Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 20 November 2018

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice informează că în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziții publice (republicată în Monitorul Oficial nr. 424-429 din 16.11.2018), autoritatea contractantă urmează să expedieze obligatoriu către Agenția Achiziții Publice decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, de încheiere a acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire.

Decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se va expedia în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii, conform prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire, scanată (în format PDF într-un sigur fișier), se va expedia Agenției Achiziții Publice prin poșta electronică la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md, cu titlul: Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/ acordului-cadru/ de anulare a procedurii de atribuire, întocmită de către (denumirea autorității contractante).

Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.

Modelul deciziei poate fi descărcat de pe pagina web: www.tender.gov.mdhttps://tender.gov.md/ro/documente/modele-de-documente

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting