Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 30 January 2019

Controlul intern managerial!

Miercuri, 30 ianuarie 2019, ora 09:00 în sala de ședințe a Consiliului raional Căușeni, în vederea realizării prevederilor Legii privind controlul financiar public intern nr. 229/2010 și Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.4/2019, a fost organizat un seminar informative pentru managerii entităților subordonate Consiliului raional Căușeni, în cadrul căruia au fost aduse la cunoștință noile modificări din cadrul reglementar și modul de raportare privind organizarea și funcționarea controlului intern managerial.

Controlul intern este un sistem organizat de managerul entității publice și personalul acesteia, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor și activităților realizate în cadrul entității publice pentru a gestional riscurile și a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor și rezultatelor planificate.

Sistemul de control intern se implementează/dezvoltă prin aplicarea Standardelor Naționale de Control Intern.

Misiunea standardelor controlului intern managerial este de a crea un model de control intern uniform și coerent care să permită comparații între entitățile de acelațși fel sau în cadrul aceleaiași entități, la momente diferite: de a face posibilă evidențierea rezultatelor entității și a evoluției sale.

Specialiștii din Aparatul președintelui și a altor subdiviziuni ale Consiliului raional Căușeni au definit fiecare standard în parte, au explicat modul de aplicare și raportare a acestora în sistemul de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting