşeni

Adresa or. Căuşeni, str.A. Mateevici, 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcţie ;

eliberarea autorizaţiei ecologice.

Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Cogalniceanu, 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

www www.dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor ;

·participarea la activitatea de receptie a constructiilor.

Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii Căuşeni

Adresa or. Causeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300

Program de lucru joi 900-1200

Tel/Fax (0243) 2-17-53

Serviciile prestate: înregistrarea autorizaţiei de construcţie .

V. ASIGURAREA SOCIALĂ

Adresa : or. Causeni , str. A. Mateevici, 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71

Prezentarea declaratiei privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii : trimestrial,anual ;

La iniţierea afacerii - declaraţia persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plăţile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.

VI. FORŢA DE MUNCĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Păcii, 38; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00, zi de primire -luni

Tel/fax : (0243) 2-41-36

Serviciile prestate : consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mateevici 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (243) 23055 (243) 23344

www www.anofm.md

Servicii prestate:încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a şomerilor,

protecţia şomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

www.hr.md.)

VII. Instituţii de microfinanţare

Øncile comerciale( vezi mai sus )

Microinvest

Adresa : or. Căuşeni, bl. M. Eminescu, 25/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-18.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-28-63

www www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanţarea afacerilor micro şi mici.

Asociatia de economii si imprumut « Busines-Credit »

Adresa : or. Causeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax : (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvenamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.

VII. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII

Consiliul Raional , Secţia Economie

Adresa : or. Causeni, bl. M. Eminescu, 31/311, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23088, 23180

Email : s_economiecs@mail.ru

Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Causeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale ,

Servicii informaţionale, juridice,expertize.

Evaluarea partimoniului.

Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici ,3, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email : acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate : consultaţii în domeniul agriculturii;

consultaţii juridice şi economice , ş.a.

Centrul Informaţional Tighina

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.com

www : www.cit.com

Servicii prestate . - Promovare.

- Instruire.

- Consultanţă.

- Sondaje.

- Investiţii.

Intrebări și răspunsuri
De ce ședințele consiliului raional Căușeni nu se transmit on-line sau în înregistrare ?
Buna ziua! Din pacate Consiliul nu dispune de tehnica corespunzatoare pentru transmitere in online. Sedintele inregistrate le gasiti pe site.,prin cautare, sau la rubrica Consiliul raional/sedinte online. Curind intentionam sa cream un canal pe youtube,unde sa se regaseasca sedintele consiliului.
Bună ziua, pot afla cînd are loc ședința Consiliului Raional Căușeni, data.Mulțumesc.
Buna ziua! De obicei noi anunțăm data ședinței din timp,pe site. Dar pentru a afla in caz de nu s-a reusit, telefonati 0243 22850 Secția APL
Scrie intrebarea Alte întrebări
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting