Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Vineri, 27 Ianuarie 2017

Apelul anual de finanțare a Biroului pentru reintegrare.

În temeiul Regulamentului cu privire la modul de selectare şi evidenţă a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării, Biroul pentru reintegrare lansează anual, apelul de selectare a proiectelor pentru finanțare.

Sunt eligibile pentru concurs proiectele ce urmează a fi implementate în Zona de securitate şi care reflectă activităţi specifice (dezvoltare comunitară şi regională, reabilitare şi renovare a infrastructurii locale, modernizare a instituţiilor sociale-cheie, soluţionare a problemelor stringente de dezvoltare, asigurare a serviciilor publice esenţiale), precum şi acţiunile care contribuie la promovarea măsurilor de consolidare a încrederii între populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului şi la realizarea obiectivului guvernamental de reintegrare a ţării.

Astfel, pînă în ziua de 27 ianuarie curent, au fost depuse din partea Raionului Căușeni zece propuneri de finanțare, dintre care 8 au fost elaborate cu suportul specialiștilor din cadrul Serviciului Resurse și Asigurarea Durabilității Investițiilor din cadrul Aparatului Președintelui raionului.
Iata propunerile depuse de către specialiștii noștri în ofertă :

Nr

Denumirea proiectului

Aplicant

1.

”Finisarea lucrărilor de reparație a fațadei sediului primărie satului Copanca”

Primăria s. Copanca

2.

”Iluminare stradală în satul Fîrlădeni raionul Căuşeni”

Primăria com. Fîrlădeni

3.

”Reconstrucția sistemului de încălzire a blocului central al Liceului Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, r. Căuşeni”

Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni

4.

”Restabilirea iluminatului stradal în localităţile din zona de securitae din raionul Căuşeni”

Primăria s. Plop-Ştiubei

5.

”Restabilirea reţelelor electrice de iluminat stradal din s. Leuntea, com. Grădiniţa, r-nul Căuşeni”

Primăria com. Grădiniţa

6.

”Reparaţia capitală a acoperişului blocului B şi al galeriei la Gimnaziul ”Mihai Viteazul” din s. Chircăieşti r. Căuşeni”

Gimnaziul ”Mihai Viteazul” din
s. Chircăieşti

7.

”Reparaţia capitală a sistemului de iluminat a casei de cultură din satul Ursoaia, raionul Căuşeni”

Primăria s. Ursoaia

8.

”Termoizolarea pereților clădirii grădiniței de copii ”Andrieș” din satul Cîrnățeni, raionul Căușeni”

Primăria s. Cîrnăţeni


Ulterior, în aceeași zi, au fost depuse încă 2 propuneri, una din partea primăriei Tănătari privind extiderea iluminatului public și a doua propunere -Dotarea OMF (Construit prin intermediul PNUD Moldova) din localitatea Hagimus.


Amintim că anteriori, prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1182 din 26.10.2016, entitățile din raion au implementat patru proiecte finanțate din Program pe parcursul anului 2016:

1.

Extinderea iluminării stradale în satul Fîrlădeni, raionul Căuşeni

Primăria Fîrlădeni

Trimestrul IV

200,0

2.

Restabilirea sistemului de iluminare stradală în satul Tănătari, raionul Căuşeni

Primăria Tănătari

Trimestrul IV

200,0

3.

Amenajarea curţii şi reparaţia capitală a sistemului de scurgere a apelor pluviale la clădirea Gimnaziului „Ioan Voda” din satul Hagimus, raionul Căuşeni

Consiliul raional Căuşeni

Trimestrul IV

230,0

4.

Îmbunătăţirea condiţiilor de asistenţă medicală şi consiliere în cadrul serviciului de îngrijire paliativă al Spitalului raional Căuşeni

Consiliul raional Căuşeni

Trimestrul IV

150,0

Total

780,0 mii lei


În total, programul a avut o alocare de 10 milioane lei pentru anul 2016, iar pentru anul curent Prin art. 3 lit. c) al Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 au fost aprobate alocaţii bugetare pentru activităţile de reintegrare a ţării, în sumă de 15 mln. de lei.
Scris nr.23-05-222 biroul politici de reintegrare
Anunțul Biroului

Raport-situatia-proiectelor-2016-birou.docx

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting