Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 03 January 2020

CONCURS DE PROIECTE INVESTIȚIONALE PENTRU TINERI
În perioada 03.01.2020 – 03.02.2020 se desfășoară înscrierea tinerilor pentru Etapa 3 a Programului „START pentru TINERI”

„Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă”.

La Concursul proiectelor investiționale pot participa tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, doar după ce au absolvit Etapa a II-a a Programului și care au fondat și conduc o întreprindere nou-înregistrată (<1an), sub una din următoarele forme organizatorico - juridice:

a) Întreprindere Individuală;

b) Societate cu Răspundere Limitată;

c) Gospodărie Țărănească (de fermier).

Valoarea maximă a grantului constituie 180 mii lei, iar contribuția proprie este de minim de 20% din suma proiectului investițional.

PENTRU ÎNREGISTRAREA LA PROGRAM SOLICITANTUL VA PREZENTA UN DOSAR (în format fizic) care va cuprinde următoarele documente:

1) Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;

2) Formularul de participare, inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare: a) Formular de participare; b) Anexe Excel;
3) Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Ţărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii dosarului);

4) Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;

5) Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de arendă a imobilului/ Contract de locaţiune / Contract de comodat, Extras din Registrul bunurilor imobile, Contract de vânzare – cumpărare și altele;

6) Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;

7) Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat, Descarcă;

8) Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național, Descarcă;

9) Licenţa şi/sau Autorizaţia (după caz);

10) Alte documente relevante (oferte de preţ, certificate de calificare, contracte de intenţii, etc.).
Extras Regulament Program Start pentru Tineri

Notă: Actele vor fi prezentate în original şi copie.

Grafic de lucru:

Luni – Vineri: 08:30 – 17:30

Pauză de masă: 12:00 – 13:00

Contacte :

Adresa: Bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et 3, of. 339

Telefon: 022 21 15 73; 068 301 345;

E-mail:start_tineri@odimm.md

https://odimm.md/ro/presa/anunturi/4462-concurs-de-proiecte-investitionale-pentru-tineri#!

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting