Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 25 April 2019

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile:

ANUNŢ

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social în localitățile:

  1.or. Căușeni, sector Centru -1.0 unități, perioadă nedeterminată,

  2.or. Căușeni, sector Micro -1.0 unități, perioadă nedeterminată,

  3.com. Pervomaisc-1.0 unități, perioadă nedeterminată,

  4.s.Copanca - 0.5 unități, perioadă nedeterminată,

  5.s.Sălcuța - 0.5 unități, perioadă nedeterminată,

  6.com.Fîrlădeni - 0.5 unități, perioadă determinată,

  7.s.Taraclia - 0.5 unități, perioadă determinată,

  8.com.Zaim - 0.5 unități, perioadă nedeterminată.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social vor prezenta actele de participare la concurs șefului serviciului asistență socială comunitară în biroul nr. 103 al direcţiei, cu sediul în or. Căuşeni, str. A. Mateevici 9, tel: 0243-2-21-33.

Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei şi sociologiei;

- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- cunoaşterea limbii de Stat;

- aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

- nu are antecedente penale;

- cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia actului de studii;

- curriculum vitae;

- copia carnetului de muncă;

- certificat medical;

- certificat de cazier judiciar (persoana învingătoare la concurs, în termen de 10 zile).

Bibliografia concursului:

-Legea asistenței sociale, nr. 547 din 25.12.2003.

-Legea privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, nr. 140 din 14.06.2013.

-Legea cu privire la ajutorul social, nr. 133 din 13.06.2008.

-Codul familiei, nr. 1316 din 26.10.2000.

Data limită de depunere a documentelor – 15 mai 2019, ora 17:00

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting