Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-la-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-17-noiembrie-2017 Thursday, 30 November 2017
Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional Căușeni din 17 noiembrie 2017

1.Cu privire la executarea bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017

2. Cu privire la măsurile întreprinse pentru pregătirea economiei raionului și a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă- iarnă 2017-2018

3. Cu privire la cooperarea Raionului Căușeni, Republica Moldova cu Județul Dâmbovița, România

4. Cu privire la înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii din ținutul Căușeni

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind modul și condițiile de acordare a plăților de stimulare a funcționarilor publici de conducere și de execuție din Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile din subordinea Consiliului raional Căușeni

6. Cu privire la transmiterea unor bunuri

7. Cu privire la aprobarea cotei de înmatriculare a elevilor și statelor de personal în instituțiile învățămîntului artistitc extrașcolar pentru anul de studii 2017-2018

8. Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate pentru reparația OMF Zaim la evidența contabilă a Primăriei com.Zaim

9. Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile

10. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

12. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2017”

13. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/6.2 din 18 august 2017 ,,Cu privire la cooperarea cu consiliul orășenesc Căinari”

14. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/7.1 din 18 august 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/21.7 din 18 august 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/32 din 26.09.2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea fondului de rezervă a Consiliului raional Căușeni și utilizarea mijloacelor acestuia”

17. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15.02 2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

18.Cu privire la cooperarea cu Consiliul sătesc Taraclia

19. Cu privire la cooperarea cu Consiliul orășenesc Căinari

20.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

25. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

26. Cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Tineret și Sport Căușeni

27. Cu privire la demisia şefului Direcției asistență socială și protecție a familiei doamna Razumaș Veronica

28. Cu privire la modificarea Deciziei nr.8/12 din 26.09.2013 ,,Cu privire la reorganizarea IMSP Centrul medicilor de Familie Căușeni” și Decizia nr.8/9 din 26.09.2013 ,,Cu privire la fondarea IMSP Centrul de Sănătate Căinari” Raportor:Valentina Panfilov, Şef IMSP CS Căuşeni

29. Cu privire la scoaterea la licitație și transmiterea în locațiune a unor bunuri imobile.

30. Cu privire la delegarea peste hotare

31. Cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare pentru schimbare comportamentală pentru Programul Teritorial de imunizări pentru anii 2017-2018

32. Cu privire la aprobarea Programului raional Căuşeni pentru implimentarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

33.Cu privire la modificarea Deciziei nr.6/24 din 18.08.2017 ,,Cu privire la transmiterea unor bunuri”

34.Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparaţia capitală ale sălii polivalente a Serviciului de asistenţă psihopedagogică

35.Cu privire la efectuarea măsurilor de pregătire şi desfăşurare a recrutării tinerilor născuţi în anul 2002

36.1.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

36.2.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

37.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19.05.2017,,Cu privire la reglementarea utilizării transportului aflat în dotarea instituțiilor publice subordonate Consiliului raional Căușeni“

37.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19.05.2017,,Cu privire la reglementarea utilizării transportului aflat în dotarea instituțiilor publice subordonate Consiliului raional Căușeni”

38. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/19 din 18.02.2016,,Cu privire la structura și efectivul - limită ale subdiviziunilor din subordoninea Consiliului raional Căușeni”

39. Cu privire la cooperarea cu Consiliul comunal Cîrnățenii Noi, modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușenipentru anul 2017”

40. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușeni pentru anul 2017”

41. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/18 din 15.02.2017 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor finaciare”

42. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.6/1 din 15.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional Consiliului raional Căușeni pentru anul 2017”

43. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere pentru funcțiile didactice de conducere din instituțiile de învățămînt din raion

44. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

45. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

46.Cu privire la majorarea limitei anuale de parcurs pentru anul 2017 a unităţii de transport din gestiunea Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism Căuşeni

47. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

48. Cu privire la darea acordului de primire în proprietate a unor bunuri imobile și terenurile aferente ale Școlii Profesionale din s. Taraclia, raionul Căușeni

49. Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuate la reparația capitală a biroul nr.6 al Direcției asistență socială și protecție a familiei

50. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/19 din 15.02.2017 ”Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întîi din raionul Căușeni”

51. Cu privire la stabilirea indemnizației de conducere

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting