Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 15 March 2018

ANUNȚ

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni, anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social comunitar în s. Grigorievca (1.0 unități).

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar vor prezenta actele de participare la concurs șefului serviciului asistență socială comunitară în biroul nr. 6 al direcţiei, cu sediul în or. Căuşeni, str. A. Mateevici nr. 9.

Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei şi sociologiei;

- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

- cunoaşterea limbii de Stat;

- aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

- nu are antecedente penale;

- cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

- cerere de înscriere;

- copia actului de identitate;

- copia legalizată a actului de studii;

- curriculum vitae;

- copia legalizată a carnetului de muncă;

- certificat medical;

- certificat de cazier judiciar. (persoana, învingătoare la concurs, în termen de 10 zile).

Data limită de depunere a documentelor – 26 martie 2018.

Telefon de contact: 0243-2-21-33

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting