Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 05 September 2016

DECIZIA CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI LOCAL RAIONAL DE SUSŢINERE SOCIALĂ A POPULAŢIEI NR. 23 DIN 23.08.2016

Examinând documentele prezentate,

în conformitate cu Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1083 din 26 octombrie 2000;

În temeiul Deciziei Consiliului raional Căușeni nr.2/57 din 20.03.2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele FLSSP Căuşeni şi modul de încasare a plăţilor în acest fond”

În temeiul Deciziei Consiliului raional nr. 2/56 din 20.03.2009 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului FLSSP Căuşeni”, Consiliul de Administraţie

DECIDE :

I. Se acordă din Fondul local de susţinere socială a populaţiei Căușeni ajutor material la 335 familii socialmente vulnerabile, pentru 525 copii a cîte 600 lei fiecare, din transferurile cu destinaţie specială din luna august, în sumã de 315000 (trei sute cincisprezece mii) lei, după cum urmează:

·314700 lei - din subvenția cu destinație specială a lunii august(1 septembrie)

· 300 lei - din subvenția lunii august,

1.Bernovschi Claudia, 17.07.1964, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com.Baccealia).

2. Lungu Oxana, 04.04.1987, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Baccealia).

3.Onoi Efrosinia, 28.06.1974, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Baccealia).

4. Onoi Maria, 27.03.1982, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baccealia).

5.Onoi Ina, 07.01.1986, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Baccealia).

6.Procopii Vitalii, 21.04.1984, familie cu 2 cop.cu venituri mici ( com. Baccealia ).

7.Spînu Elena, 14.02.1987, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baccealia).

8.Ţăranu Tatiana, 23.01.1974, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baccealia ) .

9.Ţîbîrnă Aliona, 03.03.1986, familie cu 2 cop.cu venituri mici ( com. Baccealia) .

10.Andreev Uliana, 28.03.1971, familie cu un singur părinte ( com. Baimaclia).

11.Armaş Emilia, 16.02.1979, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baimaclia, s. Surchiceni).

12.Borzin Pavel, 12.03.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii (com. Baimaclia) .

13.Griţcan Alexei, 31.08.1975, famile cu 2 cop.cu venituri mici ( com. Baimaclia) .

14.Migaevschi Nina, 07.10.1979, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baimaclia, s. Surchiceni) .

15.Oborocean Maria, 21.11.1981, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Baimaclia).

16.Oboroceanu Ludmila, 02.05.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Baimaclia)

17.Pleşca Ion, 26.01.1966, familie cu 2 cop.cu venituri mici (com. Baimaclia, s. Surchiceni) .

18.Poloboc Valentina, 09.12.1972, familie cu 4 copii, (com. Baimaclia, s. Surchiceni ).

19.Vrabie Ludmila, 09.05.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Baimaclia, s. Surchiceni).

20.Arion Angela, 06.11.1977, familie cu un singur părinte cu 3 copii ( s. Chircăieşti).

21.Breahnă Vera, 23.02.1990, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Chircăieşti).

22.Craveţ Alexandr, 18.02.1961, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizat cu vîrsta pînă la 18 ani ( s. Chircăieşti) .

23.Guţan Sergiu, 07.06.1982, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat cu vîrsta pînă la 18 ani ( s. Chircăieşti) .

24.Guţan Raisa, 20.03.1950, familie cu tutelă asupra a 3 copii orfani neinstituţionalizați (s. Chircăieşti) în sumă de 1800 (una mie opt sute) lei.

25.Răileanu Taisia, 29.05.1979, 3-c familie cu un singur părinte monoparientă cu 2 copii (s. Chircăieşti) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

26.Scripnic Mariana, 12.10.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici, (s. Chircăieşti).

27. Spirlicenco Svetlana, 25.02.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Chircăieşti).

28.Ursu Mihail, 07.01.1964, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Chircăieşti) .

29.Borodin Valentina, 05.06.1983, familie cu 2 copii.cu venituri mici ( com. Chircăieştii Noi).

30.Caracilî Maria, 07.06.1982, familie cu 4 copii ( com. Chircăieştii Noi, s. Baurci) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

31.Cuciuc Natalia, 29.09.1983, familie cu 2 copii.cu venituri mici ( com. Chircăieştii Noi).

32. Cumatrenco Liuba, 29.01.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Chircăieştii Noi), în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

33.Turlac Tatiana, 17.06.1983, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Chircăieştii Noi) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

34.Andrieş Angela, 17.03.1987, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Ciufleşti).

35.Balan Vasile, 10.01.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Ciufleşti).

36.Debeleac Silvia, 17.07.1980, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Ciufleşti).

37.Lungu Tatiana, 14.02.1976, familie cu 4 copii ( s. Ciufleşti) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei .

38.Ţurcan Maria, 15.04.1965, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Ciufleşti).

39.Ţurcan Maria, 10.09.1993, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Ciufleşti).

40.Antohi Aliona, 30.01.1978, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Copanca) .

41.Bolec Marina, 27.02.1986, familie cu 4 copii (s. Copanca) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

42.Capşuna Liudmila, 05.04.1986, familie cu 4 copii (s. Copanca) .

43.Caraman Ala, 18.09.1967, familie cu un singur părinte (s. Copanca).

44.Chitrosan Lidia, 17.07.1980, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s.Copanca) în sumă de 1200 (una mie două sute) lei.

45.Deliu Ion, 01.08.1984, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Copanca).

46.Ganenco Tatiana, 22.11.1983, familie cu 4 copii (s. Copanca).

47.Ganenco Nadejda, 04.01.1989, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s.Copanca) .

48.Gurnea Anna, 17.05.1989, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s.Copanca).

49.Gurnea Valentina, 11.02.1983, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s.Copanca).

50.Leşan Nina, 23.12.1974, familie cu 2 copii .cu venituri mici ( s. Copanca).

51.Luchian Snejana, 12.07.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s.Copanca)

52.Anesti Nadejda, 24.04.1991, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Coşcalia).

53.Bogdan Natalia, 15.02.1977, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Coşcalia)

54.Coca Claudia, 30.05.1956, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat ( s. Coşcalia) .

55.Fedorenco Tamara, 03.12.1970, familie cu 2 copii.cu venituri mici ( s. Coşcalia).

56.Filimon Ivan, 10.03.1955, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Coşcalia).

57.Guleaeva Svetlana, 09.10.1988, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (s. Coşcalia).

58.Guţu Angela, 17.05.1974, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Coşcalia).

59.Leuntean Tatiana, 15.04.1982, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com.Baccealia, s. Florica).

60.Medic Rodica, 10.10.1978, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Baccealia, s. Florica)..

61.Mogla Ludmila, 25.09.1980, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s.Coşcalia).

62.Onos Natalia, 01.12.1979, familie cu 4 copii, ( s. Coşcalia)

63.Ţurcan Ion, 08.10.1972, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Coşcalia).

64.Bumbu Dina, 07.08.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căinari )

65.Cănănău Zinaida, 22.05.1983, familie cu 2 copii.cu venituri mici (or. Căinari)

66.Doibani Tatiana, 12.02.1970, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( or. Căinari) .

67.Eroşenco Svetlana, 02.01.1986, familie cu 2 copii.cu venituri mici (or . Căinari)

68.Griţcan Oleg, 10.03.1973, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căinari).

69.Honghiu Victoria, 15.03.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (or . Căinari) .

70.Honghiu Oxana, 20.07.1990, familie cu 2 copii cu venituri mici (or . Căinari).

71.Podolin Galina, 05.06.1986, familie cu 2 copii cu venituri mici (or . Căinari).

72.Radulescu Vasilii, 03.09.1956, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( or.Căinari).

73.Railean Marina, 11.08.1983, familie cu 5 copii, (or. Căinari)

74.Rusu Anna, 19.04.1983, familie cu 2 copii cu venituri mici (or . Căinari)

75.Savva Natalia, 10.12.1961, familie cu 4 copii ( or.Căinari).

76.Ursu Igor, 24.03.1973, familie cu 2 copii cu venituri mici ( or . Căinari)

77.Anisimova Vlada, 19.11.1978, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. G.Cojbuc 16).

78.Antoci Iurie, 20.07.1975, familie cu 5 copii (or. Căuşeni, str.Livezilor, 19).

79.Arutiunean Marina, 21.03.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.M.Eminescu.12/19).

80.Barbarii Diana, 11.03.1979, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Poleanicikin 13/8).

81.Berlinschii Maria, 26.04.1980, familie cu tutelă asupra unui copil orfani neinstituţionalizat (or. Căuşeni, str.N.Neaga 32).

82.Bludova Alla, 29.04.1963, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Petru Rareş 66) .

83.Bîrnă Olga, 22.06.1979, familie cu 4 copii, (or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 244).

84. Caldarova Ala, 28.02.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str.A. Mateevici 138).

85.Caldarova Eudochia, 14.09.1950, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (or Căuşeni, str. M. Frunze, 63).

86.Capşuna Svetlana, 19.07.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Tiginei.11).

87.Capşuna Lidia, 06.04.1957, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Petru Rareş, 34A).

88.Catruc Natalia, 11.08.1980, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. Ciocana Mică 14).

89.Ceban Elena, 10.02.1983, familie cu 5 copii (or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 228).

90.Ceban Cristina, 05.08.1991, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Valea Hîrtopului 3).

91.Ceban Natalia, 10.04.1978, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. D.Cantemir 14b/24.

92.Celnocova Natalia, 21.02.1982, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Unirii 3B/5).

93.Cerevcov Sergiu, 27.08.1974, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Fîntînilor 27).

94.Chiţcanean Nina, 10.12.1952, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (or. Căuşeni, str.A.Mateevici 74).

95.Ciobanu Svetlana, 22.10.1977, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Ciocana.Mică 36).

96.Climenco Zinaida, 12.08.1973, familie cu 5 copii, (or. Căuşeni, str-la 1 Trei Fîntîni 17) .

97.Cojocari Eugenia, 12.02.1975, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni,str. Poleanicikina 31/19) .

98.Creangă Liubovi, 03.07.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str.Unirii 3a/7)..

99.Diacon Liudmila, 22.09.1983, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Belinschi 3).

100.Donţu Ana, 13.02.1982, familie cu 2 copii cu venituri mici, (or. Căuşeni, str.31 August., 64).

101.Eremeev Svetlana, 08.01.1986, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str-la 2 Puşchin 4) .

102.Eşanov Olga, 09.03.1983, familie cu 3 copii (or. Căuşeni, str.Petru Rareş, 57).

103.Falca Marina, 09.03.1983, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. I. Vodă 17).

104.Flocea Elena, 10.09.1982, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. P. Rareş 54).

105.Franţman Ana, 16.02.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. M. Costin 46).

106.Gauga Liuba, 25.05.1984, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Burebista.81).

107.Gojan Aliona, 15.03.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Miron Costin 21).

108.Golub Veronica, 19.04.1986, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Puşkin 78).

109.Gorban Nina, 17.12.1955, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (or. Căuşeni, str.Trei Fîntîni 26).

110.Guleachin Maria, 28.10.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str.A. Şciusev 24).

111.Guşcenco Nina, 22.05.1961, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (or. Căuşeni, str.Trei Fîntîni.36).

112.Iavorscaia Marta, 29.12.1987, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.D.Cantemir.2/39).

113.Ispas Lidia, 03.02.1962, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str.Trei Fîntîni, 14).

114.Leontiev Natalia, 05.04.1973, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. Ion Neculce 5).

115.Leontiev Valentina, 25.03.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str. I. Creangă 10).

116.Manzîlevscaia Ecaterina,02.06.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Păcii 125).

117.Marcu Tatiana, 24.06.1979, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or.Căuşeni, str.M.Eminescu.22).

118.Marin Raisa, 06.06.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. Puşkin 39).

119.Mereuţa Ecaterina, 20.06.1985, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Mateevici.133).

120.Mihalache Tatiana, 02.04.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Unirii 4/53).

121.Miller Evghenia, 19.11.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. Păcii 66) .

122.Muntean Valentina, 27.01.1976, familie cu un singur părinte cu 3 copii (or. Căuşeni, str. D. Cantemir.10A).

123.Mîndrescu Valentina, 11.10.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str.Renaşterii 68).

124.Noroşian Tatiana, 11.03.1983, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str.Trei Fintîni 2/5).

125.Postica Alla, 27.02.1983, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Calea Brezoaiei 111).

126.Plăcintă Svetlana, 13.07.1979, familie cu 3 copii (or. Căuşeni, str. Puşchin 8).

127.Postica Ludmila, 10.06.1977, familie cu 2 copii cu venituri mici, (or. Căuşeni, str. Tineretului, 23 ap. 2).

128.Procopenco Natalia, 28.09.1987, familie cu un singur părinte monoparientă cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Burebista.81).

129.Robu Natalia, 09.10.1982, familie cu 4 copii (or. Căuşeni, str.N.Doni 16A)

130.Rotari Svetlana, 03.07.1973, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Vasile Lupu,.64).

131.Slobodcicov Nina, 02.07.1984, familie cu 3 copii (or. Căuşeni, str. Poleanicikin 13/5).

132.Slobodcicova Vera, 08.03.1983, familie cu 2 copii (or. Căuşeni, str.Belinschi.35).

133.Spirlicenco Svetlana, 29.12.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str.Pădurii 3).

134.Tîrziu Svetlana, 24.05.1970, familie cu 2 copii.cu venituri mici (or.Căuşeni, str.Păcii.9).

135.Ursu Aliona, 13.10.1981, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. M. Varlaam 24).

136.Vieru Valentina, 11.07.1987, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Miron Costin 15)..

137.Voiţiţcaia Svetlana, 23.12.1970, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Tighina.101/1).

138.Vrabie Filip, 27.10.1958, familie cu 2 copii.cu venituri mici (or. Căuşeni, str. Ciocana 78).

139.Vreme Natalia, 26.10.1975, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Valea Hîrtopului, 132).

140.Zlotea Valentina, 01.04.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii (or. Căuşeni, str. Mateevici 87).

141.Znacovian Tatiana, 16.03.1972, familie cu un singur părinte cu 1 copil (or. Căuşeni, str.Unirii 22/40) .

142.Şatulov Elena, 30.03.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici (or. Căuşeni, str. N. Neaga, 9).

143.Ţurcan Oxana, 24.05.1983, familie cu 5 copii, (or. Căuşeni, str-la 1 Frunza Nucului 10).

144.Balaban Natalia, 17.02.1982, familie cu 2 copii cu venituri mici, (s. Cîrnăţeni).

145.Braguţa Victoria, 04.04.1983, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Cîrnăţeni).

146.Burac Dumitru, 23.09.1984, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Cîrnăţeni).

147.Burac Victoria, 25.05.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici, (s. Cîrnăţeni).

148.Ceban Veceslav, 03.05.1976, familie cu 4 copii ( s. Cîrnăţeni).

149.Gîrjeu Natalia, 18.12.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Cîrnăţeni).

150.Mardari Tatiana, 07.06.1987, familie cu 4 copii (s. Cîrnăţeni).

151.Marga Olesea, 04.01.1985, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Cîrnăţeni).

152.Straton Elena, 02.08.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Cîrnăţeni) .

153.Talmazan Lidia, 20.03.1971, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Cîrnăţeni).

154.Şarban Vera, 15.12.1984, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Cîrnăţeni) .

155.Ţurcan Oxana, 17.11.1983, familie cu 3 copii ( s. Cîrnăţeni).

156.Cojocaru Snejana, 28.03.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Cîrnăţenii Noi).

157.Dutca Svetlana, 16.01.1982, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Cîrnăţenii Noi).

158.Golan Domnica, 12.03.1967, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Cîrnăţenii Noi).

159.Popova Maria, 19.04.1971, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizați ( com. Cîrnăţenii Noi ).

160.Rusu Aliona, 06.05.1979, familie cu 4 copii ( com. Cîrnăţenii Noi).

161.Sofroni Nadejda, 26.03.1982, familie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Cîrnăţenii Noi).

162.Ulianova Olesea, 15.12.1985, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Cîrnăţenii Noi).

163.Burlac Svetlana, 13.03.1984, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Fîrlădeni).

164.Buzgan Veaceslav, 16.02.1980, familie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Fîrlădeni).

165.Cobzarenco Sofia, 25.04.1976, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Fîrlădeni,).

166.Criviţchi Oxana, 01.09.1974, familie cu 4 copii ( com. Fîrlădeni).

167.Goncearenco Nadejda, 05.04.1958, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Fîrlădeni).

168.Gîlcă Natalia, 09.10.1981, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Fîrlădeni).

169.Leu Eudochia, 17.09.1981, amilie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Fîrlădeni).

170.Manza Elena, 21.01.1956, Casă de copii de tip familial (com. Fîrlădeni).

171.Pascari Anatoli, 24.04.1971, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Fîrlădeni).

172.Preda Svetlana, 07.12.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Fîrlădeni, s. Fîrlădenii Noi).

173.Roşca Liuba, 17.11.1957, Casă de copii de tip familial (com. Fîrlădeni).

174.Vicol Oxana, 28.06.1988, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( com. Fîrlădeni).

175.Acatrinii Veronica, 04.05.1985, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Grigorievca)

176.Aftenii Tatiana, 02.09.1979, familie cu 4 copii (s. Grigorievca).

177.Iacovlev Elena, 01.06.1982, familie cu 4 copii ( s. Grigorievca ).

178.Babii Galina, 23.12.1963, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizați ( com. Grădiniţa).

179.Bîrnă Alexandr, 03.07.1966, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Grădiniţa, s. Leuntea).

180.Pînzari Aliona, 29.09.1986, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Grădiniţa, s. Leuntea).

181.Arion Natalia, 18.01.1984, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Hagimus).

182.Hartonenco Svetlana, 16.12.1971, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Hagimus).

183.Lungu Olga, 08.03.1984, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Hagimus).

184.Morari Ecaterina, 10.09.1978, 3-c familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Hagimus).

185.Roşca Natalia, 19.12.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Hagimus).

186.Tcacişin Nadejda, 11.07.1988, familie cu 4 copii ( s. Hagimus).

187.Blaj Svetlana, 02.05.1988, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Opaci).

188.Blaj Larisa, 09.05.1964, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Opaci).

189.Focşa Nina, 01.12.1977, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Opaci).

190.Garaba Ana, 15.12.1941, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (s. Opaci).

191.Guţu Liudmila, 21.10.1988, familii cu 2 copii cu venituri mici ( s. Opaci).

192.Haraba Diana, 19.05.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Opaci).

193.Ivanţoc Vitalie, 28.09.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Opaci).

194.Ivanţoc Valentina, 08.12.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Opaci) .

195.Mereuţă Valentina, 05.02.1980, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Opaci).

196.Meriuţă Constantin, 03.06.1967, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Opaci).

197.Musteaţă Olga, 18.08.1986, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Opaci) .

198.Plăcintă Tatiana, 16.07.1978, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Opaci).

199.Potînga Mihail, 25.11.1974, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Opaci).

200.Potînga Pavel, 15.03.1988, familie cu tutelă asupra unui copil orfani neinstituţionalizat (s. Opaci ).

201.Şargu Liuba, 30.06.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Opaci).

202.Cicanci Tatiana, 29.09.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Pervomaisc, s. Constantinovca).

203.Coadă Larisa, 23.06.1985, familie cu un singur părinte cu 3 copii ( com. Pervomaisc, s. Constantinovca ).

204.Fiodorova Viorica, 17.09.1992, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Pervomaisc).

205.Antonov Mihail, 11.05.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Plop-Ştiubei).

206.Bîlici Larisa, 15.10.1983, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Plop-Ştiubei).

207.Caţuba Olesea, 25.11.1980, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Plop-Ştiubei).

208.Ciorbă Rodica, 03.07.1989, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Plop-Ştiubei ).

209.Guja Vera, 16.05.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Plop-Ştiubei).

210.Munjiu Galina, 01.01.1958, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Plop-Ştiubei).

211.Raiu Ala, 01.01.1981, familie cu 2 copii.cu venituri mici (s. Plop-Ştiubei).

212.Zatîc Vladimir, 16.12.1976, familie cu 4 copii (s. Plop-Ştiubei).

213.Danilov Tatiana, 13.05.1985, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Săiţi).

214.Garaba Valentina, 10.04.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Săiţi).

215.Lazariuc Olesea, 02.05.1985, familie cu 4 copii (s. Săiţi ).

216.Postolati Dmitri, 04.11.1985, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Săiţi).

217.Roşca Parascovia, 07.04.1988, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Săiţi).

218.Turcan Aliona, 26.11.1983, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Săiţi).

219.Şumleanschi Liuba, 16.07.1979, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Săiţi).

220. Şumleanschi Maria, 02.03.1983, familie cu 4 copii ( s. Săiţi).

221.Anton Tatiana, 10.02.1973, familie cu un singur părinte cu 3 copii ( s. Sălcuţa ).

222.Bacal Evghenia, 07.11.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Sălcuţa ).

223.Bacalu Svetlana, 30.05.1975, familie cu 4 copii ( s. Sălcuţa).

224.Bagrin Elena, 17.12.1971, familie cu 4 copii (s. Sălcuţa).

225.Bagrin Natalia, 21.03.1980, familie cu 4 copii (s. Sălcuţa ).

226.Baltag Nadejda, 28.10.1975, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Sălcuţa).

227.Buzila Vasile, 27.10.1942, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat ( s. Sălcuţa ).

228.Ceban Aliona, 16.02.1980, familie cu 4 copii (s. Sălcuţa).

229.Ciobanu Victoria, 13.12.1978, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Sălcuţa).

230.Ermurachi Ludmila, 21.01.1986, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Sălcuţa).

231.Gangan Natalia, 27.02.1978, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Sălcuţa).

232.Gogu Svetlana, 29.07.1978, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Sălcuţa).

233.Oltu Nina, 26.02.1959, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizați (s. Sălcuţa).

234.Pîrvu Tatiana, 19.06.1970, familie cu tutelă asupra a 3 copii orfani neinstituţionalizați (s. Sălcuţa).

235.Sanduţa Valentina, 02.04.1975, familie cu 4 copii ( s. Sălcuţa).

236.Veveriţă Vera, 17.05.1977, 3-c familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Sălcuţa).

237.Vîlcu Evghenia, 07.05.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Sălcuţa).

238.Zlotea Natalia, 03.09.1967, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Sălcuţa).

239.Ţăranu Larisa, 04.02.1979, familie cu 4 copii ( s. Sălcuţa).

240.Apcov Valeriu, 29.05.1973, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Taraclia).

241.Bordan Nicolae, 30.06.1947, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (s.Taraclia).

242.Botnari Lilia, 24.11.1975, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Taraclia).

243.Creciun Tatiana, 29.06.1983, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Taraclia).

244.Cudreavţev Natalia, 12.01.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Taraclia).

245.Eni Natalia, 06.07.2013, familie cu 4 copii (s. Taraclia).

246.Guranda Tamara, 14.06.0174, familie cu 4 copii (s. Taraclia).

247.Halicov Viorica, 17.09.1975, familie cu 4 copii ( s. Taraclia).

248.Malai Vera, 04.05.1973, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Taraclia).

249.Ochişor Eugenia, 01.03.1973, familie cu 4 copii (s. Taraclia).

250.Pascari Polina, 07.06.1984, familie cu tutelă asupra unui copil orfani neinstituţionalizat (s. Taraclia).

251.Pavlov Valerii, 31.10.1965, familie cu un singur părinte cu 3 copii (s. Taraclia) în sumă de 1800 (una mie opt sute) lei.

252.Stambol Elena, 20.05.1964, familie cu 4 copii (s. Taraclia).

253.Verstiac Natalia, 26.03.1982, familie cu 4 copii ( s. Taraclia ).

254.Veşca Galina, 06.07.1973, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Taraclia).

255.Zalişciuc Liudmila, 01.01.1991, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Taraclia.

256.Barbacari Semion, 01.03.1977, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tocuz).

257.Buga Aliona, 10.11.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tocuz).

258.Cainarean Tudor, 03.04.1976, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz) .

259.Ciumac Olga, 01.12.1971, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Tocuz).

260.Daranuţa Evdochia, 20.03.1968, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Tocuz).

261.Dărănuţă Tatiana, 11.02.1971, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Tocuz).

262.Eşan Serghei, 08.02.1977, familie cu 4 copii ( s. Tocuz).

263.Ganenco Alexandra, 05.05.1982, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Tocuz.

264.Malîi Zinaida, 30.04.1985, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Tocuz).

265.Mereuţa Valentina, 02.02.1964, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Tocuz).

266.Meriuţa Anna, 05.08.1967, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

267.Mînăscurtă Mariana, 23.01.1977, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz ).

268.Poltaveţ Elena, 16.03.1987, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

269.Potîng Ion, 31.10.1967, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

270.Potînga Silvia, 25.11.1978, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

271.Pralea Nina, 07.04.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tocuz).

272.Spravnic Vera, 27.09.1966, familie cu 4 copii (s. Tocuz).

273.Trinchineţ Elena, 20.05.1980, familii cu 2 copii cu venituri mici ( s. Tocuz).

274.Ungurean Piotr, 16.08.1990, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (s. Tocuz).

275.Zaharia Liuba, 16.07.1978, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

276.Ţaran Svetlana, 06.04.1977, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tocuz).

277.Ţaran Ion, 19.03.1968, 3-e familii cu 2 copii cu venituri mici ( s. Tocuz).

278.Ţaran Nina, 22.04.1959, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tocuz).

279.Ţurcan Ion, 28.01.1978, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Tocuz).

280.Babin Piotr, 09.08.1962, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Tănătari).

281.Berlinschi Gheorghi, 27.09.1981, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Tănătari).

282.Buga Serghei, 23.05.1985, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat ( s. Tănătari).

283.Catruc Natalia, 25.04.1983, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Tănătari).

284.Curcă Victoria, 08.07.1977, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tănătari).

285.Griţai Valentin, 08.04.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tănătari).

286.Harbuzaru Natalia, 09.03.1985, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tănătari).

287.Moiseev Tatiana, 27.06.1982, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s. Tănătari).

288.Moisei Maria, 31.01.1942, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat ( s. Tănătari).

289.Moisei Veronica, 15.12.1989, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tănătari.

290.Osadcii Svetlana, 14.08.1968, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Tănătari).

291.Roşca Aliona, 08.04.1971, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizați (s. Tănătari).

292.Şchiopu Eugenia, 09.08.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Tănătari).

293.Glodea Liubavi, 21.11.1989, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Tănătarii Noi).

294.Josan Natalia, 26.03.1976, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Tănătarii Noi).

295.Josan Natalia, 19.02.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Tănătarii Noi).

296.Sandu Elena, 01.03.1987, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Tănătarii Noi).

297.Suruc Grigore, 18.09.1955, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (com. Tănătarii Noi) .

298.Banaru Olga, 21.06.1984, familie cu 4 copii (com. Ucrainca).

299.Buşan Ina, 26.04.1975, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Ucrainca).

300.Doţin Svetlana, 15.02.1983, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Ucrainca).

301.Fală Ina, 24.01.1981, familie cu 2 copii cu venituri mici ( s.Ucrainca).

302.Işcenco Victor, 20.06.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Ucrainca).

303.Liceac Anjela, 20.10.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Ucrainca).

304.Margunov Igor, 02.04.1977, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Ucrainca).

305.Pastuh Inga, 17.02.1982, familie cu 4 copii (com. Ucrainca).

306.Agapii Maria, 15.09.1972, familie cu 2 coii cu venituri mici ( s. Ursoaia).

307.Apetrei Mihail, 01.01.1974, familie cu un singur părinte cu 2 copii (s. Ursoaia).

308.Bordian Larisa, 01.09.1969, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( s. Ursoaia).

309.Eni Evdochia, 29.05.1958, familie cu tutelă asupra a 2 copii orfani neinstituţionalizați (s. Ursoaia).

310.Eremei Anatolie, 06.06.1972, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( s. Ursoaia).

311.Juravscaia Natalia, 17.11.1976, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Ursoaia).

312.Marjinean Ruslana, 04.03.1979, familie cu 4 copii ( s. Ursoaia).

313.Muşinschi Tatiana, 20.12.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Ursoaia).

314.Nastas Tatiana, 28.01.1980, familie cu 2 copii cu venituri mici (s. Ursoaia).

315.Negru Natalia, 07.10.1975, familie cu un singur părinte cu 1 copil (s. Ursoaia).

316.Balaşa Aliona, 21.09.1970, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Zaim).

317.Bragari Natalia, 28.03.1979, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Zaim).

318.Calaraş Aliona, 23.09.1988, familie cu un singur părinte cu 2 copii (com. Zaim).

319.Ceban Olga, 08.08.1982, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Zaim).

320.Chetruş Parascovia, 15.03.1950, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (com. Zaim).

321.Ciobanu Ludmila, 04.05.1985, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Zaim).

322.Ghilaş Victoria, 27.03.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici ( com. Zaim).

323.Malanca Maria, 11.11.1981, familie cu un singur părinte cu 2 copii (com. Zaim).

324.Midoni Liudmila, 18.05.1980, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Zaim).

325.Pavliuc Raisa, 02.04.1972, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Zaim).

326.Perju Paulina, 09.11.1976, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Zaim).

327.Secrier Marina, 01.08.1981, familie cu 4 copii ( com. Zaim).

328.Sîrbu Liuba, 27.05.1977, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Zaim).

329.Sîrbu Liudmila, 28.03.1950, familie cu un singur părinte cu 2 copii ( com. Zaim).

330.Sîrbu Olga, 26.01.1981, familie cu 4 copii (com. Zaim).

331.Tatar Tatiana, 24.06.1964, familie cu tutelă asupra unui copil orfan neinstituţionalizat (com. Zaim).

332.Titirenco Axenia, 23.04.1959, familie cu 2 copii cu venituri mici (com. Zaim).

333.Vieru Raisa, 19.10.1973, familie cu un singur părinte cu 1 copil ( com. Zaim).

334.Vîrlan Ana, 10.09.1984, familie cu 4 copii ( com. Zaim).

335.Zmeu Pelaghia, 13.08.1959, familie cu un singur părinte cu 1 copil (com. Zaim).

II. Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei (şef – interimar-Evdochia Golan, contabil-şef –Elena Madjar) să transfere ajutoarele materiale prin intermediul ÎS „Poşta Moldovei” şi achitarea acestui serviciu în mărime de 0.8% din suma alocată conform Deciziei de mai sus.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting