Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Contacte
 

or. Căușeni
bd. Mihai Eminescu, 31
MD-4300
r-n Căușeni
Republica Moldova
Tel.: 0 243 2 26 50
e-mail: consiliul@causeni.md


TELEFOANE DE CONTACT


Lista angajaţilor în Aparatul Preşedintelui raionului Căuşeni

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Funcţia

Telefon serviciu

1.

Gorban Nicolae

Preşedintele raionului

0 243 2 26 50 ant.

2.

Gogu Sergiu

Vicepreşedintele raionului

0 243 2 33 95 ant.

3.

Turtureanu Iurie

Vicepreședintele raionului

0 243 2 20-50

4.

Nigai Veaceslav

Vicepreşedintele raionului

0 243 2 27 50

5.


Secretarul Consiliului raional

0 243 2 20 57

6.

Para Tudor

Şeful secţiei administraţie publică

0 243 2 36 34

7.

Noroşeanu Tatiana

Specialist principal în secţia administraţie publică locală

0 243 2 28 50

8.

Specialist principal în secţia administraţie publică locală

0 243 2 37 84

9.

Gluh Ludmila

Specialist principal în lucrări de secretariat

0 243 2 23 48

10.

Gudumac Galina

Specialist principal în probleme de privatizare şi postprivatizare

0 243 2 21 76

11.

Gîrjev Oxana

Specialist principal în probleme juridice

0 243 2 28 53

12.

Neniţa Vera

Contabil-şef

0 243 2 30 07

13.

Andrieş Natalia

Contabil

0 243 2 30 07

14.

Focşa Victor

Arhitect-şef

0 243 2 30 93

15.

Bîrlădeanu Aurelia

Specialist în probleme relaţii cu publicul

0 243 2 26 50

16.

Babin Viorica

Şeful serviciului de arhivă

0 243 2 21 93

17.

Veste Liudmila

Spec.în prob. Protec.civilă şi S.A

0 243 2 37 84

18.

Vicol Iulia

Arhivist - coordonator

0 243 2 21 93

19.

Ţurcanu Petru

Şef, Secţia economie

0 243 2 31 80 ,

0 243 2 30 88

20.

Ciuchitu Vera

Spec. princ.in Centul raional de Resurse si Asigurarea Durab. Investițiilor din cadrul Aparat. preşedintelui

0 243 2 23-51

21.

Panțîr Sergiu

Spec. princ.in Centul raional de Resurse si Asigurarea Durab. Investițiilor din cadrul Aparat. preşedintelui

0 243 2 28 53

22.

Pîrău Vladimir

Inginer coordonator în cadrul serviciului de deservire a Consiliului Raional Căuşeni

0 243 2 34 60

23.


Vreme Ion

Intendent

0 243 2 30 93


Lista conducătorilor subdiviziunilor subordonate

Consiliului raional Căuşeni

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Subdiviziunea

Telefon de serviciu

1

Afanasii Dumitru

Secţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri

0 243 2 34 60

2

Buga Simion

Direcţia finanţe

2 33 84 ; 2 2848

3

Garaba Fiodor

Direcţia cultură, tineret, sport și turism

0 243 2 24 86;
0 243 2 26 48

4

Golan Evdochia

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei

0 243 2 25 48,
0 243 2 21 33,

5

Molodilo Vasile

Direcţia învăţământ

0 243 2 27 48,

0 243 2 25 33ant.6

Bodean Dumitru

Direcția agricultură și alimentație

0 243 2 20 51

Lista conducătorilor serviciilor desconcentrate din raionul Căuşeni

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Serviciul

Telefon de serviciu

1

2

3

4

1

Agapii Vitalie

Direcţia raională pentru siguranța alimentelor

0 243 2 30 87 fax

0 243 2 16 96

str. Mateevici,31

2

Iliev Mihail

Inspectoratul fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

str. Păcii, 14

0 243 2 22 48 ant.

0 243 2 22 95 fax

0 243 2 39 30 bir.

3

Kazaciok Andrei

Centrul de Sănătate Publică

str. Ana şi Alexandru, 12b

0 243 2 68 75 dir.

0 243 2 57 42 bir. fax

0 243 2 54 87

4

Cernat Vasile

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

str. Mateevici, 9

0 243 2 30 55 fax

0 243 2 33 44

5

Pînzaru Lilian

Centrul militar,

str. Mateevici, 21

0 243 2 28 90 bir.

0 243 2 23 23 fax

6

Cojocaru Alexandru

IMSP „Spitalul raional Ana și Alexandru”,

str. Gagarin, 54

0 243 2 65 95 fax

0 243 2 60 94

0 243 2 64 78

7

Panfilov Valentina

IMSP „Centrul de Sănătate Căuşeni”

str. Ana şi Alexandru, 12a

0 243 2 68 47 fax

0 243 2 69 73 ant.

8

Cuciuc Ghenadie

Direcţia Situaţii Excepţionale

str. Kogalniceanu1/1

0 243 2 90 70 ant.

0 243 2 90 60

0 243 2 90 47 bir.

9

Coroi Ruslan

Centrul de Telecomunicaţii, str. Mateevici, 16.

0 243 2 23 70 ant. fax

0 243 9 25 55 bir.

0 243 2 39 00,

10

Victor Bodeanu

Casa Teritorială de Asigurări Sociale

str. A.Mateevici, 9

0 243 2 20 71 fax

11

Munteanu Dumitru

Biroul vamal Bender

str. Meşterul Sanciu, 2

0 243 2 13 86 ant

0 243 2 38 52 bir.

12

Corciun Rostislav

Direcţia teritorială inspectare financiară

str. A.Mateevici, 9

0 243 2 30 16 fax

0 243 2 13 35

13

Lăpteanu Iulian

Direcţia teritorială a Serviciului de informaţii şi securitate

str. Păcii, 16

0 243 2 25 02 ant.

0 243 2 35 43

14

Cheptănari Dumitru

Inspecţia de Stat în construcţii

0 243 2 17 87

0 243 2 17 53

15

Burlacu Ion

Inspecţia ecologică Căuşeni

(277) 2 25 33 Căinari

str. A.Mateevici, 35

0 243 2 37 69 fax.

0 243 2 37 67 bir.

16

Siloci Haralambie

Inspectoratul teritorial de Muncă

str. Păcii, 30

0 243 2 41 36 fax.

17

Sîrghi Victoria

Direcţia pentru statictică i

0 243 2 20 10

18

Fridjoi Valeriu

Centrul de poştă

str. A.Mateevici, 16

0 243 2 21 42 adj

0 243 2 22 70 bir.

0 243 2 21 72 fax
sala Posta Micro
0 243 2 53 86

19

Tomulescu Anatolie

Oficiul Cadastral Teritorial

str. Meşterul Stanciu, 3

0 243 2 21 49

0 243 2 16 98 fax

20

Ţugui Valeriu

Oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de Stat

0 243 2 34 30 bir.

0 243 2 39 58 adj.

21

Arnăut Vitalie

Inspectoratul de Poliție,

str. Meşterul Stanciu, 4

0 243 2 28 80 bir. 0 243 2 02 00

0 243 2 38 56 fax. ant

0 243 2 02 21 cancel.

0 243 2 02 11

0 243 2 33 30

22

Cojocaru Vladislav

Procuratura raionului

0 243 2 35 56 bir.

0 243 2 32 99 ant.

23

Țonov Irina

Judecătoria raionului

str. Ştefan cel Mare, 66

0 243 2 38 35 bir.

0 243 2 33 59

0 243 2 43 42 ant.

24

Antonov Mihail

Oficiul Teritorial al Cancelariei de stat

0 243 2 15 35 dir.

0 243 2 15 50 ant.

25

Rusu Petru

Secţia de examinare şi evidenţă a transportului

str. Kogălniceanu, 8

0 243 2 59 35

26

Sandu Nicolae

Uniunea Teritorială a sindicatelor „Agroindsind”

bd. M.Eminescu, 24

0 243 2 22 47

27

Rusu Petru

Secţia de evidenţă şi documentare a populaţiei

str. Ștefan cel Mare

0 243 2 68 83;
0 243 2 68 78

28

Railean Eugenia

Oficiul stare civilă

str. A.Mateevici,9

0 243 2 31 38dir

0 243 2 32 89

29

Donțu Ion

Filiala „ Ştefan-Vodă – Gaz”

str. Pietre Vechi, 70

0 243 2 36 84 fax.

30

Perju Nicolae

Inspecţia energetică teritorială Căuşeni

str. Kogălniceanu, 8

0 243 2 63 31;

fax: 0 243 2-32-38

31

Zatîc Mihail

Oficiul de probaţiune

str. M. Radu,3

0 243 2 10 57 bir. fax

32

Lupăcescu Ghenadie

SRL „Studio-L”

bd. M.Eminescu, 23/2

0 243 2 32 73

0 243 2 33 53 fax

33

Cojocaru Eduard

Agenția teritorială Sud-Est de asigurări în medicină

0 243 2 65 03;
0 243 2 61 31

34

Osadcii Tatiana

Centrul Maternal ”Pro familia”

0 243 2 68 35;
0 243 2 21 67

35

Munteanu Nicolae

Ocolul Silvic Căuşeni

92280

36

Mozan Maria

Curtea de Conturi Causeni

2 1573

37

Gîlcă Alexandru

ÎM”Apă Canal” Căușeni

Str. Pietre Vechi,79

2 12 08

38

Bilic Visarion

Camera de Comerț și Industrie

23804

39

Ursu Sergiu

Director, Azilul de bătrîni Tănătari

77240

40

Pruteanu Mihail

Şeful Ocolului silvic Căinari

32806

41

Railean Veaceslav

BTA – 36

str. Alba Iulia, 44

2 55 99

2 51 95 secr.

42

Stînca Dumitru

Uniunea raională a Cooperativelor de Consum

str. Alba Iulia, 73

2 66 20

43

Creangă Iurie

Serviciul Pază, Căuşeni

2 25 89

44

Truhina Serghei

Asociaţia participanţiilor „Cernobîl”

2-39-45

45

Guşilă Sofia

Substaţia asistenţă medicală de urgenţă Căuşeni. Str. Gagarin 54

903 26682

46

Negură Vitalie

Şcoala prefesională or. Căuşeni

Str.Unirii,30

2-66-31

Ant. 2-59-05

47

Baltag Ecaterina

Şef, SA”Salubrizare şi Amenajare”

23503; 2-23-73

48

Balan Anatolie

Centrul de Sănătate Copanca

50-903

49

Gamanji Emilia

Centrul de Sănătate Taraclia

60-339

50

Novac Ala

Centrul de Sănătate Sălcuța

41-596

51

Plămădeală Natalia

Centrul de Sănătate Fîrlădeni

57-240

52

Potîngă Vitalie

Centrul de Sănătate Tocuz

78-290

53

Șutac Ion

Centrul de Sănătate Căinari

3-24-48

54

Iepure Savelie

Centrul de Sănătate Tănătari


Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căuşeni

Adresa : or.Căuşeni, bd. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax (0243) 2-39-58, 2-34-30

www www.cis.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identităţii solicitanţilor;

·Verificarea capacităţii juridice şi de exerciţiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;

Inspectoratul Fiscal de Stat Causeni

Adresa : str. Pacii 14, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243)22248/22088/23659/22295/23964

Email : fisc243@causeni.fisc.md

www http://www.fisc.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului fiscal;

·consultaţii privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.

Direcţia Pentru Statistică din raionul Causeni

Adresa : bl. M.Eminescu 31/308, or. Causeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax : (0243)22010/23663

www : www.statistica.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului statistic;

·eliberarea condicilor de sugestii şi reclamaţii;

· primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

· consultanţă privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.

II. Băncile comerciale

ØBC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Causeni

Adresa str. Păcii 22. or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 22590

Email aib@maib.md

www www.maib.md

Serviciile prestate :deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Victoriabank » SA , Căuşeni

Adresa str. Ştefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căuşeni, MD 4300,,

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

www www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Causeni

Adresastr. Ştefan cel Mare,4, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243)21850/21805

www www.eximbank.com

Serviciile prestate: deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Moldindcombank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici, 7/A, or. Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

www www.micb.md

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, scimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 11, or.Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

wwwwww.fincombank.com

Servicii prestate : deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

ØBC « Mobiasbancă-Grupe Sosiete Generale » SA, filiala Căuşeni

Adresa bd.M.Eminescu 14, or.Căuşeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Email filiala.causeni@mobiasbanca.md

www www.mobiasbanca.md

Servicii prestate deschiretrea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor,schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.

III. Licenţierea activităţii

Camera de Licenţiere a Republicii Moldova

Adresamun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (022)27-23-36/(022)542114

www www.licenţiere. gov.md

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

legislaţie.

IV. Eliberarea autorizaţiilor de activitate

Primăria or. Căuşeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mesterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54.

www www.primaria.causeni.com

Primăria or.Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Chircăieşti

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Cârnăţeni

Adresa : s. Cârnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Cârnăţenii - Noi

Adresa : s. Cârnăţenii Noi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Tănătarii – Noi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.

Centrul de Sănătate Publică Causeni

Adresa str. Ana şi Alexandru,16, or. Căuşeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-57-66,2-54-87,fax 2-57-42.

Email CMPCauseni@mednet.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitare, investigaţii.

Directia raionala pentru Siguranţa Alimentelor Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Mateevici, 31, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www www.asv.gov.md

e-mail: dsvcauseni@gmail.com

Serviciile prestate: eliberarea autorizaţiei sanitar - veterinare;

certificarea producţiei de origine animală.

Inspecţia Ecologică Căuşeni

Adresa or. Căuşeni, str.A. Mateevici, 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcţie ;

eliberarea autorizaţiei ecologice.

Direcţia Situaţii Excepţionale Căuşeni

Adresa or. Causeni, str. Cogalniceanu, 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

www www.dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condiţiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizaţiei de prevenire şi stingere a incediilor ;

·participarea la activitatea de receptie a constructiilor.

Inspecţia de Stat Teritorială în Construcţii Căuşeni

Adresa or. Causeni, Mateevici, 9, bir. 11, MD 4300

Program de lucru joi 900-1200

Tel/Fax (0243) 2-17-53

Serviciile prestate: înregistrarea autorizaţiei de construcţie .

V. ASIGURAREA SOCIALĂ

Adresa : or. Causeni , str. A. Mateevici, 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71

Prezentarea declaratiei privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii : trimestrial,anual ;

La iniţierea afacerii - declaraţia persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plăţile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.

VI. FORŢA DE MUNCĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Păcii, 38; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00, zi de primire -luni

Tel/fax : (0243) 2-41-36

Serviciile prestate : consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Munca a raionului Causeni

Adresa : or. Căuşeni, str. Mateevici 9; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (243) 23055 (243) 23344

www www.anofm.md

Servicii prestate:încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a şomerilor,

protecţia şomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

www.hr.md.)

VII. Instituţii de microfinanţare

Øncile comerciale( vezi mai sus )

Microinvest

Adresa : or. Căuşeni, bl. M. Eminescu, 25/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-18.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-28-63

www www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanţarea afacerilor micro şi mici.

Asociatia de economii si imprumut « Busines-Credit »

Adresa : or. Causeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax : (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiţionale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvenamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.

VII. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII

Consiliul Raional , Secţia Economie

Adresa : or. Causeni, bl. M. Eminescu, 31/311, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23088, 23180

Email : s_economiecs@mail.ru

Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Causeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenţei în dezvoltarea activităţii antrprenoriale ,

Servicii informaţionale, juridice,expertize.

Evaluarea partimoniului.

Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii „

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici ,3, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email : acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate : consultaţii în domeniul agriculturii;

consultaţii juridice şi economice , ş.a.

Centrul Informaţional Tighina

Adresa : or. Căuşeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.com

www : www.cit.com

Servicii prestate . - Promovare.

- Instruire.

- Consultanţă.

- Sondaje.

- Investiţii.

Intrebări și răspunsuri
De ce ședințele consiliului raional Căușeni nu se transmit on-line sau în înregistrare ?
Buna ziua! Din pacate Consiliul nu dispune de tehnica corespunzatoare pentru transmitere in online. Sedintele inregistrate le gasiti pe site.,prin cautare, sau la rubrica Consiliul raional/sedinte online. Curind intentionam sa cream un canal pe youtube,unde sa se regaseasca sedintele consiliului.
Bună ziua, pot afla cînd are loc ședința Consiliului Raional Căușeni, data.Mulțumesc.
Buna ziua! De obicei noi anunțăm data ședinței din timp,pe site. Dar pentru a afla in caz de nu s-a reusit, telefonati 0243 22850 Secția APL
Scrie intrebarea Alte întrebări
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting