Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 25 July 2019

În atenția ONG-lor active din raionul Căuşeni

Fundația Est-Europeană cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) anunță concursul de granturi în domeniul mobilizării comunitare și asigurării incluziunii sociale în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia

Anuntul este publicat la 27.07.2019. Termenul de depunere este 30.08.2019

Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” implementează proiectul Inițiativa comună pentru oportunităților egale, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Suedia. Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. La nivel național, proiectul abilitează platforme de organizații care reprezintă grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane în etate, persoane de etnie romă, tineri) pentru a elabora şi implementa agende comune axate pe domeniile cheie pentru coeziunea socială.

La nivel local, proiectul se realizează în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul, în care persoanele din grupuri marginalizate sunt abilitate să-și cunoască drepturile, să participe în procesul de luare a deciziilor, să se mobilizeze pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă, să monitorizeze implementarea politicilor publice naționale şi locale. Proiectul deja susține activitatea a trei Consilii Raionale de Participare în raioanele menționate mai sus, care reprezintă organe consultative create pe lângă autoritățile raionale ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor şi de asigurare a participării societății civile şi sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor publice.

Una din prioritățile proiectului este susținerea organizațiilor la nivel local care vor mobiliza comunitățile și vor asigura incluziunea necesităților persoanelor marginalizate în prioritățile administrației locale și raionale. Astfel, organizațiile vor identifica printr-un proces participativ nevoile la nivel local, vor facilita dialogul dintre cetățeni și autoritățile locale, creând mecanisme de influențare a politicilor publice locale, astfel încât să asigure reprezentativitatea celor mai vulnerabile și marginalizate grupuri ale societății.

Mai jos puteți accesa Termenii de Referință, Formularul de Aplicare și Modelul de Buget.

Scopul și obiectivele programului

Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale.

Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective:
- Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a persoanelor cu dizabilități, femeilor, persoanelor de etnie romă, tinerilor dar și altor grupuri sub-reprezentate în procesul de dezvoltare a comunității.
- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a alți actori relevanți pentru o participare mai incluzivă în procesul decizional pentru soluționarea problemelor din comunitate;
- Fortificarea mecanismelor locale de interacțiune dintre autoritățile locale și societate civilă în vederea îmbunătățirii accesului și calității la servicii comunitare.
Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 5.000.000,00 MDL pentru 4 raioane: Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului.

Procedura de aplicare

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune la Fundația Est-Europeană dosarul care va conține următoarele documente:
1. Propunerea de proiect conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
2. Bugetul proiectului în MDL conform modelului tipizat al Fundației Est-Europene;
Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect:

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 august 2019, ora 23:59.

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul „Întrebare concurs de granturi locale” până la data de 10 august 2019.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi locale” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa concurs@eef.md sau prin poștă la adresa: Fundația Est- Europeană, strada ”31 August 1989”, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Formularele se anexează.

Atenție! Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting