Consiliul Raional Căușeni - pagina oficială Consiliul Raional Căușeni
Consiliul Raional Căușeni
Noutati si evenimente

Thursday, 16 April 2015

A avut loc ședința extraordinară a Consiliului raional Căușeni

În ziua de 16 aprilie consilierii în Consiliul raional Căușeni s-au întrunit într-o ședință extraordinară, convocată de către președintele raionului Ion Ciontoloi în conformitate cu legislația în vigoare. Prezenți la ședință au fost 30 de consilieri raionali. Președinte al ședinței a fost ales consilierul Panța Mihail, președintele comisiei economie, buget și finanțe. Pentru ședință a fost propusă următoarea ordine de zi:

1.Cu privire la propunerea candidaturilor de membri în componenţa Consiliului Electoral de Circumscripţie al raionului Căuşeni.

Raportor: Irina Ciobanu, secretarul Consiliului raional.

2.Cu privire la iniţierea procedurii de deetatizare prin lichidare a IP Centrul

pentru Tineret şi Sport „Căuşeni”.

Raportor: Ion Ciontoloi, preşedintele raionului Căuşeni.

3.Cu privire la înființarea Instituţiei Publice de Învățământ Centrul raional de creaţie a copiilor şi adolescenţilor Căuşeni

Raportor: Ion Ciontoloi, preşedintele raionului Căuşeni.

4.Cu privire la înființarea Instituţiei Publice de Învățământ „Şcoala sportivă Căuşeni”.

Raportor: Ion Ciontoloi, preşedintele raionului Căuşeni.

5.Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale Instituţiei Publice de Învățământ „Şcoala sportivă Căuşeni”.

Raportor: Ion Ciontoloi, preşedintele raionului Căuşeni.

6.Cu privire la aprobarea Programului suplimentar de întreţinere a drumurilor publice locale, comunale şi a străzilor pentru anul 2015.

Raportor: Dumitru Afanasii, şeful secţiei construcţii, gospodărie comunală şi

drumuri.

7.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

8.Cu privire la cooperarea cu unele autorități publice de nivelul unu din raionul Căușeni.

Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni.

9.Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de compensaţii unice pentru

conectarea la conducta de gaze natural a unor categorii de populaţie din

mediul rural şi a sumei totale a compensaţiilor.

Raportor: Aurelia Malai, Şef interimar, direcţia asistenţă socială şi protecţie a

familiei.

10.Cu privire la permiterea Azilului raional de bătrâni Tănătari de a întreţine două unităţi de paznic.

Raportor: Aurelia Malai, Şef interimar, direcţia asistenţă socială şi protecţie a

familiei.

11.Cu privire la transmiterea unor clădiri şi construcţii speciale.

Raportor: Dumitru Afanasii, şeful secţiei construcţii, gospodărie comunală şi

drumuri.

12.Cu privire la transmiterea unor bunuri.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţiei finanţe.

13.Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional Căuşeni.

Raportor: Ignatie Ţurcanu, şef al IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni.

14.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.2/7.1 din 20.02.2015„Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţiei finanţe.

15.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căuşeni nr.9/1 din

10decembrie 2014„Cu privire la aprobarea bugetului raional Căuşeni

pentru anul 2015”.

Raportor: Simion Buga, şeful direcţiei finanţe.

  16.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 6/8 din 23.09.2014 ”Cu privire la transmiterea în folosință temporară a terenului aferent Paraclisului Sf. Mucenic Dimitrie”.

  Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni

  17. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Căușeni nr. 1/11 din 07.02.209 ”Cu privire la formarea și transmiterea în folosință a unui bun imobil”.

  Raportor: Ion Ciontoloi, Preşedintele raionului Căuşeni

  18. Cu privire la acordarea indemnizației unice.

  Raportor: Irina Ciobanu, secretarul Consiliului raional Căușeni.

Calendarul evenimentelor

Date meteo în Căușeni
© Toate drepturile rezervate de Consiliul Raional Causeni
Elaborat de AgentiaWeb Consulting