Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 14 December 2018

Comisia situații excepționale - în ședință

Astăzi, 13 decembrie 2018, în sala de ședințe a Consiliului raional Căușeni a fost convotată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Căușeni. La ședința au fost prezenți și primarii localităților din raionul Căușeni.
Principala chestiunei din ordinea de zi a fost aprobarea Planului de măsuri în cazurile de îngheț și polei

Nr.

а) acțiunile în cazul pericolului apariţiei înzăpezirilor şi poleiului:

Responsabil

Termen de executare

1.

Informarea populaţiei despre măsurile de securitate.

DSE Căușeni, APL niv I

de la C + 2 ore

2.

Limitarea ieşirii transportului, îndeosebi la rute lungi.

IP Căușeni

de la C + 2 ore

3.

Aducerea în stare de pregătire а tehnicii de autodrumuri şi inginereşti, а mijloacelor de curăţire а zăpezii, liniilor de energie electrică şi de transmisiuni, mijloacelor de reparaţie şi evacuare, autovehicolelor şi tractoarelor de trecere înaltă.

S.A. “Drumuri Căușeni”, Serviciul Înștiințare și transmisiuni al PC, Serviciul Energetic al PC,

Primarii localităților

de la C + 3 ore

4.

Aducerea în stare de pregătire а mijloacelor de transmisiuni de dublare.

Serviciul Înștiințare și transmisiuni al PC

de la C + 6 ore

5.

Crearea rezervelor de nutreţuri şi apă potabilă la complexele de creştere а animalelor.

Serviciul protecția animalelor și plantelor al PC, agentul economic

de la C + 4 ore

6.

Controlul şi pregătirea pentru lucru а surselor autonome de energie.

Serviciul Energetic al PC

-//-

7.

Organizarea interacţiunii cu unităţile militare la lichidarea consecinţelor înzăpezirilor şi poleiului.

DSE Căușeni

de la C + 6 ore

8.

Completarea rezervelor materialelor de presurare pe sectoarele periculoase de drumuri.

S.A. “Drumuri Căușeni”

de la C + 4 ore

b) În caz de apariţie a înzăpezirilor excesive şi poleiului

de la C + 4 ore

9.

Pregătirea formaţiunilor către lucrări de lichidare a înzăpezirilor excesive şi poleiului.

DSE Căușeni,

Primarii localităților

10.

Căutarea grupelor de oameni şi a tehnicii, aflaţi sub înzăpezire, acordarea ajutorului şi evacuarea lor.

DSE Căușeni,

S.A. “Drumuri Căușeni”,

IP Căușeni

până la C + 2 ore

11.

Curăţarea căilor ferate şi a staţiilor cu tehnica destinată curăţirii căilor, şi forţele serviciilor de staţie şi a populaţiei antrenate.

Calea ferată a Moldovei

cu începerea înzăpezirilor

12.

Curăţirea drumurilor auto şi a străzilor înzăpezite, presurarea materialului antiderapant.

S.A. “Drumuri Căușeni”,

Primarii localităților

-//-

13.

Curăţirea de gheaţă a liniilor de energie electrică şi de comunicaţii, reparațai conductelor în urma deteriorărilor.

Serviciul Energetic al PC,

Serviciul Înștiințare și transmisiuni al PC

-//-

14.

Asigurarea stabilă cu energie electrică a instituţiilor medicale, obiectivelor de comunicaţii, a organelor de conducere, instituţiilor preşcolareşi şcolare.

Serviciul Energetic al PC,

Primarii localităților

-//-

15.

Asigurarea permanentă a populaţiei,instituţiilor preşcolare şi spitalurilor cu produse alimentare, apă şi combustibil.

Primarii localităților, Serviciul comerț și alimentație al PC

-//-

16.

Curăţirea drumurilor şi teritoriului complexelor de creştere a animalelor, asigurarea permanentă cu apă, nutreţ, căldură şi energie electrică a încăperilor pentru animale;.

Agentul economic,

Serviciul protecția animalelor și plantelor al PC

-//-

17.

Acordarea primului ajutor medical şi evacuarea în instituţiile medicale, a populaţiei sinistrate.

DSE Căușeni,

IP Căușeni,

SAMU Căușeni

-//-

18.

Asigurarea multilaterală a măsurilor de salvare şi altor lucrări de urgenţă a efectivului formaţiunilor PC.

DSE Căușeni,

IP Căușeni,

SAMU Căușeni

-//-

19.

Desfășoara activității grupului de lucru (punct de comandă) în cazul Situațiilor de Urgență în cadrul Direcției SE Căușeni.

Membrii grupului

La indicația Președintelui CSE

20.

Acumularea informației din teritoriu, privind accidentele produse (pe liniile de comunicații, electrice, starea drumurile de acces etc.), cu transmiterea informație persoanelor și serviciilor competente.

DSE Căușeni,

IP Căușeni,

Din 2 în 2 ore

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting