Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 06 June 2016

Funcție vacantăCazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

IX. Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

·Acte normative în domeniul de specialitate :

- Legea cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr.156 din 06.07.2007;
- Legea cu privire la protecţia civilă nr.271 din 09.11.1994;
- Legea cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare nr.589 din 22.09.1995;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.965 din 15.07.2008 „Cu privire la

aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi executare a serviciului civil de

către cetăţenii Republicii Moldova”;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1340 din 04.12.2001 „Cu privire la

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”;
- Hotărîre cu privire la aprobarea regulamentului privind acordarea ajutorului material

sinistraţilor în urma calamităţilor naturale din Republica Moldova, provocate de procese

geologice periculoase nr.632 din 04.07.2000.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting