Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială
Noutati si evenimente

Marți, 11 Iulie 2017

ANUNŢ

ANUNŢ

privind desfășurarea concursului pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale

În conformitate cu prevederile Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, art. 5 alineat (6), pct. a), dar și în conformitate cu decizia nr. 8/16 din 2 septembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de selectare prin concurs a reprezentantului societății civile în calitate de membru al Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor anunță concursul de selectare a membrului Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

Dosarele persoanelor doritoare de a participa, pot fi expediate până pe data de 24 iulie 2017 în adresa lui Andrian Pavlov, consultant Direcția Relații cu Instituțiile de Dezvoltare Regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, la adresa electronică: andrian.pavlov@mdrc.gov.md, la nr. de telefon (022) 204-590, sau depuse personal la adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 700, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar (dosar cu șină) și trebuie să includă următoarele acte:

a)Cerere pentru participare la concurs;

b) Copia buletinului de identitate;

c) Copia carnetului de muncă;

d) Copia documentelor care certifică studiile;

e) Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

f) Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g) Curriculum vitae;

h) Portofoliul activităților ONG-ului;

i) Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă performanțele profesionale.

Regulamentul de particiare la concurs îl găsiți pe site-ul ADR Sud accesând lincul: www.adrsud@gmail.com


Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting