Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: deciziile-adoptate-in-sedinta-consiliului-raional-causeni-din-30-septembrie-2020 Monday, 12 October 2020
Deciziile adoptate în ședința Consiliului raional Căușeni din 30 septembrie 2020
7/1 Cu privire la numirea în funcție.pdf 7/2.Cu privire la executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2020 pdf 7/3. Cu privire la numirea în funcție de șef al Direcției Finanțe Căușenipdf 7/4. Cu privire la informarea Consiliului raional Căușeni despre includerea în bugetul raional a transferurilor cu destinație specială în baza Dispoziției Președintelui raionului Căușenipdf 7/5.Cu privire la relansarea procesului educaționalpdf 7/6.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/7.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/8.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/9.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/10.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/11.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/12.Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul întâi din raionul Căușenipdf 7/13.Cu privire la conferirea titlului ”Cetățean de Onoare al raionului Căușeni”pdf 7/14.Cu privire la alocarea mijloacelor financiarepdf 7/15.Cu privire la transmiterea unor bunuripdf 7/16.Cu privire la acordul de primire a terenurilor agricole din proprietatea statului în proprietatea publică a raionului Căușenipdf 7/17.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/1 din 09 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional Căușeni pentru anul 2020pdf 7/18.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional Căușeni nr.4/13 din 09 decembrie 2019 ”Cu privire la aprobarea Programului de întreținere și reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2020”pdf 7/19.Cu privire la modificarea denumirii I.P Liceului Teoretic ”Grigore Grigoriu” s.Cîrnățeni” în I.P. Liceului Teoretic cu profil arte ”Grigore Grigoriu” s.Cîrnățeni”pdf 7/20.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.4/37 din 30 iunie 2020 ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” pdf 7/21.Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Decizia Consiliului raional Căușeni nr. 5/16 din 27 iulie 2020 ”Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită ale subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional Căușeni”pdf 7/22.Cu privire la abrogarea alineatului 2 al punctului 2 al Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 3/6.2 din 07.04. 2017 ”Cu privire la transmiterea în proprietate a unor bunuri imobile”pdf 7/23.Cu privire la acordul de a primi cu titlu gratuit un bun imobil în proprietatea raionului Căușenipdf
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting