Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Marți, 20 Iunie 2017

Consultări publice pe marginea proiectului Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Astăzi, 20 iunie, în sala de ședințe a Consiliului Raional Cimișlia, ADR Sud a organizat consultări publice pe marginea proiectului Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud.

Documentul de politici publice, care trasează viziunea și obiectivele principale de dezvoltare ale sectorului economiei regiunii pentru următorii șapte ani, a fost elaborat în perioada iunie 2016-iunie 2017 cu ajutorul experților Oxford Policy Management în cadrul proiectul "Asistență pentru facilitarea creșterii economice a Regiunilor de Dezvoltare Sud și UTA Găgăuzia", finanțat de Guvernul Marii Britanii din sursele Fondului de Bună Guvernare prin intermediul DFID (Departamentul pentru Dezvoltare Internațională al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord).

La consultări publice au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, reprezentanți ai mediului academic și antreprenorial din Regiunea Sud, manageri ai Incubatoarelor de afaceri din zonă, specialiști din cadrul ADR Sud, Consiliilor Raionale, primari și alte persoane interesate.

În cadrul evenimentului, experții Oxford Policy Management și specialiștii ADR Sud au făcut, mai întâi, o retrospectivă pas cu pas a activităților desfășurate în procesul elaborării PRS-ului, după care au prezentat publicului larg proiectul documentului de politici proaspăt elaborat.

Astfel, experții Stela Corobceanu, Despina Pascal, Galina Șelari și specialistul Secției Planificare strategică și programare a ADR Sud, Vasile Sidor, au oferit celor prezenți date statistice de ultimă oră și detalii relevante privind profilul antreprenorial al regiunii, avantajele și dezavantajele acesteia, Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, infrastructura de sprijin în afaceri existentă și cea care ar fi posibil de creat și de dezvoltat în zonă, astfel încât aceasta să devină una competitivă.

De asemenea, în contextul identificării surselor alternative de finanțare pentru posibilele infrastructuri de sprijin în afaceri pe care ar dori să le înființeze și dezvolte în baza PRS și a conceptelor de proiecte viabile autoritățile publice locale din Regiunea Sud, s-a vorbit despre oportunitățile pe care le oferă în acest sens programele europene, fondurile și programele naționale, creditele din resurse internaționale, granturile, precum și alte proiecte și programe.

Ulterior, participanților la consultări le-a fost oferită posibilitatea de a interveni cu propuneri de îmbunătățire a Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri, până la aprobarea variantei finale a acestuia în cadrul ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud.

Nu înainte însă ca Valentina Țapiș, șefa Direcției politică și cooperare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, să sublinieze importanța documentului de politici sectoriale care a fost elaborat în premieră în Regiunea de Sud a țării, cu ajutorul experților naționali și internaționali: "Așteptările noastre, ale MDRC și ale Guvernului, sunt ca, pe final, să avem un Program Regional Sectorial și un portofoliu de proiecte care vor schimba sub aspect economic situația în regiune. De menționat, că ADR Sud are deja elaborate mai multe programe regionale sectoriale, însă ca să putem atinge un echilibru al dezvoltării republicii în ansamblu, nu este suficient să avem doar apă și canalizare, drumuri și un management integrat al deșeurilor solide, mai este necesar să creăm noi locuri de muncă și să reușim să obținem astfel o dezvoltare economică viabilă și durabilă".

Valentina Țapiș a mulțumit grupului de lucru care a participat la elaborarea acestui proiect de document strategic, absolut necesar pentru dezvoltarea armonioasă a unui sector regional.

„Țin să aduc mulțumiri din partea MDRC grupului de lucru pentru efortul depus în procesul de elaborare a unui document calitativ și reprezentativ pentru această regiune, dar și în întregime pentru un domeniu important și relevant al țării noastre, cum este cel al economiei. Acest document va servi, pentru următorii ani, drept ghid de referință pentru potențialii donatori", a specificat dna Țapiș.

Maria Culeșov, directorul ADR Sud, a mulțumit și ea membrilor grupului de lucru regional sectorial pentru implicarea activă în generarea ideilor pe parcursul procesului de elaborare a documentului: „Acest Program Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea Sud este nu altceva decât rezultatul unui proces îndelungat, deschis și participativ. Elaborarea acestui document strategic a necesitat o implicare activă din partea tuturor actorilor de dezvoltare regională, care au cooperat între ei și au pus umărul pentru a identifica o viziune comună și principalele obiective de eficientizare a infrastructurilor de suport în afaceri existente în zonă și de creare a unor noi infrastructuri de tip nou".

"Sper ca, în final, să putem convinge și donatorii străini de necesitatea finanțării proiectelor de modernizare a infrastructurilor de suport în afaceri în Regiunea de Sud a Republicii Moldova, care rămâne a fi, deocamdată, una defavorizată și subdezvoltată din punct de vedere econic. Astfel încât investițiile să impulsionze dezvoltarea economică a zonei și să conducă, în cele din urmă, la creșterea numărului locurilor de muncă și a nivelului de trai al populației din regiune", a conchis doamna Maria Culeșov.

Ținem să precizăm că Programul Regional Sectorial reprezintă un instrument operaţional în planificarea regională, cu menirea de a spori capacitatea APL-urilor în elaborarea proiectelor regionale durabile şi de a crea condiţii pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul Dezvoltării Infrastructurilor de Sprijin în Afaceri, care încorporează necesităţile de dezvoltare a sectorului vizat în Regiunea de Dezvoltare Sud, respectându-se conformitatea acestuia cu politicile sectoriale, practicile existente şi cadrul strategic relevant.

Scopul elaborăriiProgramului Regional Sectorial (PRS) pentru dezvoltarea Infrastructurilor de Sprijin a Afacerilor constă în stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale sectoruluimenționat prin planificarea și programarea detaliată a intervențiilor pentru un orizont de timp previzibil, racordate la țintele naționale de dezvoltare, la politicile UE, astfel încât acest program să contribuie în mod real la dezvoltarea Regiunii Sud și, implicit, la dezvoltarea ţării în ansamblu.

Toate propunerile parvenite în cadrul consultării publice a documentului urmează a fi analizate și sistematizate, ulterior fiind operate completări în draftul Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri.

Varianta finală a proiectului Programului Regional Sectorial pentru dezvoltarea infrastructurilor de sprijin în afaceri în Regiunea de Dezvoltare Sud va fi propus, spre aprobare, membrilor CRD Sud, la ședința din 29 iunie curent.

Preluare: ADR SUD

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting