Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 07 July 2020

COMUNICAT REFERITOR LA PUBLICAREA LEGII PRIVIND ACHIZIȚIILE ÎN SECTOARELE ENERGETICII, APEI, TRANSPORTURILOR ȘI SERVICIILOR POȘTALE

Autorități contractante/Operatori economici

Agenția Achiziții Publice aduce la cunoștință că în Monitorul Oficial nr. 153-158 (7482-7487) din 26.06.2020 a fost publicată Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (nr. 74, 21 mai 2020) https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121896&lang=ro(link is external).

Această Lege transpune parțial Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 și se aplică contractelor de achiziții de bunuri, lucrări sau servicii în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

Legea 74/2020 intră în vigoare la expirarea termenului de 12 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting