Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Şedinţă
Cod: ordinea-de-zi-suplimentara-pentru-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-18-august-2017
Miercuri, 16 August 2017
Ordinea de zi suplimentară pentru şedinţa Consiliului raional Căuşeni din 18 august 2017
18. Cu privire la cooperarea cu Consiliul comunal Baimaclia. Raportor: Nicolae Gorban, preşedintele raionului Căuşeni. 18.1. Cu privire la cooperarea cu Consiliul sătesc Tocuz. Raportor: Nicolae Gorban, preşedint...
Vezi detalii Miercuri, 16 August 2017
Tip document: Comunicat de presă
Cod: concurs
Marți, 08 Noiembrie 2016
Concurs
Consiliul Raional Căuşeni Direcţia Finanţe Căuşeni or.Căuşeni bul. M.Eminescu 31 ANUNŢĂ CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist, Secţia elaborarea şi administrarea bugetului ...
Vezi detalii Marți, 08 Noiembrie 2016
Tip document: Comunicat de presă
Cod: functie-vacanta
Vineri, 29 Iulie 2016
Funcție vacantă
Consiliul Raional Căuşeni Direcţia Finanţe Căuşeni or.Căuşeni bul. M.Eminescu 31 ANUNŢĂ CONCURS pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist, Secţia elaborarea şi administrarea bugetului Sco...
Vezi detalii Vineri, 29 Iulie 2016
Tip document: Buget
Cod: FI15041401
Vineri, 18 Aprilie 2014
DECLARAȚIA PRIVIND BUNA GUVERNARE al Direcției Finanțe Căușeni
                                         &...
Vezi detalii Vineri, 18 Aprilie 2014
Tip document: Buget
Cod: FI17011401
Vineri, 17 Ianuarie 2014
Acord pentru energia electrica
Vezi detalii Vineri, 17 Ianuarie 2014
Tip document: Decizie
Cod: FI13011401
Miercuri, 15 Ianuarie 2014
Termeni de prezentare a raportului pentru anul 2013 privind executarea bugetelor de nivelul intii şi doi
Vezi detalii Miercuri, 15 Ianuarie 2014
Tip document: Raport
Cod: FI29031301
Vineri, 29 Martie 2013
Declaraţia privind buna guvernare, Direcţia Finanţe Căuşeni
Vezi detalii Vineri, 29 Martie 2013
Tip document: Formular
Cod: CR09101201
Marți, 09 Octombrie 2012
Formulare la darea de seama modificate 2012
Vezi detalii Marți, 09 Octombrie 2012
Tip document: Formular
Cod: CR06071203
Vineri, 06 Iulie 2012
formulare la darea de seama modificate 2012
Vezi detalii Vineri, 06 Iulie 2012
Tip document: Decizie
Cod: CR06071202
Vineri, 06 Iulie 2012
Formulare la darea de seama modificate 2012
Vezi detalii Vineri, 06 Iulie 2012
Tip document: Decizie
Cod: FI29111101
Marți, 29 Noiembrie 2011
Proiectul bugetului raional pentru anul 2012
Proiectul bugetului raional pentru anul 2012
Vezi detalii Marți, 29 Noiembrie 2011
Tip document: Buget
Cod: FI13101101
Joi, 13 Octombrie 2011
Calcule salariu 2012 la proiectul bugetului
 
Vezi detalii Joi, 13 Octombrie 2011
Tip document: Decizie
Cod: FI29031101
Marți, 29 Martie 2011
Formularele Direcţiei Generale Finanţe 2011
Formularele Direcţiei Generale Finanţe 2011  
Vezi detalii Marți, 29 Martie 2011
Tip document: Hotărîre
Cod: FI28061001
Luni, 28 Iunie 2010
CLASIFICATORUL UNIC AL FUNCŢIILOR PUBLICE
H O T Ă R Î R E despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice nr. 151 din 23.02.2001 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.25-26/186 din 01.03.2001 * * * Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE: 1. Se aprobă: Clas...
Vezi detalii Luni, 28 Iunie 2010
Tip document: Formular
Cod: FI13011002
Miercuri, 13 Ianuarie 2010
BILANŢUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE DE LA BUGET
Instituţia publică ____________________ Formularul nr.1 Aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 105 din 08.12.2008 BILANŢUL INSTITUŢIILO...
Vezi detalii Miercuri, 13 Ianuarie 2010
Tip document: Proiect
Cod: CR06120901
Duminică, 06 Decembrie 2009
Proiectul bugetului raional pentru anul 2010 şi anexele
D E C I Z I E nr._____ din “___”_________________2009 Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pe anul 2010 În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XV din 24 ...
Vezi detalii Duminică, 06 Decembrie 2009
Tip document: Formular
Cod: FI18060901
Joi, 18 Iunie 2009
Formulare raportul trimestrial anul 2009
În atenţia contabililor. Mai sus veţi găsi ataşate formularele pentru raportul trimestrial.
Vezi detalii Joi, 18 Iunie 2009
Tip document: Decizie
Cod: FI25120801
Joi, 25 Decembrie 2008
Executarea bugetului raional pe 9 luni al anului 2008
DECIZIE NR. 5/1 din 04 decembrie 2008 Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni anul 2008 În conformitate cu art. 29 (3) al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.1...
Vezi detalii Joi, 25 Decembrie 2008
Tip document: Hotărîre
Cod: FI02090801
Marți, 02 Septembrie 2008
Majorarea salariului angajaţilor din sectorul bugetar în anul 2009
Majorarea salariului angajaţilor din sectorul bugetar în anul 2009
Vezi detalii Marți, 02 Septembrie 2008
Tip document: Buget
Cod: FI28070801
Luni, 28 Iulie 2008
Executarea bugetului raionului Căuşeni la 30.06.2008
 Executarea bugetului raionului Căuşeni: venituri şi cheltuieli                              &nbs...
Vezi detalii Luni, 28 Iulie 2008
Tip document: Formular
Cod: FI25060804
Joi, 26 Iunie 2008
Formulare pentru Prognoza veniturilor pentru anii 2009-2011
În atenţia primăriilor raionului Căuşeni. Formulare pentru Prognoza veniturilor pentru anul 2009 şi estimările pentru 2010-2011.
Vezi detalii Joi, 26 Iunie 2008
Tip document: Formular
Cod: FI25060803
Joi, 26 Iunie 2008
Контроль свода доходов формы 51а с расчетами доходов
Контроль свода доходов формы 51а с расчетами доходов, определенных в других формах на 2011 год 1. Ф. 51а стр.10, (111 & 01,09), кол.7 = стр.8 ( Ф. 11), кол.4 (сняла контроль, т.к. некоторые районы планируют & 09, а контроль сделан то...
Vezi detalii Joi, 26 Iunie 2008
Tip document: Formular
Cod: FI25060802
Joi, 26 Iunie 2008
Контроль свода доходов формы 51а с расчетами доходов
Контроль свода доходов формы 51а с расчетами доходов, определенных в других формах на 2010 год 1. Ф. 51а стр.10, (111 & 01,09), кол.5 = стр.8 ( Ф. 11), кол.4 (сняла контроль, т.к. некоторые районы планируют & 09, а контроль сделан то...
Vezi detalii Joi, 26 Iunie 2008
Tip document: Formular
Cod: FI25060801
Joi, 26 Iunie 2008
Контроль свода доходов формы 51 с расчетами доходов
Контроль свода доходов формы 51 с расчетами доходов, определенных в других формах на 2009 год 1. Ф. 51 стр.10, (111 & 01,09), кол.17 = стр.8 ( Ф. 11), кол.4 (сняла контроль, т.к. некоторые районы планируют & 09, а контроль сделан тол...
Vezi detalii Joi, 26 Iunie 2008
Tip document: Decizie
Cod: FI05030801
Miercuri, 05 Martie 2008
Materiale privind desfăşurarea audierilor publice
Programul de discuţii publice a proiectului Legii privind finanţele publice locale Din ministerele de ramură se invită: Ministerul Educaţiei şi Tineretului Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei, şi Copilului Ministerul Culturii şi Turi...
Vezi detalii Miercuri, 05 Martie 2008
Tip document: Decizie
Cod: FI25020803
Luni, 25 Februarie 2008
Formulare privind prezentarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale aprobate pe anul 2008
În temeiul articolului 26 alin.(2) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Directia Generala Finante solicită informaţie conform formularelor anexate privind prezentarea bugetelor unităţilor administrat...
Vezi detalii Luni, 25 Februarie 2008
Tip document: Decizie
Cod: FI25020802
Luni, 25 Februarie 2008
Formulare privind devizul de cheltuieli al instituţiilor publice
Devize de cheltuieli a instituţiilor publice, repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale si calcule de justificare a cheltuielilor pentru fiecare articol  al clasificaţiei economice.( conform formularelor nr. 1.1-1...
Vezi detalii Luni, 25 Februarie 2008
Tip document: Buget
Cod: FI12120701
Miercuri, 12 Decembrie 2007
Formulare N2, N3 pentru repartizarea lunară a bugetului
În atenţia contabililor primăriilor din raionul Căuşeni. Direcţia Finanţe vă pune la dispoziţie formularele pentru repartizarea lunară a bugetului pe anul 2008.
Vezi detalii Miercuri, 12 Decembrie 2007
Tip document: Buget
Cod: FI11120701
Marți, 11 Decembrie 2007
Decizia cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pe anul 2008
În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XV din 24 mai 1996, cu art.19,21,22 a Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, în temeiul art.43 (1) ...
Vezi detalii Marți, 11 Decembrie 2007
Tip document: Bilanţ contabil
Cod: FI19100701
Vineri, 19 Octombrie 2007
Unele aspecte privitor la noua Lege a contabilităţii
La necesitatea elaborării noii Legi a Contabilităţii a influienţat faptul că Legea în vigoare a fost elaborată şi aprobată în aprilie 1995 pînă la implimentarea actualului sistem contabil şi conţine un şir de prevederi care nu pe...
Vezi detalii Vineri, 19 Octombrie 2007
Tip document: Decizie
Cod: FI11100701
Joi, 11 Octombrie 2007
Decizia cu privire la efectuarea amnistiei fiscale pentru impozitele şi taxele, pentru majorările
Cu privire la efectuarea amnistiei fiscale pentru impozitele şi taxele, pentru majorările de întârziere şi amenzile aferente bugetelor unităţilor administrativ teritoriale Având în vedere demersul Şefului Insp...
Vezi detalii Joi, 11 Octombrie 2007
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting