Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială  Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Wednesday, 26 April 2017

A N U N Ţ

Preşedintele raionului Căuşeni anunţă

CONCURS

pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători de către agenţii transportatori.

Concursul se va desfăşura conform condiţiilor stipulate în art. 38 din Codul Transportatorului nr.150 din 17.07.2014 și a „Regulamentului transporturilor auto de călători şi bagaje” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 28 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Concurs se anunţă pentru deservirea rutei regulate: Căuşeni- Hagimus; Hagimus-Căuşeni, conform orarului.

-din Căuşeni - ora 1030; 1300;

- din Hagimus – ora 800; 1130 .

Condiţiile de participare la concurs: la concurs sînt admişi agenţii transportatori – persoane fizice şi juridice înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, titulari de licenţă pentru genul de activitate „Transportul auto de călători”.

Pentru participare la concurs se vor depune următoarele documente- cerere conform formei stabilite; licenţa pentru activitate de transport; certificatul de conformitate, eliberat de către organul de certificare acreditat şi desemnat în conformitate cu legislaţia în vigoare, care confirmă că serviciile de transport al călătorilor corespund cerinţelor în vigoare; certificatele ce confirmă perfecţionarea profesională periodică (o dată la trei ani) a şoferilor şi managerilor. Documentele se primesc în curs de 30 zile din data publicării anunţului. Termenul limită de prezentare a documentelor – 19 mai 2017.

Pachetul de documente urmează a fi prezentat în biroul 210 din Consiliul raional Căuşeni (bd. M. Eminescu, 31 (etajul 2),

telefon de contact: (243) 2 23 48.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting