Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 01 December 2017

De la întrunirea lunară cu primarii localităților din raion

De la întrunirea lunară cu primarii localităților din raion

Așa precum a fost preconizat în prealabil, astăzi, 01 decembrie 2017, s-a desfășurat tradiționala întrunire lunară cu primarii localităților din raion, cu următoarea ordine de zi:
Cu privire la investițiile pe zona Căușeni în domeniul energetic, realizate în a. 2017 și planificate în a. 2018;
Serghei Gogu, vicepreședinte al raionului
Cu privire la necesitatea asigurării condițiilor de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități la infrastructura socială din localitățile raionului Căușeni (Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități)
Iurie Turtureanu, vicepreședinte al raionului
Acțiuni legale în vederea combaterii violenței în familie
Aliona Dragomirevscaia, Direcția generală securitate
publică a Inspectoratului General al Poliției
Sarcini în domeniul sănătății plantelor, animalelor, siguranței alimentelor
și a protecției drepturilor consumatorului.
Vsevolod Stamati, vicedirector general –adjunct al
Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
Activitatea Direcției raionale siguranța alimentelor pe parcursul a. 2017 și perspectivele de conlucrare cu administrația publică locală de nivelul I și II.
Vitalie Agapii, șeful Direcției raionale siguranța
alimentelor
Responsabilități prioritare pentru autoritățile publice locale în perioada sezonului rece.
Sergiu Untilov, șeful SPC al Direcției Situații
Excepționale
Încasarea impozitelor și taxelor locale la bugetul local – obligație primordială a APL de nivelul I.
Maria Șargarovschi, Direcția Deservire Fiscală
Căușeni
Implicarea primăriilor în soluționarea problemei persoanelor fără adăpost
în perioada rece a anului – o necesitate imperioasă.
Eudochia Golan, șef-interimar al Direcției
asistență socială și protecție socială a familiei;
Recomandări în vederea elaborării planurilor urbanistice generale.
Focșa Victor, arhitect-șef al raionului
Implicarea autorităților administrației publice locale în perfecționarea
cadrului legal din Republica Moldova.
Viorel Furdui, directorul Congresului
Autorităților Locale din Moldova
Alături de primari, prezenți la întrunire au fost conducători ai subdiviziunilor Consiliului raional, ai serviciilor desconcentrate din raion, care au abordat subiectele enumerate prin prisma prevederilor legale în vigoare la moment.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting