Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă
Cod: dare-de-seama-de-atribuire-a-contractului-de-achizitii-publice-la-obiectul-de-achizitie-intretinerea-drumurilor-publicelocale-de-interes-raional-pentru-anul-2019-din-raionul-causeni-loi-intretinerea-drumurilor
Tuesday, 16 July 2019
Dare de seamă de atribuire a contractului de achiziții publice la obiectul de achiziție: ”Întreținerea drumurilor publicelocale, de interes raional pentru anul 2019 din raionul Căușeni” LoI ”Întreținerea drumurilor”
Vezi detalii Tuesday, 16 July 2019
Tip document: Comunicat de presă
Cod: dare-de-seama-de-atribuire-a-contractului-de-achizitii-publice-la-obiectul-reparatia-capitala-a-sistemului-de-alimentare-cu-energie-electrica-a-cladirii-consiliului-raional-din-str-a-mateevici-9-or-causeni
Tuesday, 25 June 2019
Dare de seamă de atribuire a contractului de achiziţii publice la obiectul: "Reparaţia capitală a sistemului de alimentare cu energie electrică a clădirii Consiliului raional din str.A.Mateevici, 9, or.Căuşeni
Vezi detalii Tuesday, 25 June 2019
Tip document: Comunicat de presă
Cod: raport-al-grupului-de-lucru-privind-executarea-contractelor-de-achizitie-intocmite-in-urma-procedurilor-de-achizitie-din-primul-trimestru-al-anului-2019
Thursday, 30 May 2019
Raport al grupului de lucru privind executarea contractelor de achiziție întocmite în urma procedurilor de achiziție din primul trimestru al anului 2019
Vezi detalii Thursday, 30 May 2019
Tip document: Comunicat de presă
Cod: plan-de-dezvoltare-economica-a-raionului-causeni-pentru-anii2019-2020
Tuesday, 02 April 2019
Plan de Dezvoltare Economică a raionului Căușeni pentru anii2019-2020
Vezi detalii Tuesday, 02 April 2019
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2018-modificat
Wednesday, 10 October 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 (modificat)
Vezi detalii Wednesday, 10 October 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: anunt-documentatia-standard-la-obiectul-achizitiei-reparatia-capitala-a-trotuarului-adiacent-drumului-l573
Wednesday, 26 September 2018
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la obiectul achiziției: ”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L573...
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției:”Reparația capitală a trotuarului adiacent drumului L573, R 30-drum de acces spre or.Căușeni de la RC 21+59 pînă la PC 22+39 (bd.M.Eminescu 2;4 or.Căușeni) cu amenajarea platformei pentru pa...
Vezi detalii Wednesday, 26 September 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2018-modificat
Tuesday, 11 September 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 (modificat)
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 (modificat)
Vezi detalii Tuesday, 11 September 2018
Tip document: Raport
Cod: raport-se
Friday, 10 August 2018
Raport semestrial privind executarea contractelor de achiziție
Vezi detalii Friday, 10 August 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: anunt-documentatia-standard-la-obiectul-achizitiei-intretinerea-drumurilor-publice-locale-de-interes-raional-pentru-anul-2018-din-raionul-causeni
Monday, 30 July 2018
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției: Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2018 din raionul Căușeni
Vezi detalii Monday, 30 July 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: licitatie-publica-obiectul-achizitiei-intretinerea-drumurilor-publice-locale-de-interes-raional-pentru-anul-2018-din-raionul-causeni
Friday, 20 July 2018
LICITAȚIE PUBLICĂ, obiectul achiziției: ”Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2018 din raionul Căușeni
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip Licitație publică în scopul achiziționării ”Întreținerea drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2018 din raionul Căușeni”
Vezi detalii Friday, 20 July 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: raport-al-grupului-de-lucru-privind-executarea-contractelor-de-achizitie-intocmite-in-urma-procedurilor-de-achizitie-in-perioada-trimestrului-i-anul-2018
Thursday, 17 May 2018
Raport al grupului de lucru privind executarea contractelor de achiziţie întocmite în urma procedurilor de achiziţie în perioada trimestrului I, anul 2018
Vezi detalii Thursday, 17 May 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: anunt-repetat-la-procedura-de-achizitie-publica
Tuesday, 24 April 2018
Anunț repetat la procedura de achiziție publică, ”Servicii mass-media pentru anul 2018”
Vezi detalii Tuesday, 24 April 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod:
Tuesday, 17 April 2018
ANUNȚ DOCUMENTAȚIA STANDARD la Obiectul achiziției: Automobile de serviciu
Documentația Standard:
Vezi detalii Tuesday, 17 April 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: anunt-de-participare-la-procedura-de-achizitie-publica-de-tip
Wednesday, 11 April 2018
Anunț de participare la procedura de achiziție publică de tip CERERE DE OFERTE A PRETURILOR
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip Cerere de oferte a preturilor în scopul achiziționării ”Servicii de radio și televiziune pentru anul 2018” DAREA DE SEAMĂ privind ...
Vezi detalii Wednesday, 11 April 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitie-a-consiliului-raional-causeni-pentru-anul-2018
Friday, 30 March 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018
Planul de achiziție a Consiliului raional Căușeni pentru anul 2018 Plan modificat
Vezi detalii Friday, 30 March 2018
Tip document: Comunicat de presă
Cod: planul-de-achizitii-al-consiliului-raional-2017
Monday, 17 July 2017
Planul de achiziții al Consiliului raional 2017
Planul-de-achizitii-pentru-2017.pdf Planul-de-achizitii-modificat.pdf Planul de Achiziții Pentru 2017 by Iagar on Scribd Planul de Achiziții Modificat by Iagar on Scribd
Vezi detalii Monday, 17 July 2017
Tip document: Comunicat de presă
Cod: agenda-locala-a-antreprenorului-din-causeni-2016
Friday, 14 April 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017 I. Înregistrarea unei afaceri Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căușeni Adresa : or. Căușeni, bd. A. Matee...
Vezi detalii Friday, 14 April 2017
Tip document: Comunicat de presă
Cod: in-atentia-primariilor
Monday, 01 August 2016
ÎN ATENȚIA PRIMĂRIILOR
Prin prezenta intervenim către D-stră cu rugămintea de a completa și prezenta, în termen de pînă la 15 august 2016, în adresa Secției administrație publică din cadrul Aparatului președintelui raionului, informația privind indicatorii social-econom...
Vezi detalii Monday, 01 August 2016
Tip document: Comunicat de presă
Cod: functii-publice-vacante
Wednesday, 20 May 2015
FUNCȚII PUBLICE VACANTE
A N U N Ţ de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal și specialist în cadrul secției economie a Consiliului raional Căuşeni ...
Vezi detalii Wednesday, 20 May 2015
Tip document: Comunicat de presă
Cod: situa-ia-social-economica-a-raionului-causeni-in-anul-2014
Monday, 23 March 2015
SITUAŢIA SOCIAL –ECONOMICĂ A RAIONULUI CĂUŞENI în anul 2014
Vezi detalii Monday, 23 March 2015
Tip document: Buget
Cod: EC11031401
Tuesday, 11 March 2014
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE secţiei economie Căuşeni
DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE În temeiul prevederilor art.16, alin.(1) din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul,  Petru Ţurcanu,           &nb...
Vezi detalii Tuesday, 11 March 2014
Tip document: Hotărîre
Cod: EC23091001
Tuesday, 21 September 2010
Nomenclatorul pe domenii şi specialităţi pentru prognoza necesarului de cadre
În atenţia serviciilor, direcţiilor şi primăriilor! Mai sus găsiţi ataşate Legile şi tabelul.
Vezi detalii Tuesday, 21 September 2010
Tip document: Formular
Cod: EC18061001
Friday, 18 June 2010
Indicatorii social-economici care carcterizează condiţiile de trai ale populaţiei 2009
În atenţia secretarilor din primării. Aici găsiti plasate formularul şi instrucţiunea pentru colectarea şi prelucrarea indicatorilor social-economici care caracterizează condiţiile de trai ale populaţiei pentru anul 2009
Vezi detalii Friday, 18 June 2010
Tip document: Decizie
Cod: EC24070902
Friday, 24 July 2009
Lista Băncilor participante la PNAET şi Formularul de înscriere
Mai sus accesaţi formularul de participare la seminare de instruire şi cosultanţă din cadrul PNAET
Vezi detalii Friday, 24 July 2009
Tip document: Decizie
Cod: EC24070901
Friday, 24 July 2009
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 664 din 03 iunie 2008
În atenţia tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 18-30 ani se oferă oportunităţi de iniţiere a afacerii. Mai sus găsiţi ataşată Hotărîrea de Guvern nr. 664 din 03.06.2008
Vezi detalii Friday, 24 July 2009
Tip document: Decizie
Cod: EC16070901
Thursday, 16 July 2009
Indicatorii social economici ce caracterizează condiţiile de trai ale populaţiei
În atenţia secretarilor din primăriile raionului. Mai sus veţi găsi ataşate instrucţiunea şi tabela cu indicatorii.
Vezi detalii Thursday, 16 July 2009
Tip document: Decizie
Cod: EC06020901
Friday, 06 February 2009
H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului
Vezi detalii Friday, 06 February 2009
Tip document: Decizie
Cod: EC04020901
Wednesday, 04 February 2009
Pachet de documente pentru a utiliza procedura de achiziţii publice
Vezi detalii Wednesday, 04 February 2009
Tip document: Decizie
Cod: EC08040802
Tuesday, 08 April 2008
Decizia cu privire la monitorizarea realizării deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 1/1 din
În scopul dezvoltării social – economice a raionului Căuşeni, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 242 din 01.03.2005 „Cu privire la aprobarea Programului Naţional „Satul Moldovenesc&r...
Vezi detalii Tuesday, 08 April 2008
Tip document: Decizie
Cod: EC08040801
Tuesday, 08 April 2008
Decizia cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social - economică a raionului Căuşeni p
 În scopul dezvoltării social – economice a raionului Căuşeni, în conformitate cu Legea privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008 – 2011 nr.295 – XVI din 21 decembrie 2007, în te...
Vezi detalii Tuesday, 08 April 2008
Tip document: Hotărîre
Cod: EC30100701
Tuesday, 30 October 2007
Unele exlicaţii asupra Legii cu privire la Achiziţiile Publice
La 27 octombrie a intrat în vigoare noua Lege cu privire la Achiziţiile Publice. Instituţiile publice vor aplica noua legislaţie în conformitate cu prevederile acestei legi şi anume: Pragul pentru aplicarea legii la mărfuri este...
Vezi detalii Tuesday, 30 October 2007
Tip document: Decizie
Cod: EC16100701
Wednesday, 17 October 2007
Crearea serviciilor 'Puncte de contact' pentru susţinerea potenţialilor antreprenori şi ÎMM
Pentru asistarea secţiilor economice din raioanele pilot la crearea Serviciilor ‘Punctului de Contact’ pentru potenţialii antreprenori şi ÎMM existente 1 Introducere Pe parcursul studiilor şi cercetărilor a de...
Vezi detalii Wednesday, 17 October 2007
Tip document: Raport
Cod: EC07060701
Saturday, 09 June 2007
Chestionar privind realizările raionului Căuşeni în domeniul socio-economic şi financiar pe par
1. Evoluţia bugetului raionului : 2003 – 53,0 mln. lei 2004 - 6934.6 mii lei 2005 – 79183.5 mii lei 2006 - 101132.3 mii lei 2. Volumul producţiei industriale – 350007,2 mii lei. 3. Volumul producţiei agricole: 2003 &ndas...
Vezi detalii Saturday, 09 June 2007
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting