Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 05 March 2018

Informație cu privire la mijloacele Fondului de susținere a populației și administrarea Fondului

În conformitate cu Legea Fondului de susținere a populației nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și Hotărîrea Guvernuluinr.159 din 14.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la statutul ajutorului material mijloacele financiare a Fondului de susținere a populației ajutorul material este acordat de către Agenția Națională Asistență Socială din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei” din mijloacele Fondului de susţinere a populaţiei.

Beneficiază de dreptul la ajutor material anual următoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova:
1) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din Afganistan;


2) persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova;


3) persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi familiile (soţii nerecăsătoriți inapţi de muncă, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţii inapţi de muncă) ale participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi;


4) victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990;


5) soţii supraviețuitori nerecăsătoriți inapți de muncă ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;


6) participanții la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor precum și persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.


5. Beneficiază de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor persoana domiciliată în Republica Moldova care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova, în baza dosarului prezentat la direcția asistență social și protecție a familiei.


Cuantumul ajutorului material anual pentru persoanele nominalizate se stabilește anual de către Guvern.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting