Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-la-sedinta-consiliului-raional-causeni-din Thursday, 17 May 2018
Deciziile adoptate la ședința Consiliului raional Căușeni din 4 mai 2018

1.Cu privire la numirea în funcție de secretar al Consiliului raional Căușeni

2. Cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adoleșcenților în sezonul estival 2018

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Direcției agricultură și alimentație

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a Acţiunii - concurs ,,Rîu curat de la sat la sat” în raionul Căuşeni.

5. Cu privire la activitatea serviciilor de asistenţă socială specialiazată a femeielorîn dificultate din raionul Căuşeni peperioada anului 2017.

6.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

6.7. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

7.1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

7.2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/7 din 23 februarie 2018,, Cu privire la cooperareacu unele autorități de nivelul I din raionul Căușeni,,

9. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.9/14 din 14 decembrie 2017 ,,Cu privire la aprobareaplanurilor calendaristice pentruorganizarea și desfășurarea activitaților extrașcolare în învățămîntul secundar general pentru anul 2018,,

10.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/12 din 14.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea Programului de întreţinere a drumurilor publive locale de interes raional pentru anul 2018.

11. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.5/8 din 07 noiembrie 2007 ,,Cu privire la instituirea Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului,,

12. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/4 din 19 mai 2017 ,,Cu privire la reglementarea utilizării transportuluiaflat în dotarea instituțiilor publice subordinate Consiliului raional Căușeni ”

13. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/5.1 din 19 mai 2017 ,,Cu privire la formarea unui bun imobil”

14. Cu privire la modificareaDeciziei Consiliului raional Căușeni nr.8/4 din 17 noiembrie 2017 ,,Cu privire la înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii din ținutul Căușeni”

15. Cu privire la examinarea cererii prealabile

16.1 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.2 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.3 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.4 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.5 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.6 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.7 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.8 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.9 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.10 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.11 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.12 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.13 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.14 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.15 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.16 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.17 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

16.18 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare și transmiterea unor bunuri

17. Cu privire la transmiterea cheltuielilor bugetare efectuatela reparaţia capitală a obiectului,,Reparația capital a sistemului de încălziredin incinta blocului central al Centrului militar teritorial Căușeni din or. Căușeni şi aobiectului ,,Modernizarea cazangeriei Centrului militar teritorial Căușenipe str. Al.Mateevici din or. Căușeni

18.Cu privire la permiterea comercializarii la licitație a unor bunuri”

19.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind alocarea ajutorului finaciar unic din Fondul de rezervă al Consiliului raional Căușeni.

20.Cu privire la aprobarea Planului Strategic Național Anticorupție pentru anii 2018-2022.

21.Cuprivire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Direcția economie, construcții și infrastructură.

22.Cu privire la numirea în funcție de director al Azilului raional de bătrîni Tănătari

23.Cu privire la demisiadin funcție de șef al IMSP Centrul de Sănătate Fîrlădeni

24.Cu privire la încetarea raporturilor de serviciu cu directorul IP Centrul Maternal,,Pro Familia din Căuşeni”şi asigurarea interimatului.

25.Cu privire la permiterea cazării în căminul Liceului Teoretic Alexei Mateevici, or. Căușeni.

26. Cu privire la transmiterea unor bunuri.

27.Cu privire la transmiterea unor bunuri create în cadrul proiectului,, Centrala termică pe bază de biomasă în complex cu instalația de colectare solare pentru preparareaapei calde menajere la IMSP Spitalul raional Căușeni ,,Ana și Alexandru.

28. Cu privire la transmiterea în proprietate a unui bun imobil

29. Cu privire la darea acordului de primire în proprietate a unui bun imobil

30. Cu privire la darea acordului de primire în proprietatea terenurilor agricole cu nr. Cadastrale 2336108740 și 2336108749, proprietatea a statului administrate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în proprietatea publică a raionului Căușeni.

31. Cu privire la transmiterea unor bunuri
Ordinea de zi suplimentară

32.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeninr.10/1 din 14 decembrie 2017,, Cu privire la aprobarea bugetului raionalCăușeni pentru anul 2018,,

33.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

34. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.1/14.1 din 23.02.2018 ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare,,

36. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

37. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

38. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

39. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

40. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting