Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 25 September 2018

În atenția autorităților contractante!

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință despre modificările operate în Codului fiscal al Republicii Moldova nr. 1163/1997 prin Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 464 - 470 din 29 decembrie 2017.

Astfel, articolul 117 din Codul fiscal a fost completat cu alin. (12) cu următorul cuprins:

„(12) La efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea în cauză factura fiscală electronică (e-factura), eliberată în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.”

Prevederile menționate se vor aplica pentru livrări impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, efectuate începând cu 1 ianuarie 2019.

Modul de creare, expediere şi recepţionare a facturilor/facturilor fiscale generate în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale “e-Factura” (SIA e-Factura) între participanţii la tranzacţiile economice documentate prin acestea este stabilit conform Regulamentului aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 562 din 04.04.2014.

Pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice (servicii.fisc.md) ale Serviciului Fiscal de Stat este necesar de încheiat un acord de acces cu Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe.

De asemenea, pentru utilizarea sistemului „e-Factura” utilizatorul trebuie să dețină semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting