Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-la-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-28-septembrie-2018 Monday, 15 October 2018
Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional Căușeni din 28 septembrie 2018

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2018.

2.Cu privire la numirea în funcţie de director al IMSP Spitalul raional Căuşeni ,,Ana şi Alexandru”, pe durată determinată de 5 (cinci) ani.

3.Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcție de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Tocuz”.

4.Cu privire la prelungirea termenului de numire în funcție de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Căinari”.

5.Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrare IMSP ,,Centrul de Sănătate Fîrlădeni”.

6.Cu privire la transmiterea în comodat.

7.Cu privire la demisia șefului Direcției agricultură și alimentație.

8.Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției Publice Centrul Maternal ,,Pro Familia din Căușeni”.

9.Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Direcției agricultură și alimentației.

10.Cu privire la aprobaea Acordului de parteneriat dintre AO ,,Concordia Proiecte Sociale” și Consiliul raional Căușeni.

11.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raionalCăușeni nr.4/6.1 din 03.08.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

12.Cu privire la rambursarea în bugetul de stat a soldurilor transferurilor cu destinație specială.

13.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

13.1Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

13.2Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

13.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

14.Cu privire la rezilierea contractului parteneriatului public-privat pentru serviciile de dializă.

15.Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus şi în serviciul civil (de alternativă), în perioada septembrie 2018 - ianuarie 2019 a recruţilor din raion”.

16.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.4/5 din 11 iulie 2014 ,,Cu privire la instituireaServiciuluisocial de sprijin pentru familii cu copii”

17.Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privindmodul şi condiţiile de acordare şi plată a premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionaleşi a zilelor de sărbătoare nelucrătoarepersoanelor, care deţinfuncţiide demnitatepublică din Consiliul raional Căuşeni.

18.Cu privire la acordarea parţială a concediului de odihna anual şi a concediului anual neplatit preşedintelui raionului

19.Cu privire la modificarea DecizieiConsiliului raional Căuşeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni pentru anul 2018.

20.Cu privire la defalcarea în bugetul raional a unei părţi din profitul net al Întreprinderii Municipale ,,Centrul Stomatologic Raional Căuşeni”

21. Cu privire la executarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.2/2 din 04 mai 2018 ,,Cu privire la ordanizarea odihnei şi întremării sănătăţiicopiilorşi adoleşcenţilorîn sezonul estival 2018.

22.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeninr.1/14.1 din 23 februarie 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

23. Cu privire la modificarea Decizie Consiliului raional Căuşeni nr.9/12 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea programului de întreţinere a drumurilor publicelocale de interes raional pentru anul 2018, cu modificările ulterioare.

24. Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/1 din 14 decembrie 2017 ,, Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni.

24.1.Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/1 din 14 decembrie 2017 ,, Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni.

25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2018,,

25.1 Cu privire la modificarea Decizie Consiliului raional Căușeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2018,,

26. Cu privire la modificarea Decizie Consiliului raional Căușeni nr.1/14.1 din 23 .02.2018 ,, Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02. 2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

28. Cu privire la acordarea a unei indemnizații unice

29. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare...

29.1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

29.7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

30. Cu privire la transmiterea unor bunuri

30.1 Cu privire la transmiterea unor bunuri

31. Cu privire la cooperarea cu Consiliulu sătesc Taraclia

32.Cu privire la cooperarea cu Consiliul orășenesc Căinari

33. Cu privire la includerea unor bunuri în lista bunurilor supuse privatizării

34. Cu privire la formarea unui bun imobil

35. Cu privire la modificarea limitei de parcurs la autoturismul Chevrolet AVEO DTE 310 pentru anul 2018

36. Cu privire la aprobarea casării și scoaterea de la balanță a unui bun uzat raportat la mijloacele fixe ale InstituțieiMedico Sanitare Publice ,,Centrul de SănătateCăuşeni,,

37. Cu privire la darea în locațiune a unui bun imobil prin licitație

38. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/8 din 03 august 2018 ,,Cu privire la crearea Consiliului raional de participare,,

39. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.4/17 din 03 august 2018 „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr. 7/2 din 03 noiembrie 2011 „Cu privire la Registrul monumentelor de importanţă locală din raionul Căuşeni””

40.Cu privire la examinarea notificărilor ale Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat

41. Cu privire la modificarea Deciziei nr.9/1 din 14 decembrie 2017 ,, Cu privire la aprobarea structurii şi efectivul-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căuşeni.

42. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.10/1 din 14 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2018,,

43. Cu privire la aprobarea raportului de expertiză

44. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting