Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 16 January 2019

Alegeri parlamentare 2019 mai accesibile și nediscriminatorii

La data de 15.01.2019 a avut loc ședința Biroului Permanent al Consiliului raional pentru Participare Căuşeni. În cadrul ședintei au fost puse în discuție subiectele

    1.Cu privire la accesul persoanelor cu nevoi speciale la secţiile de votare.

    2.Cu privire la planificarea activităților CRP Căușeni pentru trimestru I al anului 2019.

Discuțiile în cadrul primul subiect s-au axat pe importanța participării a persoanelor cu dizabilități, motivele pentru care este important în organizarea alegerilor libere și corecte ca fiecare alegător să poată avea acces la toate aspectele procesului electoal.

Persoanele cu dizabilități au, în general, o stare a sănătății mai precară, un nivel de instruire mai modest, mai puține oportunități economice și un nivel semnificativ mai mare al sărăciei comparativ cu persoanele care nu fac parte din această categorie. Aceasta se datorează în mare parte lipsei sau insuficienței de servicii disponibile pentru ele și a multiplelor bariere cu care acestea se confruntă în viața cotidiană. Mulți din ei nu activează în câmpul muncii, trăiesc sub minimumul de existență și se confruntă cu stigmatizarea și discriminarea în majoritatea aspectelor vieții. Odată cu ratificarea în anul 2010 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD), Republica Moldova și-a asumat responsabilitatea să asigure respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, promovate și protejate în aceeași măsură ca și drepturile celorlalți membri ai societății.În anul 2012 Republica Moldova a aptobat Legea nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Prevederile legale și a Convenției ONU până în prezent nu sunt respectate. O mare parte din obligațiile pozitive care sunt impuse de CDPD revin administrațiilor locale de nivelul unu și doi, dat fiind faptul că însăși filosofia și standardul introdus de Convenție constau în asigurarea disponibilității serviciilor și mecanismelor de protecție la nivel local, comunitar.

Luând în considerație că la data de 24 februarie 2019 se vor petrece alegeri parlamentare, Biroului Permanent al Consiliului raional pentru Participare Căuşeni a analizat în cadrul ședinței acest subiect și a adoptat decizia de a elabora și înainta un demers către Președintele Consiliului Electorlal al Circumscripției Electorale uninominale nr.35, Căușeni, Președintelui raionului Căușeni și primăriilor din localitățile care nu se regăsesc în raza Consiliului Electorlal al Circumscripției Electorale uninominale nr.35, pentru a întreprinde măsuri în vederea asigurării dotării scţiilor de votare conform necesitaților persoanelor cu dezabilități, și anume:rampe de acces conform standartelor internaționale asumate de Republica Moldova, iluminare corespunzătoare a cabinelor de vot, lupă și alte accesorii ce vor facilita procesul de vot.

Cel de al doilea subiect propus pentru discuții la ședința Biroului Permanent CRP Căușeni a trasat activitățile necesare de realizat de către CRP Căușeni pentru trimestru I al anului 2019. Una din principalele activități planificate este revizuirea planului de implimentare a strategiei raionului Căușeni și monitorizarea politicilor publice privind incluziunea sociala a persoanelor cu nevoi speciale.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting