Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Tuesday, 02 August 2016

ANUNȚ

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Căuşeni anunţă concurs la funcţia vacantă de asistent social comunitar în or. Căușeni (1 unitate) sectorul Căușeni-Micro.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social comunitar vor prezenta actele de participare la concurs șefului serviciului asistență socială comunitară în biroul 6 al Direcţiei, cu sediul în or. Căuşeni, str. A. Mateevici nr. 9.

Condiţiile pentru participare la concurs:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-studii superioare de licenţă în domeniul asistenţei sociale, pedagogiei şi sociologiei;

-neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie;

-cunoaşterea limbii de stat;

-este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

-nu are antecedente penale;

-cunoştinţe de operare la calculator.

Candidaţii prezintă următoarele acte obligatorii pentru participare la concurs:

-cerere de înscriere;

-copia actului de identitate;

-copia legalizată a actului de studii;

-curriculum vitae;

-copia legalizată a carnetului de muncă;

-certificat medical;

-certificat de cazier judiciar ( persoana, învingătoare la concurs, în termen de 10 zile.) Actele se depun în termen de 15 zile din ziua afişării anunţului şi publicării pe pagina web a Consiliului raional Căuşeni.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting