Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Marți, 25 Iulie 2017

granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori al AOAM

Grant AOAM
CONCURS DE GRANT! - Tinerii antreprenori pot aplica pentru noile granturi oferite de AOAM
Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (AOAM) va oferi noi granturi pentru dezvoltarea afacerilor din fondul pentru susținerea tinerilor antreprenori lansat la începutul anului 2016 de către președintele fondator al Asociației, Vlad PLAHOTNIUC. Data limită până la care tinerii antreprenori pot trimite solicitările de obținere a granturilor este 17 septembrie 2017.

Cea de-a treia rundă a granturilor pentru dezvoltarea afacerilor se adresează de data aceasta în special tinerilor care vor crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat acestei runde este de 500 000 lei, iar fiecare grant are valoarea de 50 000 de lei, sumă oferită pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru programe de școlarizare.

Selectarea candidaturilor pentru granturile AOAM se va face pe baza planului de afaceri. Toate dosarele de aplicare pot fi trimise până la data de 17 septembrie 2017 pe adresa de e-mail manager@aoam.md.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 • Cetăţean al Republicii Moldova
 • Varsta 18-35 ani
 • Aplicantii pentru obtinerea granturilor trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare sau dezvoltare, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:
- Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;
- Societate cu răspundere limitată;
- Gospodărie Ţărănească (de fermier);
- Cooperativa de producere;
- Cooperativa de întreprinzător.
Sunt avantajati companiile care vor crea cel putin trei locuri noi de munca ca urmare a implementării proiectului de dezvoltare.
Un avantaj secundar il au lucrătorii migraţi sau rude de gradul întâi - beneficiar de remitenţe care intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.
PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR care va cuprinde următoarele documente:
1. Copia buletinului de identitate al solicitantului de grant;
2. Pentru a demostra venitul lucratorilor migranti
a. Copia documentelor care identifică legătura de rudenie dintre migrant şi solicitantul de Program: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).
b. Contractul de muncă din străinătate a migrantului, tradus la un birou de traduceri autorizat;
c. Copia documentelor justificative privind provenienţa banilor din munca de peste hotare: certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare, copiile dispoziţiilor de transfer bancar.
3. Cererea de finanţare și formular tipizat, descărcați aici

4. Declaraţie privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional;
5. Declaraţie pe proprie răspundere privind eficienţa activităţii antreprenoriale;

6. Documente aferente activităţii antreprenoriale
• Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (maximum 3 luni actualitate);
• Copia documentelor de constituire ale întreprinderii: Certificatul de înregistrare a întreprinderii (după caz), Statutul, Decizia de înregistrare a persoanelor juridice;
• Certificatul în original eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
• Copia Rapoartelor financiare pentru ultimele trei perioade de activitate (după caz);
• Copia actelor ce confirmă dreptul la proprietate, copia Contractului de arendă al încăperii/terenului agricol (după caz);
• Copia Licenţei şi/sau Autorizaţiei (după caz);
7. Business-plan;
8. Raport privind rezultatele financiare pe ultimii 3 ani SAU de la înființarea întreprinderii, dacă ea are mai puțin de 3 ani vechime


Planul de afaceri va fi transmis la adresa manager@aoam.md şi inclus în dosarul de solicitare a grantului.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE:
 • importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 • comerţul sub orice formă;
 • fiduciare şi de asigurări;
 • fonduri de investiţii;
 • bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 • schimb valutar şi lombard;
 • jocuri de noroc;
 • achiziţia bunurilor imobiliare;
 • servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 • servicii de imigrare sub orice formă;
 • servicii notariale, juridice şi de avocat.

OBIECTIVELE DE BAZA a Programului:
 • Crearea de noi locuri de muncă;
 • Orientarea la export;
 • Substituirea importurilor;
 • Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting