Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 11 March 2019

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă ”Licurici” din s.Baccealia

A V I Z!

În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, primăria comunei Baccealia anunță

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției preșcolare grădiniță –creșă ”Licurici” din s.Baccealia.

I.Condițiile de participare la concurs:

a) Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

b) Cunoașterea limbii române;

c) La data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;

d) Studii superioare universitare;

e) Vechime de activitate didactică de cel puțin treiani;

f) Este aptă din punct de vedere medical ( fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;

g) Nu are antecedente penale;

h) nu a fost concediată în ultimii cinci ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l),m) și n) din Codul

Muncii .

II.Candidații pentru ocuparea funcțiilor de director al instituției de învățămînt prezintă comisiei de concurs în termen de 30 de zile din momentul plasării anunțului pe panourile din locurile publice :

a)Cererea de participare la concurs;

b)Copia actului de identitate;

c)Copia/copiile actelor de studii superioare;

d)Copiile actelor ce confirmă gradul didactic sau managerial;

e)Curiculum vitae;

f)Copia carnetului de muncă;

g)Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere

medical,fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;

h)Cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

III. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 11 aprilie 2019 ora 1700 .

IV. Locul depunerii documentelor : Primăria comunei Baccealia ,biroul secretarului

consiliului: telefon de contact (0243)79-2-38, 79-5-86.

V.Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor:

PocneaAnastasia, secretarul Consiliului comunal.

VI. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director/director-adjunct al instituţiei de învăţămînt depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:
1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia actului de identitate;
3) copia/copiile actului/actelor de studii;
4) copia carnetului de muncă;
5) certificatul eliberat de Inspectoratul Şcolar Naţional în baza rezultatelor unui test scris de evaluare psihologică şi a competenţelor juridice, economice, administrative, financiare, manageriale şi de gestiune a relaţiilor interumane;
6) curriculum vitae perfectat după modelul Europass,;
7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
9) proiectul planului de dezvoltare a instituţiei, pentru 5 ani.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting