Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Monday, 04 February 2019

AIPA a demarat Campania de informare privind subvenționarea producătorilor agricoli pentru anul 2019

La data de 1 februarie, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a demarat depunerea privind prevederile Regulamentului, condițiile, ordinea și procedura de acordare a sprijinului financiar din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2019.

Campania de informare, ”AIPA mai aproape de producătorii agricoli” are sloganul „Fii agricultor activ, depune cererea de subvenționare și poți obține sprijin financiar”. Campania urmărește informarea pe larg a producătorilor agricoli, fapt ce reprezintă una din cele mai importante condiții pentru derularea la timp și corectă a întregului proces de subvenționare pentru sectorul agricol din R. Moldova.

O atenție sporită se acorda procedurii de întocmire a dosarului pentru subvenționare, inclusiv modalității de completare a unei cereri de subvenționare propriu-zise.

De asemenea, s-a pus accent pe informarea potențialilor beneficiari de subvenţii, cu privire la respectarea criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile declaraţiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelorprezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina/transmite în folosinţă sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării.

Seminarele de informare se vor desfășura pe durata întregii campanii, și vor oferi o platformă pentru un dialog constructiv între producători și autorități, unde participanții vor aborda subiecte din domeniul subvenționării.

Amintim că, Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, a fost aprobat, în ședință de Guvern, la 17 mai 2017, pentru o perioadă de 5 ani (2017-2021).

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting