Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Friday, 05 May 2017

ANUNŢ DE ANGAJARE

Consiliul Raional Căușeni, Direcția Finanțe Căușeni or. Căușeni blvd. M. Eminescu 31

ANUNȚĂ CONCURS
pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal, Secția elaborarea administrarea bugetului, pe perioadă determinată

Scopul general al funcției: prognozarea, planificarea si administrarea veniturilor Sarcinile de bază:

- responsabilă de analiza mersului executării bugetului la venituri, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget;

- responsabilă de întocmirea pronosticului la partea de venituri a bugetului raional;

- responsabilă de elaborarea prezentarea Ministerului Finanțelor, în termenele stabilite a pronosticului bugetului raional a sintezei consolidate a veniturilor estimate a bugetelor locale de nivelul I și ll , în domeniul veniturilor;

- participă la efectuarea controalelor în instituțiile finanțate din bugetul raional și în primăriile satelor (comunelor) și orașelor

Condițiile de participare la concurs:

Condiții de bază —

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat;
 • Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstä;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • Ne privarea de dreptul de a ocupa funcții publice
 • Cerințele speciale

  Studii - studii superioare de licență sau echivalente în finanțe publice, economie s-au contabilitate.

  Cunoștințe - cunoașterea legislației în domeniul finanțelor publice, economist, managementul finanțelor publice, lucrul de programare de utilizare a calculatorului.

  Abilități - să utilizeze mijloacele tehnice de birou, si coordoneze si organizeze lucrul în echipă, să poată aplana situațiile de conflict prin comunicare eficientă verbală, si negocieze, să poată efectua instruirea si controlul lucrului încredințat.

  Atitudini/Comportamentele — responsabilitate, respect față de oameni, obiectivitate, loialitate, receptivitate la idei noi, tendință către dezvoltare profesională continuă, etc.

  Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail Dosarul de concurs

  yy)formularul de participare

  z)copia buletinului de identitate;

  aa) copiile diplomelor de studii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

  bb) copia carnetului de muncă

  cc) certificatul medical;

  dd)cazierul judiciar

  1. Formularul de participare poate fi găsit pe pagina web, www.causeni.md,

   sau solicitat la sediul autorității publice.

  2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. In instanța în care dosarul de concurs se depune prin posta sau e-mail, această prevederile se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. In acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea ne-emiterii actului administrativ de numire.

  Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs - 5 iunie 2017 Telefon 0243 2-22-93, e-mail- dgf_cs@mail.ru adresa poștală - or. Căușeni str. M.Eminescu 31, persoana de contact - Veaceslav Tulei.

  Bibliografia:

 • Constituția Republicii Molova;
 • Acte normative în domeniul serviciul public;
 • Acte normative în domeniul administrației publice locale;

 • Acte normative în domeniul de specialitate
 • Bibliografia

 • Acte normative în domeniul serviciul public
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcția publică statutul funcționarului public

  Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

  Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

  Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii a intereselor personale

  Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea combaterea corupției

  Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare

  Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar

  Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

  Hotărârea Guvernului republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

 • Acte normative în domeniul administrației publice locale
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală

  Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

  Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

  Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

  Acte normative în domeniul de specialitate:

  Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale

  Legea nr. 1308 —XIII din 25 iulie 1997 privind prețul normativ modul de vînzare- cumpărare a pământului

  Legea nr. 1163 —XIII din 24 aprilie 1997 Codul fiscal

  Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014

  Ordinul MF nr.94 din 31 decembrie 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituțiilor publice finanțate de la buget

  Ordinul privind Clasificația bugetară nr. 208 din 24.12,2015

  Pentru detalii accesați : Ordinul nr.12a

  ord12a by Iagar on Scribd

  Calendarul evenimentelor

  Date meteo în Căușeni
  © Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
  Elaborat de AgentiaWeb Consulting