Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 11 July 2019

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Asistent social serviciu social Echipă mobilă

ANUNŢ

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de Asistent social serviciu social Echipă mobilă (perioadă determinată).

Echipa mobilă este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarilor, precum şi consiliere şi sprijin persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante vor prezenta actele de participare la concurs șefului direcției în biroul nr. 101, cu sediul în or. Căuşeni, str. A. Mateevici 9, tel: 0243-2-25-48.

Condiţiile pentru participare la concurs:

  -deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

  -studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale sau în ştiinţe socio - umane;

  -neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

  -cunoaşterea limbii de Stat;

  -aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

  -nu are antecedente penale;

  -cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia actului de studii;

- curriculum vitae;

- certificat medical;

- certificat de cazier judiciar. (persoana învingătoare la concurs, în termen de 10 zile).

Bibliografia concursului:

-Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003;

-Hotărîrea Guvernului nr. 722 din 22.09.2011 ”pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Echipă mobilă” şi a standardelor minime de calitate;

-Codul familiei, nr. 1316 din 26.10.2000.

Data limită de depunere a documentelor – 25 iulie 2019, ora 17:00.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting