Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 11 July 2019

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Manager serviciu asistență parentală profesionistă

ANUNŢ

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Manager serviciu asistență parentală profesionistă (perioadă nedeterminată).

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor prezenta actele de participare la concurs șefului direcției în biroul nr. 101 al direcţiei, cu sediul în or. Căuşeni, str. A. Mateevici 9, tel: 0243-2-25-48.

Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale sau în ştiinţe socio - umane;

- experiență în domeniu minim 1 an;

- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- cunoaşterea limbii de Stat;

- aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

- nu are antecedente penale;

- cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia actului de studii;

- curriculum vitae;

- certificat medical;

- certificat de cazier judiciar. (persoana învingătoare la concurs, în termen de 10 zile).

Bibliografia concursului:

-Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003;

-Hotărîrea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014 ”aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate”;

-Codul familiei, nr. 1316 din 26.10.2000.

Data limită de depunere a documentelor – 25 iulie 2019, ora 17:00.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting