Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Documente
Tip document: Comunicat de presă Cod: agenda-locala-a-antreprenorului-din-causeni-2016 Vineri, 14 Aprilie 2017
AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017

AGENDA LOCALĂ A ANTREPRENORULUI DIN CĂUŞENI - 2017


I. Înregistrarea unei afaceri

Camera Înregistrării de Stat, oficiul teritorial Căușeni

Adresa : or. Căușeni, bd. A. Mateevici 3A , MD4301

Program de lucru luni –vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax (0243) 2-39-58, 2-34-30

Website : www.cis.gov.md

Servicii prestate :

·Înregistrarea de stat a noilor întreprinderi;

·Stabilirea identității solicitanților;

·Verificarea capacității juridice şi de exercițiu al fondatorilor;

·Autentificarea semnăturilor aplicate pe documentele ce ţin de înregistrare;

·Perfectarea modificărilor şi/sau completărilor la documentele de constituire;

·Lichidarea întreprinderii;


Inspectoratul Fiscal de Stat Căușeni

Adresa : str. Păcii 14, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243)22248/22088/23659/22295/23964

Email : fisc243@causeni.fisc.md

Website : http://www.fisc.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului fiscal;

·consultații privind impozitarea;

·înregistrarea TVA, accize;

·primirea declaraţiilor şi calculelor privind impozitele şi taxele la buget, etc.


Direcția pentru Statistică din raionul Căușeni

Adresa : bd. M. Eminescu 31/of.308, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13-00

Tel/fax : (0243)22010/23663

Website : www.statistica.md

Serviciile prestate :

·atribuirea codului statistic;

·eliberarea condicilor de sugestii şi reclamații;

· primirea rapoartelor trimestriale, anuale;

· consultanță privind întocmirea rapoartelor statistice ş.a.


II. Băncile comerciale

ØBC « Moldova-Agroindbank » SA , filiala Căușeni

Adresa str. Păcii 22, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 22590

Email aib@maib.md

Website : www.maib.md

Serviciile prestate :deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Mobiasbancă-Groupe Societe Generale » SA, filiala Căușeni

Adresa bd. M. Eminescu 14, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.15-16.45, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 22249/22269

Email filiala.causeni@mobiasbanca.md

website: www.mobiasbanca.md

Servicii prestate deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Eximbank » SA Gruppo Veneto Banca , filiala Căușeni

Adresa str. Stefan cel Mare 4, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243)21850/21805

Website : www.eximbank.com

Serviciile prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


Ø BC « Moldindconbank » SA , filiala Căuşeni

Adresa str. Mateevici 7/A, or. Căuşeni, MD 4304

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24595/24543

Website : www.micb.md

Servicii prestate : deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC « Victoriabank » SA , filiala Căușeni

Adresa str. Stefan cel Mare 2, ap. 30- 31, or. Căușeni, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.00, pauză 13.00-14.00

Tel/Fax (0243) 24552

Website : www.victoriabank.md

Servicii prestate: deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


ØBC „FinComBank” SA, filiala Căuşeni

Adresa bd. M. Eminescu 11, or. Căușeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 9.00-16.30, pauză 12.30-13.00

Telefon (0243) 68021/68023

Website : www.fincombank.com

Servicii prestate : deschiderea conturilor şi a depozitelor bancare, acordarea

creditelor, schimb valutar, achitarea serviciilor ş.a.


III. Licențierea activității

Camera de Licențiere a Republicii Moldova

Adresa mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare ,124

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (022)27-23-36/(022)542114

Website : www.licentiere.gov.md

Serviciile prestate : eliberarea licenţelor pentru genurile de activitate prevăzute de

legislaţie.


IV. Eliberarea autorizațiilor de activitate

Primăria or. Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Meșterul Radu, 3, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel (0243) 2-22-33, 2-16-79,fax(0243) 2-25-54.

Website : http://www.primaria.causeni.org

e-mail: primaria@causeni.org

Primăria or. Căinari

Adresa : or. Căinari, tel.3-22-36,fax 3-29-69, luni-vineri 8.00-17-00.

e-mail: primariacainari@mail.ru gh.maria@mail.ru

Primăria com. Baccealia

Adresa : s. Baccealia, tel. 79-5-86, fax 79-4-06, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: prim.baccealia@mail.ru

Primăria com. Baimaclia

Adresa : s. Baimaclia, tel.62-2-36,62-6-00, luni-vineri 8.00-17.00.

e-mail: prim.baccealia@mail.ru doibanianatol@gmail.com

Primăria s. Chircăiești

Adresa : s. Chircăieşti, tel.54-2-36,54-2-72, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Ciufleşti

Adresa : s. Ciufleşti, tel. 65-2-23,65-4-00, fax 65-2-23, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Chircăieştii - Noi

Adresa : s. Chircăieştii – Noi, tel.94-0-84,fax 94-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Cîrnăţeni

Adresa : s. Cîrnăţeni, 53-2-36,53-8-60, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Cârnățenii - Noi

Adresa : s. Cârnățenii Noi, tel.64-2-36,64-2-38, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Copanca

Adresa : s. Copanca, tel.50-2-34,50-3-39,fax 50-2-99,50-3-39, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Coşcalia

Adresa : s. Coşcalia, tel/fax 66-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Fârlădeni

Adresa : s. Fârlădeni, tel. 57-2-38,fax 57-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Grădiniţa

Adresa : s. Grădiniţa, tel.92-2-36, fax 92-2-81, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Grigorievca

Adresa : s. Grigorievca, tel.75-2-36, 75-0-91 fax 75-2-38, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Hagimus

Adresa : s. Hagimus, tel.58-2-21,58-5-00, fax 58-2-36,luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Opaci

Adresa : s. Opaci, tel.73-1-60,73-2-36,fax 73-2-73 luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Pervomaisc

Adresa : s. Pervomaisc, tel.67-1-60, 67-0-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Plop-Ştiubei

Adresa : s. Plop-Ştiubei, tel.59-2-85,59-2-55, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Săiţi

Adresa : s. Săiţi, tel/fax 52-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Sălcuţa

Adresa . s. Sălcuţa, tel.41-1-40, fax 41-1-84, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Taraclia

Adresa : s. Taraclia, tel 61-2-38, fax 61-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tănătari

Adresa : s. Tănătari, tel. 77-3-44, fax 77-2-36, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Tănătarii – Noi

Adresa . s. Tănătarii – Noi, tel. 56-2-37, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria s. Tocuz

Adresa : s. Tocuz, tel. 78-2-10, fax 78-3-06, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Ucrainca

Adresa : s. Ucrainca, tel. 71-2-38, fax 71-2-36, luni-vineri 8.00-17.00

Primăria s. Ursoaia

Adresa : s. Ursoaia, tel. 42-2-36,42-2-78, fax 42-5-11, luni-vineri 8.00-17.00.

Primăria com. Zaim

Adresa : s. Zaim, tel. 72-2-40,72-2-01,fax 72-4-01, luni-vineri 8.00-17.00.


Centrul de Sănătate Publică Căușeni

Adresa str. Ana şi Alexandru 16, or. Căușeni, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-16.30 , pauză 13.00-14.00

Tel/Fax tel.(0243)2-57-66,2-54-87,fax 2-57-42.

Email csp.causeni@ms.md

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitare, investigații.


Direcția raionala pentru Siguranța Alimentelor Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Mateevici 31, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax tel.(0243) 2-16-96, fax 2-30-87

www www.asv.gov.md

e-mail: dsvcauseni@gmail.com

Serviciile prestate: eliberarea autorizației sanitar - veterinare;

certificarea producției de origine animală.


Inspecția Ecologică Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. A. Mateevici 35, MD 4300

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243) 2-37-67, fax 2-37-69

Serviciile prestate: avizarea proiectului de construcție ;

eliberarea autorizației ecologice.


Direcția Situații Excepționale Căușeni

Adresa or. Căușeni, str. Kogălniceanu 1/1, MD 4301

Program de lucru luni-vineri, 8.00-17.00 , pauză 12.00-13.00

Tel/Fax (0243)2-90-70, (0243)2-90-47, (0243) 2-90-60

website : www.dse.md

e-mail: causeni@dse.md

Serviciile prestate:

·eliberarea condițiilor tehnice pentru proiectare ;

·eliberarea autorizației de prevenire şi stingere a incendiilor ;

·participarea la activitatea de recepție a construcțiilor.


Inspecția de Stat Teritorială în Construcții Căușeni

Adresa or. Căușeni, Mateevici 9, bir. 11, MD 4300

Program de lucru joi 900-1200

Tel/Fax (0243) 2-17-53

Serviciile prestate: înregistrarea autorizației de construcție .


V. ASIGURAREA SOCIALĂ

Adresa : or. Căușeni , str. A. Mateevici 9, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (0243) 2-29-62 (0243) 2-20-71

Prezentarea declarației privind calcularea si utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii : trimestrial, anual ;

La inițierea afacerii - declarația persoanei asigurate

- ancheta persoanei asigurate

Plățile se achită lunar, cuantumul se calculă conform Legii anuale a bugetului asigurărilor sociale de Stat.


VI. FORŢA DE MUNCĂ

Inspectoratul Teritorial de Muncă Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Păcii 38, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00, pauză 13.00-14.00, zi de primire -luni

Tel/fax : (0243) 2-41-36

Serviciile prestate : consultanță în domeniul legislației muncii.


Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a raionului Căușeni

Adresa : or. Căușeni, str. Mateevici 9, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8.00-17.00,pauză 12.00-13.00

Tel/fax : (243) 23055 (243) 23344

Website: www.anofm.md

www.angajat.md

Servicii prestate: încadrarea în câmpul muncii, instruirea profesională a șomerilor,

protecția șomerilor.

Căutarea şi plasarea unui post vacant (www.jobmarket.gov.md,

www.hr.md.)


VII. Instituții de micro finanțare

Ø Băncile comerciale( vezi mai sus )


Micro Invest

Adresa : or. Căușeni, bl. M. Eminescu 25/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9.00-18.00, pauză 13.00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-28-63

www www.microinvest.md

Email : causeni@microinvest.md

Servicii prestate finanțarea afacerilor micro şi mici.

Asociația de economii si împrumut « Business-Credit »

Adresa : or. Căușeni, str. M. Eminescu 10 ; MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-17, pauză 13-14

Tel/fax : (0243) 2-20-02

Servicii prestate împrumuturi investiționale, împrumuturi pentru mijloace circulante.

Programe guvernamentale

Dacă consideri că eşti bine pregătit pentru a atrage finanţare externă sau accesarea unui credit este o problemă, îţi oferim o scurtă informaţie ce ţine de instituţiile şi organizaţiile publice, care se ocupă de activităţile antreprenoriale, inclusiv şi unele programe destinate micilor antreprenori. În continuare prin accesarea Link-ului de mai jos

http://www.businessportal.md/ro/lista proiectelor în domeniul imm.html unde este prezentată lista proiectelor în derulare.


VII. SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI INFORMAŢII

Consiliul Raional , Secția economie

Adresa : or. Căușeni, bl. M. Eminescu, 31/311, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 12-00-13.00

Tel/fax : (0243) 23088, (0243) 23180

Email : s_economiecs@mail.ru


Filiala Tighina a Camerei de Comerţ şi Industrie

Adresa : or. Căușeni, str. Frunze 5, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 9-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-38-04, (0243) 2-36-97.

Email : tighina@chamber.md

Servicii prestate Acordarea asistenței în dezvoltarea activității antreprenoriale ,

Servicii informaționale, juridice, expertize.

Evaluarea patrimoniului.


Asociaţia Obştească „ Agroinfo Servicii ”

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 3, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-14 (0243) 2-39-40

Email : acsacauseni@yandex.ru

Servicii prestate : consultații în domeniul agriculturii;

consultații juridice şi economice , ş.a.


Centrul Informațional Tighina

Adresa : or. Căușeni, str. A. Mateevici 20/1, MD 4300

Program de lucru : luni-vineri, 8-00-17-00, pauză 13-00-14.00

Tel/fax : (0243) 2-39-99; (0243) 2-20-95

Tel/mob : +373 67123999, 79480957

Email : infotighinamd@yahoo.com

website : www.cit.com

Servicii prestate .

- Promovare.

- Instruire.

- Consultanță.

- Sondaje.

- Investiții.

Intrebări și răspunsuri
De ce ședințele consiliului raional Căușeni nu se transmit on-line sau în înregistrare ?
Buna ziua! Din pacate Consiliul nu dispune de tehnica corespunzatoare pentru transmitere in online. Sedintele inregistrate le gasiti pe site.,prin cautare, sau la rubrica Consiliul raional/sedinte online. Curind intentionam sa cream un canal pe youtube,unde sa se regaseasca sedintele consiliului.
Bună ziua, pot afla cînd are loc ședința Consiliului Raional Căușeni, data.Mulțumesc.
Buna ziua! De obicei noi anunțăm data ședinței din timp,pe site. Dar pentru a afla in caz de nu s-a reusit, telefonati 0243 22850 Secția APL
Scrie intrebarea Alte întrebări
Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting