Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: agenda-locala-a-antreprenorului-din-causeni-2016 Friday, 14 April 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017

AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017


I. Înregistrarea unei afaceri

Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căușeni

Adresa : or. Căușeni, bd. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax (0243) 2-39-58, 2-34-30

Website : www.cis.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identității solicitanților;

·Verificarea capacității juridice şi de exercițiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;


Inspectoratul Fiscal de Stat Căușeni

Adresa : str. Păcii 14, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243)22248/22088/23659/22295/23964

Email : fisc243@causeni.fisc.md

Website : http://www.fisc.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului fiscal;

·consultații privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.


Direcția pentru Statistică din raionul Căușeni

Adresa : bd. M. Eminescu 31/of.308, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax : (0243)22010/23663

Website : www.statistica.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului statistic;

·eliberarea condicilor de sugestii şi reclamații;

· primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

· consultanță privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.


II. Băncile comerciale

ØBC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Căușeni

Adresa str. Păcii 22, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 22590

Email aib@maib.md

Website : www.maib.md

Serviciile prestate :deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Mobiasbancă-Groupe Societe Generale » SA, filiala Căușeni

Adresa bd. M. Eminescu 14, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Email filiala.causeni@mobiasbanca.md

website: www.mobiasbanca.md

Servicii prestate deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Căușeni

Adresa str. Stefan cel Mare 4, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243)21850/21805

Website : www.eximbank.com

Serviciile prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


Ø BC « Moldindconbank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici 7/A, or. Căuşeni, MD 4304

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

Website : www.micb.md

Servicii prestate : deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Victoriabank » SA , filiala Căușeni

Adresa str. Stefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

Website : www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd. M. Eminescu 11, or. Căușeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

Website : www.fincombank.com

Servicii prestate : deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


III. Licențierea activității

Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Adresa mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (022)27-23-36/(022)542114

Website : www.licentiere.gov.md

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

legislaţie.


IV. Eliberarea autorizațiilor de activitate

Primăria or. Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Meșterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54.

Website : http://www.primaria.causeni.org

e-mail: primaria@causeni.org

Primăria or. Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

e-mail: primariacainari@mail.ru gh.maria@mail.ru

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: prim.baccealia@mail.ru

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: prim.baccealia@mail.ru doibanianatol@gmail.com

Primăria s. Chircăiești

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Cîrnăţeni

Adresa : s. Cîrnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Cârnățenii - Noi

Adresa : s. Cârnățenii Noi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Tănătarii – Noi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.


Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa str. Ana şi Alexandru 16, or. Căușeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-57-66,2-54-87,fax 2-57-42.

Email csp.causeni@ms.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitare, investigații.


Direcția raionala pentru Siguranța Alimentelor Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Mateevici 31, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www www.asv.gov.md

e-mail: dsvcauseni@gmail.com

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitar - veterinare;

certificarea producției de origine animală.


Inspecția Ecologică Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. A. Mateevici 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcție ;

eliberarea autorizației ecologice.


Direcția Situații Excepționale Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Kogălniceanu 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

website : www.dse.md

e-mail: causeni@dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condițiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizației de prevenire şi stingere a incendiilor ;

·participarea la activitatea de recepție a construcțiilor.


Inspecția de Stat Teritorială în Construcții Căușeni

Adresa or. Căușeni, Mateevici 9, bir. 11, MD 4300

Program de lucru joi 900-1200

Tel/Fax (0243) 2-17-53

Serviciile prestate: înregistrarea autorizației de construcție .


V. ASIGURAREA SOCIALĂ

Adresa : or. Căușeni , str. A. Mateevici 9, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71

Prezentarea declarației privind calcularea si utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii : trimestrial, anual ;

La inițierea afacerii - declarația persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plățile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.


VI. FORŢA DE MUNCĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Păcii 38, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00, zi de primire -luni

Tel/fax : (0243) 2-41-36

Serviciile prestate : consultanță în domeniul legislației muncii.


Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a raionului Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Mateevici 9, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (243) 23055 (243) 23344

Website: www.anofm.md

www.angajat.md

Servicii prestate: încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a șomerilor,

protecția șomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

www.hr.md.)


VII. Instituții de micro finanțare

Ø Băncile comerciale( vezi mai sus )


Micro Invest

Adresa : or. Căușeni, bl. M. Eminescu 25/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-18.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-28-63

www www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanțarea afacerilor micro şi mici.

Asociația de economii si împrumut « Business-Credit »

Adresa : or. Căușeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax : (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiționale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvernamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.


VII. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII

Consiliul Raional , Secția economie

Adresa : or. Căușeni, bl. M. Eminescu, 31/311, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23088, (0243) 23180

Email : s_economiecs@mail.ru


Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Căușeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenței în dezvoltarea activității antreprenoriale ,

Servicii informaționale, juridice, expertize.

Evaluarea patrimoniului.


Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii ”

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 3, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email : acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate : consultații în domeniul agriculturii;

consultații juridice şi economice , ş.a.


Centrul Informațional Tighina

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.com

website : www.cit.com

Servicii prestate .

- Promovare.

- Instruire.

- Consultanță.

- Sondaje.

- Investiții.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting