Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 23 August 2019

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de director al Centrului Comunitar Multifuncțional din satul Chircăiești

Anunț

Concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de director al Centrului Comunitar Multifuncțional s.Chircăiești.

Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-lipsa antecedentelor nestinse;

-cunoaşterea limbii de Stat;

-studii superioare de licenţă sau echivalente, de dorit în următoarele domenii: pedagogie, psihologie, asistență socială, medicină, drept sau economie;

-cunoştinţe de operare la calculator.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)Formularul de participare.

b)Copia buletinului de identitate.

c)Copia actelorde studii.

d) Copia (extrasul) carnetului de muncă;

e) Cazierul judiciar, care poate fi substituit cu Declarația pe proprie răspundere.

Experiență profesională – minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 10 septembrie 2019, ora17:00.

Locul depunerii documentelor: Primeriei satului Chircăiești telefon de contact – (243) 54-272, 554-236

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul Muncii al Republicii Moldova;

Legea privind administrația publică locală nr 436 din 28.12.2006;

Legea asistenței sociale nr. 547 din 25.12.2003;

Legea cu privire la conflictul de interese, nr.16 din 15.02.2008;

Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și intereselor personale;

Legea contabilității, nr. 113 din 27.04.2007;

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014;

Legea privind finanțele publice locale, nr.397 din 16.10.2003;

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, nr.355 din 23.12.2005;

Legea nr.45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie;

Legea nr.241 din 20.10.2005 privind prevenire și combaterea traficului de ființe umane;

Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare în baza rețelei tarifare unice, nr.381 din 13.04.2006;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova de aprobare a Regulamentului cu privire la modul de calculare și plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, nr.180 din 11.03.2013;

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.434 din 10.06 2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020;

Ordinul Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar, nr.55 din 11.05.2013.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting