Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 01 August 2017

ANUNȚ REPETAT de prelungire a termenului de depunere a actelor privind participarea la concursDirecţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Căuşeni, anunţă prelungirea termenului concursului la funcţiile vacante de asistent social comunitar în următoarele localități:

  1. s. Ciuflești - 1.0 unități,

  2. s. Hagimus - 1.0 unități,

  3. com. Grădinița - 1.0 unități,

  4. s. Tănătari - 1.0 unități,

  5. or. Căinari - 1.0 unități,

  6. s. Taraclia - 0.5 unități,

  7. s. Sălcuța - 0.5 unități,

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar vor prezenta actele de participare la concurs șefului Serviciului asistență socială comunitară în biroul nr. 6 al Direcţiei, ( or. Căuşeni, str. A. Mateevici 9, tel: 0 243 2 21 33).

Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- studii superioare/medii speciale în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei şi/sau socioumane;

- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- cunoaşterea limbii de Stat;

- aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

- nu are antecedente penale;

- cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia actului de studii;

- curriculum vitae;

- copia carnetului de muncă;

- certificat medical;

- certificat de cazier judiciar. (persoana, învingătoare la concurs, în termen de 10 zile).

Bibliografia concursului:

1. Legea nr. 547 din 25.12.2003 ”asistenţei sociale”;

2. Legea nr. 140 din 14.06.2013 „Privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi”

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 ”privind punerea în aplicare a Legii fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei”;

4. Legea nr. 133 din 13.06.2008 ”cu privire la ajutorul social”;

5. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ”privind protecţia datelor cu caracter personal”,

Data limită de depunere a documentelor – 18 august 2017

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting