Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Vineri, 21 Iunie 2019

Instituirea Staff-ului raional

Întru coordonarea și soluționarea operativă a măsurilor de asigurare a securității antiincendiare privind întreprindereamăsurilor ce se impun în perioada recoltării cerealelor din anul 2019, prin Dispoziția președintelui nr.52-a din 19 iunie 2019 a fost instituitStaff-ul raional de coordonare și monitorizareîn următoarea componență:

Preşedintele staff-ului raional:

Gogu Sergiu, Vicepreşedintele raionului; tel. 024322056.

Vicepreşedintele staff-ului raional:

Osadcii Serghei , şef Secţia Agricultură, Relații Funciare și Cadastru, tel. 024322495.

Secretarulstaff-ului:

Para Fiodor, șef Secție administrație publică

Membriistaff-ului raional:

Burlacu Ion, şef interimarInspecția Ecologică Căușeni, tel. 024323769.

Cojocaru Gheorghe, şef –adjunct Direcţia raională Siguranţa

Alimentelor; tel. 024322438.

Arnăutu Vitalie, şef, Inspectoratul de poliţie Căuşeni; tel. 24320202.

Cuciuc Ghenadie,șef,Direcţia Situaţii Excepţionale; tel 024329060.

Gogu Grigore,inspector superior, Secția apărare împotriva incendiilor

Direcţia Situaţii Excepţionale; tel. 024329060.

Fachira Nicolae,Președinte al comisiei pentru agricultură, industrie,protecția mediului, dezvoltare, urbanistică și amenajare a teritoriului.tel. 024321854.

Sarcinile principale ale Staff-ului fiindcoordonareaefectuăriioperativea lucrărilor de recoltare,măsurilor de apărare împotriva incendiilor , pregătirea solului, semănatulculturilor de toamnă , aratul, recoltarea culturilortîrziiși folosirearaționalăaterenurilor agricole.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting