Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 25 February 2019

” Crescătorilor de ovine și căprine a anului 2019 ”

La data de 22 februarie, în incinta Consiliului raional a avut loc seminarul cu genericul:”Crescătorilor de ovine și căprine a anului 2019”

La întrunire a fost prezent, Președinte crescătorilor de ovine și căprine în teritoriul a Ministrelui Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, domnul Prisăcaru Pavel cu agricultorii, agenților economici, crescătorilorde ovine din localitățile raionului,principalele subiecte abordate au vizat condițiile și procedura de subvenționare, oferirea subvențiilor

Investiții eligibile

  ·Îniebarea plantațiilor multianuale-plantarea ierburilor perene în intervalul dintrerînduri în vii și livezi cu includereacanalelor de drenajla conservarea umedității și fertilității solului.

  ·înierbarea pășunilor comunale –plantarea ierburilor perene pe terenurile pășunilor comunale existente,care necesită măsuri de reabilitare sau pe care se intenționează să fie înființate noi pășuni pentru pășunatul animalelor pentru producerea fînului.

  ·Reabilitarea terenurilor degradate- plantarea ierburilor perene pe terenuri degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziiunea pluvial sau euleană,care duc la pierderea stratului fertil de sol de la suprafață cît și la pierderea nutrienților facilitează salinizareasolul, degradarea chimică

  ·Întreprinderea să dețină în proprietate sau arendă(minim 5 ani) teren agricol destinat folosirii în calitate de pășuni care necesită măsuri de reabilitare sau a terenului pe care urmează să fie înființateînvelișuri de ierburi.

  ·APL-urile să dețină în proprietate pășuni comunale care necesită reabilitare sau a terenului degradat pe careurmează să fie înființate învelișuri de ierburi.

  ·Contribuția bănească a beneficiarului va constitui cel puțin 50 % din costul total al investiției.

  AVANTAJE

  ·Contribue laprevenirea și combaterea eroziunii solului,

  ·Previne poluarea râurilor și a bazinelor de apă,

  ·Contribue la sporirea productivității solului,

  ·Ameliorează calitatea terenurilor de pășunat,

  ·Regenerarea terenurile contaminate,

  ·Previne inundațiile și alunecările de teren

La final oficialii au răspuns la un șir de întrebări adresate de agricultori, cu referire la condițiile de eligibilitate și procedura de depunere a actelor pentru subvenționare.

  ·cererea de solicitare a sprijinului financiar;

  ·copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

  ·certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale;

  ·copia de pe raportul financiar;

  ·documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului în domeniul ce vizează investiţia –

  ·declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

  ·plan de afaceri, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc .

  ·copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;

  ·copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției;

  ·Alte documente, solicitate suplimentar, conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/ submăsură pot fi consultate pe pagina web a Agenției aipa.gov.md la rubrica materiale de informare sau accesând linkul Regulamentului de subvenționare 2017-2021. Le dorim succese la inițierea afacerii în agricultură.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting