Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Joi, 11 Iulie 2019

Bilanțul recoltării culturilor cerealiere 2019 în raionul CăușeniO deosebită atenţie necesită recoltarea spicoaselor. Suprafațatotală a culturilor cerealiere de I grupă constitue 23576 ha,recoltate la moment 13466 ha, 57%. Volumul global în 2019alcătuiește34292 tone. și productivitatea constitue 2,55t/ha la moment.

Au finisat recoltarea agenții economici:

SRL”Bogatmos” dinlocalitatea Taraclia;

SRL”PostProdagro”dinlocalitatea Ursoaia;

SRL”Catagropro”dinlocalitatea Chircăiești.

La recoltareparticipă combinede tip european. La transportarea cerealelorsuntimplicate toate unitățile de transport, comform planuluide recoltare a culturilor cerealiere de I grupă.

Provocările climaterice din acestăperioadă cuploiși grindină în localitățile Săiți, Ucrainca, Tocuzauafectatrecolta spicoaselorceia ce ne dăt dovadăde o scădere a volumului preconizat al spicoaselor, însă directorii întreprinderilor agricole sunt optimiști și se bucură întradevăr de rezultate chiar și în așa condiții climaterice nefavorabile ale anului curent.

InspectoratulGeneral pentru Situațiide Urgență a lansat recent Campania de prevenire a incendiilor în perioada secerișului. Aceasta are drept scop informarea agricultorilor despre riscul de producere a focului în perioada recoltării cerealelor, dar și acordarea asistenței în respectarea regulilor antiincendiare.

Este îmbucurător faptul, că recoltarea decurge în ritm normal.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting