Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 06 February 2018

Informație utilă pentru producătorii agricoli

La solicitarea producătorilor agricoli, Guvernul Republicii Moldova a modificat și completat unele măsuri de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural.

Astfel, Fondul de subvenționare, începînd cu anul 2018, a fost completat cu unele măsuri de susținere pentru:

·instalarea sistemelor de suporturi a butucilor viței de vie, a pomilor și

arbuștilor fructiferi;

·modernizarea sistemului de suport prin înlocuirea integrală a sistemului

vechi de suporturi în plantaţiile viticole pe rod cu un sistem de suporturi

ce permite recoltarea mecanizată a strugurilor de soiuri pentru vin şi

obţinerea unei producţii competitive de struguri pentru masă;

·procurarea combinelor și utilajului pentru recoltarea și prelucrarea

culturilor aromatice, medicinale și eterooleaginoase;

    ·procurarea încărcătoarelor frontale pe diferite baze;

    ·procurarea secătoarelor electrice și pneumatic pentru tăierile în uscat, în

plantațiile pomicule și viticole;

·procurarea utilajului pentru extragerea uleiurilor din plantele aromatice,

medicinal și eterooleaginoase.

Menționăm, că conform modificărilor ulterioare, sunt recunoscute copiile diplomelor de studii ca document ce atestă pregătirea profesională a administratorului sau, după caz, a unui angajat în domeniul ce vizează investiția.

Mai multe informații despre modificările parvenite le găsiți în Hotărîrea Guvernului nr. 903 din 07 noiembrie 2017.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting