Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 25 January 2019

”Forme de sprigin și înlesniri producătorilor agricoli a anului 2019”

La data de 25 ianuarie, în incinta Consiliului raional a avut loc seminarul cu genericul:”Forme de sprigin și înlesniri producătorilor agricoli a anului 2019”

Seminarul a fost deschis de domnul Iurie Turtureanu,Șef Direcție Economie și Infrastructură a Consiliului Raional Căușeniși domnului Serghei Osadcii Șef Secție Agricultură, Relații Funciare și Cadastru. Lacare a vorbit despre numărul de cereri de subvenționare, depuse până în prezent, valoarea totală a acestora, precum și despre alte acțiuni de susținere a agricultorilor.

La întrunire a fost prezent, Șeful Secției Verificări în teritoriula Ministrelui Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Sandu Veaceslavcu agricultorii, agenților economici, procesătorii producției agricole, primarii și specialiștii funciari din localitățile raionului,principalele subiecte abordate au vizat condițiile și procedura de subvenționare, oferirea subvențiilor în avans, oportunitatea de a utiliza apele subterane pentru irigarea culturilor, protecția culturilor de fenomene extreme, inclusiv necesitatea asigurării terenurilor agricole, de grindină și îngheț provocări din sectorul agrar, dar și modificările legislative inițiate de minister, pentru sporirea calității produselor autohtone și dezvoltarea sectorului agricol.

La final oficialii au răspuns la un șir de întrebări adresate de agricultori, cu referire la condițiile de eligibilitate și procedura de depunere a actelor pentru subvenționare, dotarea cu tehnică, cît și a punctelor antigrindină din regiune.

Le dorim succese la inițierea afacerii în agricultură.

BENEFICIARI DE SUBVENȚII MAJORATE

•producătorii agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului de animale ecologice, cu prezentarea autorizaţiei de confirmare a conversiei/copiei de pe certificatul de conformitate;

tinerii și femeile-fermier (din valoarea subvenției autorizate);

•solicitanții de subvenții la achiziționarea producţiei autohtone.

* În cazul întrunirii mai multor înlesniri enumerate,solicitantul de subvenție va beneficia doar de o singură opțiune la alegere

DOCUMENTE OBLIGATORII:

  ·cererea de solicitare a sprijinului financiar;

  ·copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

  ·certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale;

  ·copia de pe raportul financiar;

  ·documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului în domeniul ce vizează investiţia –

  ·declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

  ·plan de afaceri, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei;

  ·copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

  ·procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;

  ·copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);

  ·copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției;

  ·Alte documente, solicitate suplimentar, conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/ submăsură pot fi consultate pe pagina web a Agenției aipa.gov.md la rubrica materiale de informare sau accesând linkul Regulamentului de subvenționare 2017-2021.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting